System szkolnictwa wojskowego w Rosji w XIX wieku

licenciate
dc.abstract.enThe paper describes a system of military education intsarist Russia in the nineteenth century. The author uses thehistorical-descriptive method, Latin spelling of Russiannames and dates according to the Gregorian calendar.The first chapter presents the principles of education offuture officers basing on the military scientificestablishments, as well as the creation and operation of thefirst corps of cadets. The chapter presents also thedevelopment of education in the corps of cadets in the 30's,40's and 50's in the nineteenth century.The second chapter depicts the military education systemafter the reforms of the 60s in the XIX century.The third chapter contains a description of the militaryeducation after the reforms in 1882, namely the idea ofreturning to the corps of cadets and a comparison of thechanges that have occurred at the level of training of futureofficers in a given century.pl
dc.abstract.plDana praca opisuje system szkolnictwa wojskowego wRosji carskiej w XIX wieku. W pracy zastosowano metodęhistoryczno-opisowa, łacińska pisownia nazw rosyjskich orazdatowanie wg kalendarza gregoriańskiego.W pierwszym rozdziale przedstawiono zasadykształcenia przyszłych oficerów na przykładzie zakładówwojskowo-naukowych, jak również powstanie i działalnośćpierwszych korpusów kadetów. Omówiono także rozwójkształcenia w korpusach kadetów w latach 30-tych, 40-tychoraz 50-tych XIX wieku.Drugi rozdział dotyczy opisu systemu szkolnictwawojskowego po reformach z lat 60-tych XIX wieku.Trzeci rozdział zawiera opis szkolnictwa wojskowego poreformach z 1882 roku, czyli powrót do idei korpusówkadetów oraz porównanie zmian, jakie zaszły na poziomiekształcenia przyszłych oficerów w przeciągu danego stulecia.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorMadej, Leszek - 160660 pl
dc.contributor.authorCena, Renatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGordziejew, Jerzy - 128118 pl
dc.contributor.reviewerMadej, Leszek - 160660 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:44:59Z
dc.date.available2020-07-15T17:44:59Z
dc.date.submitted2011-07-11pl
dc.fieldofstudyrosjoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-58308-78068pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172411
dc.languagepolpl
dc.subject.enArmy, Russia, educationpl
dc.subject.plwojsko, Rosja, szkolnictwopl
dc.titleSystem szkolnictwa wojskowego w Rosji w XIX wiekupl
dc.title.alternativeThe system of military education in tsarist Russia in the ninetheenth centurypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper describes a system of military education intsarist Russia in the nineteenth century. The author uses thehistorical-descriptive method, Latin spelling of Russiannames and dates according to the Gregorian calendar.The first chapter presents the principles of education offuture officers basing on the military scientificestablishments, as well as the creation and operation of thefirst corps of cadets. The chapter presents also thedevelopment of education in the corps of cadets in the 30's,40's and 50's in the nineteenth century.The second chapter depicts the military education systemafter the reforms of the 60s in the XIX century.The third chapter contains a description of the militaryeducation after the reforms in 1882, namely the idea ofreturning to the corps of cadets and a comparison of thechanges that have occurred at the level of training of futureofficers in a given century.
dc.abstract.plpl
Dana praca opisuje system szkolnictwa wojskowego wRosji carskiej w XIX wieku. W pracy zastosowano metodęhistoryczno-opisowa, łacińska pisownia nazw rosyjskich orazdatowanie wg kalendarza gregoriańskiego.W pierwszym rozdziale przedstawiono zasadykształcenia przyszłych oficerów na przykładzie zakładówwojskowo-naukowych, jak również powstanie i działalnośćpierwszych korpusów kadetów. Omówiono także rozwójkształcenia w korpusach kadetów w latach 30-tych, 40-tychoraz 50-tych XIX wieku.Drugi rozdział dotyczy opisu systemu szkolnictwawojskowego po reformach z lat 60-tych XIX wieku.Trzeci rozdział zawiera opis szkolnictwa wojskowego poreformach z 1882 roku, czyli powrót do idei korpusówkadetów oraz porównanie zmian, jakie zaszły na poziomiekształcenia przyszłych oficerów w przeciągu danego stulecia.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Madej, Leszek - 160660
dc.contributor.authorpl
Cena, Renata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Gordziejew, Jerzy - 128118
dc.contributor.reviewerpl
Madej, Leszek - 160660
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:44:59Z
dc.date.available
2020-07-15T17:44:59Z
dc.date.submittedpl
2011-07-11
dc.fieldofstudypl
rosjoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-58308-78068
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172411
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Army, Russia, education
dc.subject.plpl
wojsko, Rosja, szkolnictwo
dc.titlepl
System szkolnictwa wojskowego w Rosji w XIX wieku
dc.title.alternativepl
The system of military education in tsarist Russia in the ninetheenth century
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available