Inteligencja emocjonalna i cechy osobowości liderów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

master
dc.abstract.enThe research problem focuses on checking if and how personality traits and emotional intelligence impacts on the way leaders of the organization called Scouting Association of the Republic (ZHR) perform their role.To prove that, the study was conducted in which ZHR instructors took part. The research sample consisted of 95 people. The results were collected using the NEO-FFI Questionnaire, the INTE Emotional Intelligence Questionnaire and the SYMLOG (A System for the Multiple Level of Observation) questionnaire.Based on the cluster analysis, it was found that the group of respondents is not homogeneous in terms of personality. People who were qualified to cluster I (n=40) showed a higher level of extraversion, openness, agreeableness and conscientiousness, as well as a lower level of neuroticism than those assigned to cluster II (n=55). Moreover, a higher level of emotional intelligence was noted in the first cluster than in the second one. Finally, given the dimensions of the SYMLOG, the first cluster showed a higher level of dominance and friendliness than the other. However, the results allowed to prove that both these groups, despite the differences between them, are characterized by great openness, people-oriented approach and dedication.In case of servant leaders operating in non-governmental organizations, leadership is focused on the ability to obey, humility and selflessness, building relationships and bonds, nurturing moral values, serving others, continuous development, physical and mental strength, as well as authority. Both personality traits and the level of emotional intelligence have an impact on the way of performing the role of a leader in the ZHR organization.pl
dc.abstract.plProblem badawczy koncentruje się na sprawdzeniu wpływu cech osobowości oraz inteligencji emocjonalnej na sposób pełnienia roli lidera w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.W tym celu, przeprowadzono badanie, w którym wzięli udział instruktorzy i instruktorki ZHR. Próba badawcza liczyła 95 osób. Wyniki zostały zebrane za pomocą następujących kwestionariuszy: NEO-FFI, Inteligencji emocjonalnej INTE oraz bipolarnych wymiarów lidera według SYMLOG-u.Na podstawie analizy skupień stwierdzone zostało, że grupa badanych nie jest homogeniczna pod względem osobowości. Osoby, które zostały zakwalifikowane do skupienia I (n=40) wykazały wyższy poziom ekstrawersji, otwartości na doświadczenia, ugodowości i sumienności, a także niższy poziom neurotyczności, niż te przypisane do skupienia II (n=55). Ponadto, w skupieniu pierwszym odnotowano wyższy poziom inteligencji emocjonalnej niż w skupieniu drugim. Na koniec, biorąc pod uwagę wymiary SYMLOG-u, w pierwszym skupieniu wykazano wyższy poziom dominacji i przyjacielskości niż w drugim. Wyniki badań pozwoliły jednak udowodnić, że obydwie grupy, mimo zachodzących między nimi różnic, cechują się dużą otwartością, są sumienne, zorientowane na drugiego człowieka i zdolne do poświęceń.W przypadku liderów służebnych, działających w organizacjach pozarządowych, przywództwo nastawione jest na umiejętność podporządkowania się, pokorę i bezinteresowność, budowanie relacji i więzi, pielęgnowanie wartości moralnych, służbę innym, nieustanny rozwój, siłę fizyczną i psychiczną, a także przykład własny. Zarówno cechy osobowości jak i poziom inteligencji emocjonalnej mają wpływ na sposób pełnienia roli lidera w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.contributor.authorAugustyn, Wiktoriapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2023-07-05T21:38:54Z
dc.date.available2023-07-05T21:38:54Z
dc.date.submitted2023-07-04pl
dc.fieldofstudyzarządzanie - psychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-165437-293562pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314275
dc.languagepolpl
dc.subject.enscouting, leadership, ZHR, emotional intelligence, personality traitspl
dc.subject.plharcerstwo, przywództwo, ZHR, inteligencja emocjonalna, cechy osobowościpl
dc.titleInteligencja emocjonalna i cechy osobowości liderów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitejpl
