Procesy rekrutacji i selekcji pracowników z perspektywy pokolenia "Z" na rynku pracy

master
dc.abstract.enGeneration Z, which includes the youngest participants of the labour market, has been shaped by certain social, economic, technological and cultural factors. Growing up in a specific reality has translated into their attitudes and expectations towards work and professional career. Their different characteristics make employers, who want to attract them, have to adapt human resources management activities to the specifics of their functioning. The aim of this study is to analyze the processes of recruitment and selection of employees from the perspective of generation Z in the labor market. In order to achieve the objective, studies of current literature were reviewed and empirical survey research was conducted. The first chapter discusses the recruitment and selection processes. The second chapter of this thesis was devoted to the characteristics of generation Z in the labor market. The third chapter was used to present the research methodology. The fourth one presents the analysis of the results of the research conducted among the representatives of generation Z.pl
dc.abstract.plPokolenie Z, do którego zaliczane jest grono najmłodszych uczestników rynku pracy, zostało ukształtowane pod wpływem określonych czynników społecznych, ekonomicznych, technologicznych i kulturowych. Dorastanie w określonych realiach przełożyło się na ich postawy i oczekiwania wobec pracy i kariery zawodowej. Ich odmienne cechy sprawiają, że pracodawcy, chcący ich pozyskać, muszą dostosować działania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi do specyfiki ich funkcjonowania. Celem niniejszej pracy jest analiza procesów rekrutacji i selekcji pracowników z perspektywy pokolenia Z na rynku pracy. Aby osiągnąć założony cel, dokonano przeglądu studiów aktualnej literatury oraz przeprowadzono empiryczne badania ankietowe. W pierwszym rozdziale omówiono procesy rekrutacji i selekcji. Drugi rozdział tejże pracy został poświęcony charakterystyce pokolenia Z na rynku pracy. Trzeci rozdział służył przedłożeniu metodyki badań. Czwarty natomiast przedstawia analizę wyników badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli pokolenia Z.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.authorKolstrung, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.date.accessioned2022-07-04T21:49:26Z
dc.date.available2022-07-04T21:49:26Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-157187-287707pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294363
dc.languagepolpl
dc.subject.engeneration Z – labour market – recruitment – selectionpl
dc.subject.plpokolenie Z – rekrutacja – rynek pracy – selekcjapl
dc.titleProcesy rekrutacji i selekcji pracowników z perspektywy pokolenia "Z" na rynku pracypl
dc.title.alternativeRecruitment and selection processes of employees from the perspective of generation Z on the labor marketpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Generation Z, which includes the youngest participants of the labour market, has been shaped by certain social, economic, technological and cultural factors. Growing up in a specific reality has translated into their attitudes and expectations towards work and professional career. Their different characteristics make employers, who want to attract them, have to adapt human resources management activities to the specifics of their functioning. The aim of this study is to analyze the processes of recruitment and selection of employees from the perspective of generation Z in the labor market. In order to achieve the objective, studies of current literature were reviewed and empirical survey research was conducted. The first chapter discusses the recruitment and selection processes. The second chapter of this thesis was devoted to the characteristics of generation Z in the labor market. The third chapter was used to present the research methodology. The fourth one presents the analysis of the results of the research conducted among the representatives of generation Z.
dc.abstract.plpl
Pokolenie Z, do którego zaliczane jest grono najmłodszych uczestników rynku pracy, zostało ukształtowane pod wpływem określonych czynników społecznych, ekonomicznych, technologicznych i kulturowych. Dorastanie w określonych realiach przełożyło się na ich postawy i oczekiwania wobec pracy i kariery zawodowej. Ich odmienne cechy sprawiają, że pracodawcy, chcący ich pozyskać, muszą dostosować działania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi do specyfiki ich funkcjonowania. Celem niniejszej pracy jest analiza procesów rekrutacji i selekcji pracowników z perspektywy pokolenia Z na rynku pracy. Aby osiągnąć założony cel, dokonano przeglądu studiów aktualnej literatury oraz przeprowadzono empiryczne badania ankietowe. W pierwszym rozdziale omówiono procesy rekrutacji i selekcji. Drugi rozdział tejże pracy został poświęcony charakterystyce pokolenia Z na rynku pracy. Trzeci rozdział służył przedłożeniu metodyki badań. Czwarty natomiast przedstawia analizę wyników badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli pokolenia Z.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.authorpl
Kolstrung, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.date.accessioned
2022-07-04T21:49:26Z
dc.date.available
2022-07-04T21:49:26Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-157187-287707
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294363
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
generation Z – labour market – recruitment – selection
dc.subject.plpl
pokolenie Z – rekrutacja – rynek pracy – selekcja
dc.titlepl
Procesy rekrutacji i selekcji pracowników z perspektywy pokolenia "Z" na rynku pracy
dc.title.alternativepl
Recruitment and selection processes of employees from the perspective of generation Z on the labor market
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Krakow
3
Szczecin
3
Warsaw
3
Gdynia
2
Lodz
2
Płock
2
Lubliniec
1
Starachowice
1
Starogard Gdański
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available
Collections