Meta-analiza wraz z implementacją w R

master
dc.abstract.enThis work presents methods of carrying out meta-analysis preceded by systematic review. The first section describes fixed and random effect models and differences between them, why publication bias occurs and how to detect it. The following chapter include description of effect size depending on the type of data, for continuous data there are raw mean difference and standardized mean difference, and for binary data there are relative risk, odds ratio and risk difference. The next section describes heterogeneity. In the last chapter meta-analysis of publications concerning efficacy of etanertcept treatment in patients with plaque psoriasis had been carried out, examined therapy turned out to be effective.pl
dc.abstract.plW pracy opisano sposób przeprowadzania meta-analizy poprzedzonej przeglądem systematycznym. W pierwszym rozdziale omówione zostały modele z efektem stałym oraz losowym, a także różnice między nimi; opisano również przyczyny występowania oraz sposób wykrywania obciążenia publikacyjnego. W kolejnej części opisane zostały wielkości efektu w zależności od rodzaju dostępnych danych, dla danych ciągłych były to średnia różnica oraz średnia różnica standaryzowana, natomiast dla danych dyskretnych ryzyko względne, iloraz szans oraz różnica ryzyka. W kolejnej częśći opisano sposoby badania i oceny heterogeniczności. W ostatnim rozdziale przeprowadzono przegląd systematyczny oraz meta-analizę wyników badań dotyczących skuteczności leczenia etanerceptem wśród pacjentów ze zdiagnozowaną łuszczycą plackowatą, przeprowadzona analiza wykazała skuteczność badanej terapii.pl
dc.affiliationWydział Matematyki i Informatykipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKościelniak, Piotr - 129220 pl
dc.contributor.authorFrankiewicz, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WMI2pl
dc.contributor.reviewerKościelniak, Piotr - 129220 pl
dc.contributor.reviewerMazur, Marcin - 130444 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:44:06Z
dc.date.available2020-07-26T13:44:06Z
dc.date.submitted2015-07-14pl
dc.fieldofstudymatematyka finansowapl
dc.identifier.apddiploma-96730-131004pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204178
dc.languagepolpl
dc.subject.enmeta-analysis, systematic review, relative risk, risk difference, odds ratio, raw mean difference, standarized mean difference, confidence interval, heterogenity, fixed effect model, random effect model, publication biaspl
dc.subject.plmeta-analiza, przegląd systematyczny, ryzyko względne, różnica ryzyka, iloraz szans, średnia różnica, średnia różnica standaryzowana, przedział ufności, heterogeniczność, model z efektem stałym, model z efektem losowym, obciążenie publikacyjnepl
dc.titleMeta-analiza wraz z implementacją w Rpl
dc.title.alternativeMeta-analysis with implementation in Rpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work presents methods of carrying out meta-analysis preceded by systematic review. The first section describes fixed and random effect models and differences between them, why publication bias occurs and how to detect it. The following chapter include description of effect size depending on the type of data, for continuous data there are raw mean difference and standardized mean difference, and for binary data there are relative risk, odds ratio and risk difference. The next section describes heterogeneity. In the last chapter meta-analysis of publications concerning efficacy of etanertcept treatment in patients with plaque psoriasis had been carried out, examined therapy turned out to be effective.
dc.abstract.plpl
W pracy opisano sposób przeprowadzania meta-analizy poprzedzonej przeglądem systematycznym. W pierwszym rozdziale omówione zostały modele z efektem stałym oraz losowym, a także różnice między nimi; opisano również przyczyny występowania oraz sposób wykrywania obciążenia publikacyjnego. W kolejnej części opisane zostały wielkości efektu w zależności od rodzaju dostępnych danych, dla danych ciągłych były to średnia różnica oraz średnia różnica standaryzowana, natomiast dla danych dyskretnych ryzyko względne, iloraz szans oraz różnica ryzyka. W kolejnej częśći opisano sposoby badania i oceny heterogeniczności. W ostatnim rozdziale przeprowadzono przegląd systematyczny oraz meta-analizę wyników badań dotyczących skuteczności leczenia etanerceptem wśród pacjentów ze zdiagnozowaną łuszczycą plackowatą, przeprowadzona analiza wykazała skuteczność badanej terapii.
dc.affiliationpl
Wydział Matematyki i Informatyki
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Kościelniak, Piotr - 129220
dc.contributor.authorpl
Frankiewicz, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WMI2
dc.contributor.reviewerpl
Kościelniak, Piotr - 129220
dc.contributor.reviewerpl
Mazur, Marcin - 130444
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:44:06Z
dc.date.available
2020-07-26T13:44:06Z
dc.date.submittedpl
2015-07-14
dc.fieldofstudypl
matematyka finansowa
dc.identifier.apdpl
diploma-96730-131004
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204178
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
meta-analysis, systematic review, relative risk, risk difference, odds ratio, raw mean difference, standarized mean difference, confidence interval, heterogenity, fixed effect model, random effect model, publication bias
dc.subject.plpl
meta-analiza, przegląd systematyczny, ryzyko względne, różnica ryzyka, iloraz szans, średnia różnica, średnia różnica standaryzowana, przedział ufności, heterogeniczność, model z efektem stałym, model z efektem losowym, obciążenie publikacyjne
dc.titlepl
Meta-analiza wraz z implementacją w R
dc.title.alternativepl
Meta-analysis with implementation in R
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bühl
1
Chandler
1
Chisinau
1
Dublin
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available