Szkolne i pozaszkolne doświadczenia i potrzeby uczniów klas IV-VI związane z wykorzystaniem internetu (na przykładzie wybranych szkół miejskich i wiejskich)

master
dc.abstract.enThe main aim of the dissertation is to present ‘’ School and out – of – school experience and needs of the 4th – 6th grade students related the Internet (based on rural and urban schools)”. The topic of this thesis was chosen owing to the reseracher’s intellectual curiosity to gain a deeper understanding of the web pages children visit. The study focuses on the critical observation of the Internet safety rules that are not obeyed by students.The two ( school and out-of- school ) backgrounds were studied in respect of the Internet usage. Students graded 4th – 6th, their parents and teachers represented the research subjects. The dissertation consists of five chapters. The first chapter forms theoretical background to the study. It revolves around the cyberspace, the risk related to the cyberspace and the Internet safety rules. The second chapter is entirely devoted to students’ needs to use the Internet, the Internet as the medium in modern education as well as the teacher’s role in the process of using the Internet for educational purpose. The third chapter presents students’ out-of- school needs to use the Internet, the Internet influence on children and their parents’ role. The fourth chapter describes the reserach method and the research instrument. The final chapter of this dissertation , chapter five, involves conclusion, limitations and implications of the study.The results of the study contributed to raise awareness among the 4th – 6th students, their teachers as well as the headmasters from schools where the above mentioned study was conducted. It is hoped that the results of this thesis will be relevant for other teachers and headmasters to consider the practical solutions for taking appropriate measures to meet their students exprectations. Moreover, I think that these results will encourage both teachers and headmasters to be more sensitive to the risk of inappropriate Internet usage.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy są „Szkolne i pozaszkolne doświadczenia i potrzeby uczniów klas IV-VI związane z wykorzystaniem Internetu (na przykładzie wybranych szkół miejskich i wiejskich)”. Powodem wyboru takiego tematu była moja ciekawość w zakresie tego, jakie strony internetowe odwiedzają dzieci oraz spostrzeżenie, że często nie przestrzegają one zasad bezpieczeństwa internetowego i odwiedzają strony, które nie są dla nich odpowiednie. Zasadne wydało mi się również zbadanie dwóch środowisk, w jakich Internet jest przez nie wykorzystywany, dlatego moja praca obejmuje zarówno środowisko szkolne, jak i pozaszkolne. Podmiotami moich badań byli uczniowie klas IV-VI, ich rodzice oraz nauczyciele. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy poświęcony został przedstawieniu pojęcia cyberprzestrzeni, zagrożeniom z niej płynących oraz zasadom bezpiecznego korzystania z Internetu. W drugim znalazły się szkolne potrzeby uczniów związane z korzystaniem z sieci, pokazałam też Internet jako nowe medium w edukacji oraz związaną z tym rolę nauczyciela. Trzeci rozdział zawiera potrzeby uczniów związane z wykorzystaniem Internetu w obszarze pozaszkolnym, możliwym oddziaływaniom tego medium na dzieci oraz związanej z tym roli rodzica. Czwarty rozdział zawiera przygotowaną przeze mnie metodologię badań własnych, a ostatni (piąty) – prezentację i analizę tychże badań. Na końcu zawarte są wnioski bezpośrednio płynące z badań oraz te, dla praktyki pedagogicznej.Jednym z efektów mojej pracy jest umożliwienie wzrostu zasobu informacji dyrektorów oraz pedagogów szkół, w których przeprowadzałam badania związanych ze szkolnymi i pozaszkolnymi doświadczeniami oraz potrzebami uczniów klas IV-VI w zakresie korzystania Internetu. Ułatwi to, zarówno dyrektorom tych szkół, jaki pedagogom podjęcie odpowiednich działań w celu zaspokojenia omówionych w pracy potrzeb oraz uwrażliwi na płynące z niewłaściwego korzystania z tego medium zagrożenia.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCzerska, Bożena - 127664 pl
dc.contributor.authorGąska, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerCzerska, Bożena - 127664 pl
dc.contributor.reviewerAblewicz, Krystyna - 127104 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:49:07Z
dc.date.available2020-07-28T00:49:07Z
dc.date.submitted2019-06-27pl
dc.fieldofstudypedagogika szkolna z terapią pedagogicznąpl
dc.identifier.apddiploma-133601-249387pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235887
dc.languagepolpl
dc.subject.encyberspace, child on the Internet, using the Internet for educational purposes, educational needs, risk of the Internetpl
dc.subject.plcyberprzestrzeń, dziecko w sieci, Internet w edukacji, potrzeby edukacyjne, zagrożenia w Interneciepl
dc.titleSzkolne i pozaszkolne doświadczenia i potrzeby uczniów klas IV-VI związane z wykorzystaniem internetu (na przykładzie wybranych szkół miejskich i wiejskich)pl
