Los polskich dzieci w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939- 1946

licenciate
dc.abstract.enThis paper will focus on the history of Polish children deported into the Soviet Union during the Second World War . September 17, 1939 was the day when the Red Army crossed the Polish eastern border, the same making an armed attack, without a declaration of war.This paper aims to show the history of Polish children in the Soviet Union during World War II, taking into account the conditions of their existence, education and health. It will be show the impact of historical and political situation of the Soviet Union and Poland. The work is divided into three chapters. The first one shows the situation of the Polish territories after the invasion of Soviet army on them, arrest and transport conditions of the Polish population in the Soviet Union.The second chapter is devoted to the living conditions in the Soviet Union. Problems in the final section will touch the Polish-Soviet relations and their influence on the fate of the deported population, as well as the first attempts to escape the Poles from the Soviet Union to other countries. The end will be depict repatriation of the deportees.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca będzie poświęcona losom polskich dzieci zesłanych w głąb Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podczas II wojny światowej. Praca ta obejmuje lata 1939 – 1946. 17 września 1939 roku to dzień, w którym wojska Armii Czerwonej przekroczyły wschodnią granicę Rzeczpospolitej Polskiej, dokonując tym samym napaści zbrojnej, bez uprzedniego wypowiedzenia wojny. Rok 1946 został wybrany jako końcowa cezura pracy, ponieważ to właśnie wtedy udało się powrócić sporej ilości Polaków, w tym także dzieci, z wieloletniego zesłania. Niniejsza praca ma na celu ukazanie losów polskich dzieci w ZSRR podczas II wojny światowej z uwzględnieniem warunków ich bytowania, edukacji oraz opieki, jaką były otaczane. Zostanie porównana sytuacja najmłodszych z sytuacją dorosłych. Poruszona zostanie także kwestia wpływu sytuacji historyczno-politycznej Związku Radzieckiego oraz Rzeczpospolitej Polskiej na dzieje najmłodszych zesłańców, jak również próby pomocy deportowanym, organizowane przez polskie instytucje oraz organizacje. Celem tej pracy jest także zbadanie wpływu dziecięcej tułaczki oraz przeżytej traumy podczas pobytu na „nieludzkiej ziemi” na stan fizyczny i psychiczny dzieci oraz na ich późniejsze, dorosłe życie.Praca została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy z nich ukazuje sytuację na ziemiach polskich po wkroczeniu na nie wojsk radzieckich, aresztowania i warunki transportu ludności polskiej w głąb ZSRR.Drugi rozdział jest poświęcony warunkom życia dzieci w Związku Radzieckim. Została także ukazana sytuacja materialna rodzin, system edukacji oraz opieki, którą byli objęci mali zesłańcy.Ostatni rozdział ma na celu przybliżenie zagadnienia wyjścia z „sowieckiego piekła”. Problematyka tej części będzie dotykać stosunków polsko - radzieckich i ich wpływów na los deportowanej ludności, a także pierwszych prób ewakuacji Polaków z ZSRR do innych krajów. Na koniec zostanie poruszony problem powrotów do ojczyzny.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorJach, Anna - 160095 pl
dc.contributor.authorKraska, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBrążkiewicz, Bartłomiej - 159735 pl
dc.contributor.reviewerJach, Anna - 160095 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T18:09:04Z
dc.date.available2020-07-24T18:09:04Z
dc.date.submitted2013-07-09pl
dc.fieldofstudyrosjoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-76890-130706pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189485
dc.languagepolpl
dc.subject.enchildren, Poland, U.S.S.R., war, deportationpl
dc.subject.pldzieci, Polska, ZSRR, wojna, deportacjepl
dc.titleLos polskich dzieci w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939- 1946pl
dc.title.alternativeHistory of the Polisch children in the U.S.S.R. in 1939- 1946pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper will focus on the history of Polish children deported into the Soviet Union during the Second World War . September 17, 1939 was the day when the Red Army crossed the Polish eastern border, the same making an armed attack, without a declaration of war.This paper aims to show the history of Polish children in the Soviet Union during World War II, taking into account the conditions of their existence, education and health. It will be show the impact of historical and political situation of the Soviet Union and Poland. The work is divided into three chapters. The first one shows the situation of the Polish territories after the invasion of Soviet army on them, arrest and transport conditions of the Polish population in the Soviet Union.The second chapter is devoted to the living conditions in the Soviet Union. Problems in the final section will touch the Polish-Soviet relations and their influence on the fate of the deported population, as well as the first attempts to escape the Poles from the Soviet Union to other countries. The end will be depict repatriation of the deportees.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca będzie poświęcona losom polskich dzieci zesłanych w głąb Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podczas II wojny światowej. Praca ta obejmuje lata 1939 – 1946. 17 września 1939 roku to dzień, w którym wojska Armii Czerwonej przekroczyły wschodnią granicę Rzeczpospolitej Polskiej, dokonując tym samym napaści zbrojnej, bez uprzedniego wypowiedzenia wojny. Rok 1946 został wybrany jako końcowa cezura pracy, ponieważ to właśnie wtedy udało się powrócić sporej ilości Polaków, w tym także dzieci, z wieloletniego zesłania. Niniejsza praca ma na celu ukazanie losów polskich dzieci w ZSRR podczas II wojny światowej z uwzględnieniem warunków ich bytowania, edukacji oraz opieki, jaką były otaczane. Zostanie porównana sytuacja najmłodszych z sytuacją dorosłych. Poruszona zostanie także kwestia wpływu sytuacji historyczno-politycznej Związku Radzieckiego oraz Rzeczpospolitej Polskiej na dzieje najmłodszych zesłańców, jak również próby pomocy deportowanym, organizowane przez polskie instytucje oraz organizacje. Celem tej pracy jest także zbadanie wpływu dziecięcej tułaczki oraz przeżytej traumy podczas pobytu na „nieludzkiej ziemi” na stan fizyczny i psychiczny dzieci oraz na ich późniejsze, dorosłe życie.Praca została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy z nich ukazuje sytuację na ziemiach polskich po wkroczeniu na nie wojsk radzieckich, aresztowania i warunki transportu ludności polskiej w głąb ZSRR.Drugi rozdział jest poświęcony warunkom życia dzieci w Związku Radzieckim. Została także ukazana sytuacja materialna rodzin, system edukacji oraz opieki, którą byli objęci mali zesłańcy.Ostatni rozdział ma na celu przybliżenie zagadnienia wyjścia z „sowieckiego piekła”. Problematyka tej części będzie dotykać stosunków polsko - radzieckich i ich wpływów na los deportowanej ludności, a także pierwszych prób ewakuacji Polaków z ZSRR do innych krajów. Na koniec zostanie poruszony problem powrotów do ojczyzny.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Jach, Anna - 160095
dc.contributor.authorpl
Kraska, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Brążkiewicz, Bartłomiej - 159735
dc.contributor.reviewerpl
Jach, Anna - 160095
dc.date.accessioned
2020-07-24T18:09:04Z
dc.date.available
2020-07-24T18:09:04Z
dc.date.submittedpl
2013-07-09
dc.fieldofstudypl
rosjoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-76890-130706
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189485
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
children, Poland, U.S.S.R., war, deportation
dc.subject.plpl
dzieci, Polska, ZSRR, wojna, deportacje
dc.titlepl
Los polskich dzieci w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939- 1946
dc.title.alternativepl
History of the Polisch children in the U.S.S.R. in 1939- 1946
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Boardman
1
Dublin
1
Gdynia
1
Kalisz
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available