dc.title.alternativeEmotional Intelligence and Personality Traits of the Leaders of the Scouting Association of the Republic (ZHR)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The research problem focuses on checking if and how personality traits and emotional intelligence impacts on the way leaders of the organization called Scouting Association of the Republic (ZHR) perform their role.To prove that, the study was conducted in which ZHR instructors took part. The research sample consisted of 95 people. The results were collected using the NEO-FFI Questionnaire, the INTE Emotional Intelligence Questionnaire and the SYMLOG (A System for the Multiple Level of Observation) questionnaire.Based on the cluster analysis, it was found that the group of respondents is not homogeneous in terms of personality. People who were qualified to cluster I (n=40) showed a higher level of extraversion, openness, agreeableness and conscientiousness, as well as a lower level of neuroticism than those assigned to cluster II (n=55). Moreover, a higher level of emotional intelligence was noted in the first cluster than in the second one. Finally, given the dimensions of the SYMLOG, the first cluster showed a higher level of dominance and friendliness than the other. However, the results allowed to prove that both these groups, despite the differences between them, are characterized by great openness, people-oriented approach and dedication.In case of servant leaders operating in non-governmental organizations, leadership is focused on the ability to obey, humility and selflessness, building relationships and bonds, nurturing moral values, serving others, continuous development, physical and mental strength, as well as authority. Both personality traits and the level of emotional intelligence have an impact on the way of performing the role of a leader in the ZHR organization.
dc.abstract.plpl
Problem badawczy koncentruje się na sprawdzeniu wpływu cech osobowości oraz inteligencji emocjonalnej na sposób pełnienia roli lidera w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.W tym celu, przeprowadzono badanie, w którym wzięli udział instruktorzy i instruktorki ZHR. Próba badawcza liczyła 95 osób. Wyniki zostały zebrane za pomocą następujących kwestionariuszy: NEO-FFI, Inteligencji emocjonalnej INTE oraz bipolarnych wymiarów lidera według SYMLOG-u.Na podstawie analizy skupień stwierdzone zostało, że grupa badanych nie jest homogeniczna pod względem osobowości. Osoby, które zostały zakwalifikowane do skupienia I (n=40) wykazały wyższy poziom ekstrawersji, otwartości na doświadczenia, ugodowości i sumienności, a także niższy poziom neurotyczności, niż te przypisane do skupienia II (n=55). Ponadto, w skupieniu pierwszym odnotowano wyższy poziom inteligencji emocjonalnej niż w skupieniu drugim. Na koniec, biorąc pod uwagę wymiary SYMLOG-u, w pierwszym skupieniu wykazano wyższy poziom dominacji i przyjacielskości niż w drugim. Wyniki badań pozwoliły jednak udowodnić, że obydwie grupy, mimo zachodzących między nimi różnic, cechują się dużą otwartością, są sumienne, zorientowane na drugiego człowieka i zdolne do poświęceń.W przypadku liderów służebnych, działających w organizacjach pozarządowych, przywództwo nastawione jest na umiejętność podporządkowania się, pokorę i bezinteresowność, budowanie relacji i więzi, pielęgnowanie wartości moralnych, służbę innym, nieustanny rozwój, siłę fizyczną i psychiczną, a także przykład własny. Zarówno cechy osobowości jak i poziom inteligencji emocjonalnej mają wpływ na sposób pełnienia roli lidera w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.contributor.authorpl
Augustyn, Wiktoria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2023-07-05T21:38:54Z
dc.date.available
2023-07-05T21:38:54Z
dc.date.submittedpl
2023-07-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie - psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-165437-293562
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314275
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
scouting, leadership, ZHR, emotional intelligence, personality traits
dc.subject.plpl
harcerstwo, przywództwo, ZHR, inteligencja emocjonalna, cechy osobowości
dc.titlepl
Inteligencja emocjonalna i cechy osobowości liderów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
dc.title.alternativepl
Emotional Intelligence and Personality Traits of the Leaders of the Scouting Association of the Republic (ZHR)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Krakow
7
Warsaw
6
Poznan
3
Lodz
1
Lublin
1
Zambrów
1

No access

No Thumbnail Available
Collections