Interpretacja i integracja wiersza i obrazu w szkolnej polonistyce na przykładzie tekstów epoki Młodej Polski

master
dc.abstract.enThis interesting work devoted to consideration of the issue of the relationship between painting and literature. We analyzed some examples of the era of Young Polish texts in the context of fitness in the school's Polish Studies. Made here to present the subject matter in the field of theory and practice, which contributed to propositions of the analysis and interpretation of specific works of art and lyrical, hereinafter referred to as "sets". The theme of work has been done the process of interpretation and integration of row and Polish literature in the school's image as an example of cultural texts era of Young Polish. This will therefore attempt to find and discuss common surfaces for each of literary and artistic works.The aim of this study was to investigate and prove dependency and joint surfaces between different fields of art and also present their own proposals for methodological integration of selected texts of Młoda Polska.pl
dc.abstract.plNiniejszą pracę poświęcono rozważeniu interesującej kwestii, jaką jest relacja pomiędzy malarstwem i literaturą. Analizie poddano wybrane przykłady tekstów epoki Młodej Polski w kontekście przydatności w szkolnej polonistyce. Dokonano tu przedstawienia danej tematyki w zakresie teorii oraz praktyki, na którą złożyły się propozycje sposobu analizy i interpretacji konkretnych dzieł plastycznych i lirycznych, zwanych dalej „zestawami”. Tematem pracy uczyniono proces interpretacji i integracji wiersza i obrazu w szkolnej polonistyce na przykładzie tekstów kultury epoki Młodej Polski. Będzie to zatem próba odnalezienia i omówienia wspólnych płaszczyzn dla poszczególnych utworów literackich i dzieł plastycznych.Celem pracy była próba zbadania i dowiedzenia zależności oraz wspólnych płaszczyzn pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki a także zaprezentowania własnej propozycji metodologicznej procesu integracji wybranych tekstów kultury epoki Młodej Polski.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorPilch, Anna - 131398 pl
dc.contributor.authorJanik, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerPilch, Anna - 131398 pl
dc.contributor.reviewerRusek, Marta - 131725 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:38:55Z
dc.date.available2020-07-24T19:38:55Z
dc.date.submitted2013-10-02pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-78456-95225pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190884
dc.languagepolpl
dc.subject.eninterpretation, integration, methodology, modernismpl
dc.subject.plinterpretacja, integracja, metodyka, modernizmpl
dc.titleInterpretacja i integracja wiersza i obrazu w szkolnej polonistyce na przykładzie tekstów epoki Młodej Polskipl
dc.title.alternativeInterpretation and integration of the poems and the images on the example of texts of Młoda Polska"pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This interesting work devoted to consideration of the issue of the relationship between painting and literature. We analyzed some examples of the era of Young Polish texts in the context of fitness in the school's Polish Studies. Made here to present the subject matter in the field of theory and practice, which contributed to propositions of the analysis and interpretation of specific works of art and lyrical, hereinafter referred to as "sets". The theme of work has been done the process of interpretation and integration of row and Polish literature in the school's image as an example of cultural texts era of Young Polish. This will therefore attempt to find and discuss common surfaces for each of literary and artistic works.The aim of this study was to investigate and prove dependency and joint surfaces between different fields of art and also present their own proposals for methodological integration of selected texts of Młoda Polska.
dc.abstract.plpl
Niniejszą pracę poświęcono rozważeniu interesującej kwestii, jaką jest relacja pomiędzy malarstwem i literaturą. Analizie poddano wybrane przykłady tekstów epoki Młodej Polski w kontekście przydatności w szkolnej polonistyce. Dokonano tu przedstawienia danej tematyki w zakresie teorii oraz praktyki, na którą złożyły się propozycje sposobu analizy i interpretacji konkretnych dzieł plastycznych i lirycznych, zwanych dalej „zestawami”. Tematem pracy uczyniono proces interpretacji i integracji wiersza i obrazu w szkolnej polonistyce na przykładzie tekstów kultury epoki Młodej Polski. Będzie to zatem próba odnalezienia i omówienia wspólnych płaszczyzn dla poszczególnych utworów literackich i dzieł plastycznych.Celem pracy była próba zbadania i dowiedzenia zależności oraz wspólnych płaszczyzn pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki a także zaprezentowania własnej propozycji metodologicznej procesu integracji wybranych tekstów kultury epoki Młodej Polski.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Pilch, Anna - 131398
dc.contributor.authorpl
Janik, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Pilch, Anna - 131398
dc.contributor.reviewerpl
Rusek, Marta - 131725
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:38:55Z
dc.date.available
2020-07-24T19:38:55Z
dc.date.submittedpl
2013-10-02
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-78456-95225
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190884
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
interpretation, integration, methodology, modernism
dc.subject.plpl
interpretacja, integracja, metodyka, modernizm
dc.titlepl
Interpretacja i integracja wiersza i obrazu w szkolnej polonistyce na przykładzie tekstów epoki Młodej Polski
dc.title.alternativepl
Interpretation and integration of the poems and the images on the example of texts of Młoda Polska"
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available