dc.title.alternativeSchool and out – of – school experience and needs of the 4th – 6th grade students related the Internet (based on rural and urban schools)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of the dissertation is to present ‘’ School and out – of – school experience and needs of the 4th – 6th grade students related the Internet (based on rural and urban schools)”. The topic of this thesis was chosen owing to the reseracher’s intellectual curiosity to gain a deeper understanding of the web pages children visit. The study focuses on the critical observation of the Internet safety rules that are not obeyed by students.The two ( school and out-of- school ) backgrounds were studied in respect of the Internet usage. Students graded 4th – 6th, their parents and teachers represented the research subjects. The dissertation consists of five chapters. The first chapter forms theoretical background to the study. It revolves around the cyberspace, the risk related to the cyberspace and the Internet safety rules. The second chapter is entirely devoted to students’ needs to use the Internet, the Internet as the medium in modern education as well as the teacher’s role in the process of using the Internet for educational purpose. The third chapter presents students’ out-of- school needs to use the Internet, the Internet influence on children and their parents’ role. The fourth chapter describes the reserach method and the research instrument. The final chapter of this dissertation , chapter five, involves conclusion, limitations and implications of the study.The results of the study contributed to raise awareness among the 4th – 6th students, their teachers as well as the headmasters from schools where the above mentioned study was conducted. It is hoped that the results of this thesis will be relevant for other teachers and headmasters to consider the practical solutions for taking appropriate measures to meet their students exprectations. Moreover, I think that these results will encourage both teachers and headmasters to be more sensitive to the risk of inappropriate Internet usage.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy są „Szkolne i pozaszkolne doświadczenia i potrzeby uczniów klas IV-VI związane z wykorzystaniem Internetu (na przykładzie wybranych szkół miejskich i wiejskich)”. Powodem wyboru takiego tematu była moja ciekawość w zakresie tego, jakie strony internetowe odwiedzają dzieci oraz spostrzeżenie, że często nie przestrzegają one zasad bezpieczeństwa internetowego i odwiedzają strony, które nie są dla nich odpowiednie. Zasadne wydało mi się również zbadanie dwóch środowisk, w jakich Internet jest przez nie wykorzystywany, dlatego moja praca obejmuje zarówno środowisko szkolne, jak i pozaszkolne. Podmiotami moich badań byli uczniowie klas IV-VI, ich rodzice oraz nauczyciele. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy poświęcony został przedstawieniu pojęcia cyberprzestrzeni, zagrożeniom z niej płynących oraz zasadom bezpiecznego korzystania z Internetu. W drugim znalazły się szkolne potrzeby uczniów związane z korzystaniem z sieci, pokazałam też Internet jako nowe medium w edukacji oraz związaną z tym rolę nauczyciela. Trzeci rozdział zawiera potrzeby uczniów związane z wykorzystaniem Internetu w obszarze pozaszkolnym, możliwym oddziaływaniom tego medium na dzieci oraz związanej z tym roli rodzica. Czwarty rozdział zawiera przygotowaną przeze mnie metodologię badań własnych, a ostatni (piąty) – prezentację i analizę tychże badań. Na końcu zawarte są wnioski bezpośrednio płynące z badań oraz te, dla praktyki pedagogicznej.Jednym z efektów mojej pracy jest umożliwienie wzrostu zasobu informacji dyrektorów oraz pedagogów szkół, w których przeprowadzałam badania związanych ze szkolnymi i pozaszkolnymi doświadczeniami oraz potrzebami uczniów klas IV-VI w zakresie korzystania Internetu. Ułatwi to, zarówno dyrektorom tych szkół, jaki pedagogom podjęcie odpowiednich działań w celu zaspokojenia omówionych w pracy potrzeb oraz uwrażliwi na płynące z niewłaściwego korzystania z tego medium zagrożenia.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Czerska, Bożena - 127664
dc.contributor.authorpl
Gąska, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Czerska, Bożena - 127664
dc.contributor.reviewerpl
Ablewicz, Krystyna - 127104
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:49:07Z
dc.date.available
2020-07-28T00:49:07Z
dc.date.submittedpl
2019-06-27
dc.fieldofstudypl
pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
dc.identifier.apdpl
diploma-133601-249387
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235887
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cyberspace, child on the Internet, using the Internet for educational purposes, educational needs, risk of the Internet
dc.subject.plpl
cyberprzestrzeń, dziecko w sieci, Internet w edukacji, potrzeby edukacyjne, zagrożenia w Internecie
dc.titlepl
Szkolne i pozaszkolne doświadczenia i potrzeby uczniów klas IV-VI związane z wykorzystaniem internetu (na przykładzie wybranych szkół miejskich i wiejskich)
dc.title.alternativepl
School and out – of – school experience and needs of the 4th – 6th grade students related the Internet (based on rural and urban schools)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Krakow
2
Warsaw
2
Bytom
1
Dublin
1
Katowice
1
Koszalin
1
Kupiski Stare
1
Lodz
1
Malbork
1

No access

No Thumbnail Available