Psychospołeczne uwarunkowania sukcesu w przedsiębiorczości

master
dc.abstract.enEntrepreneurship is a kind of feature or behavior of people, which in an innovative way solve the problem and have the ability to use the available opportunities. This view of entrepreneurship comes down to setting up and running a business. It is the most important symptom, but we must remember that not only. Because we can not forget about the expansiveness and innovation, which also increasingly meet, and which is also very important for economic development. The business can be, so to speak on two levels: as a process, which is the act of creating or building something, and as a set of features. Its development is typical of the process developed, but on developing a market economy, in which the initiative, creativity and innovation is essential and usually tied to setting up and running a business. The first chapter presents the general characteristics of entrepreneurship is as a process. In this chapter we have presented the concepts of entrepreneurship and its recognition of changing over the centurie. This paper describes the entrepreneurial process itself and its phases, as well as factors affecting the development of the industry.The second chapter is devoted to the process of entrepreneurship in Poland. Presented the status of the development of entrepreneurship in our country, its recognition of the legal, as well as activities, such as they were, are and will be taken in the future for its development. Aspect of what was in that part was the fact that the impact on business development influenced Polish integration with the European Union.The next section describes what entrepreneurship in the European Union and its policies entrepreneurial. It describes the software support for the Member States to support their development and the priorities to be guided. Guiding the activities of the Union is to create an innovative area of each country, which will be attractive to investors, and contribute to their development. To this end, this section describes the priorities and general law laid down by the European Council and in force, each of the Member States.The fourth chapter is a characterization of the entrepreneur as the person handling their own business. Focus on the important factors influencing the decision of becoming a business owner. Demonstrated the role of the environment and immediate surroundings in the creation of entrepreneurial attitudes and the influence of personal characteristics that help, or interfering with being an entrepreneur.The last chapter is devoted to the methodology of its own, giving a picture of the impact of psychosocial factors to achieve success in business. For this purpose, survey was carried out and the test SYMLOG among entrepreneurs, which allowed to show certain trends in poszczeganiu satisfaction of success.pl
dc.abstract.plPrzedsiębiorczość, to pewnego rodzaju cecha lub sposób zachowania się osób, które w sposób nowatorski rozwiązują problemu oraz posiadają umiejętność wykorzystywania pojawiających się szans. Taki pogląd na przedsiębiorczość sprowadza się do zakładania oraz prowadzenia przedsiębiorstw. Jest to jej najważniejszy przejaw, ale musimy pamiętać, że nie jedyny. Nie możemy bowiem zapomnieć o ekspansywności oraz innowacyjności, z którą także coraz częściej się spotykamy, a która również jest bardzo ważna dla rozwoju gospodarczego. O przedsiębiorczości można, więc mówić w dwóch wymiarach: jako proces, czyli akt tworzenia lub budowania czegoś oraz jako zespół cech. Jej rozwój jest to proces charakterystyczny dla rozwiniętej, ale dalej rozwijającej się gospodarki rynkowej, w której inicjatywa, pomysłowość oraz innowacyjność jest podstawą i najczęściej wiązana jest z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Rozdział pierwszy przedstawia właśnie ogólną charakterystykę przedsiębiorczości, jako procesu. W rozdziale tym zostały przedstawione koncepcje przedsiębiorczości oraz jej ujęcia zmieniające się na przestrzeni wieków. Opisany został również sam proces przedsiębiorczy oraz jego fazy, jak również czynniki wpływające na rozwój tej gałęzi gospodarki.Rozdział drugi został poświęcony procesowi przedsiębiorczości w Polsce. Zaprezentowany został stan rozwoju przedsiębiorczości w naszym kraju, jej ujęcie od strony prawnej, jak również działania, jak były, są i będą podejmowane w przyszłości dla jej rozwoju. Aspektem, jaki znalazł się w tej części był fakt, jaki wpływ na rozwój przedsiębiorczości miał wpływ integracji Polski z Unią Europejską.Kolejny rozdział przedstawia właśnie przedsiębiorczość w Unii Europejskiej oraz jej politykę przedsiębiorczą. Zostały w nim opisane programy wsparcia dla państw członkowskich, wspierających ich rozwój oraz priorytety, którymi się kierują. Przewodnią działalnością Unii jest stworzenie innowacyjnego obszaru każdego z państw, który będzie atrakcyjny dla inwestorów, a przyczyni się do ich rozwoju. W tym celu w rozdziale tym zostały opisane priorytety oraz ogólne prawo, ustanowione przez Radę Europejską, a obowiązujące każde z państw członkowskich.Czwarty rozdział to charakterystyka przedsiębiorcy, jako osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą. Skoncentrowanie się w nim na znaczeniu czynników mających wpływ na decyzję o staniu się właścicielem firmy. Wykazano rolę środowiska oraz najbliższego otoczenia w kreowaniu postaw przedsiębiorczych oraz wpływ cech osobowych pomagających, bądź przeszkadzających w byciu przedsiębiorcą.Ostatni rozdział został poświęcony metodologii badań własnych, dających pewien obraz wpływu czynników psychospołecznych na osiąganie sukcesu w biznesie. W tym celu przeprowadzona została ankieta oraz test SYMLOG wśród przedsiębiorców, co pozwoliło wykazać pewne tendencje w poszczeganiu zadowolenia z osiągniętego sukcesu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.contributor.authorChełmecka, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarek, Tadeusz - 102084 pl
dc.contributor.reviewerŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:18:48Z
dc.date.available2020-07-24T13:18:48Z
dc.date.submitted2012-10-23pl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-71921-134240pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184959
dc.languagepolpl
dc.subject.enbarriers - characteristics - motivation - entrepreneurship – successpl
dc.subject.plbariery – cechy – motywacja – przedsiębiorczość – sukcespl
dc.titlePsychospołeczne uwarunkowania sukcesu w przedsiębiorczościpl
dc.title.alternativePsychosocial determinants of success in businesspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Entrepreneurship is a kind of feature or behavior of people, which in an innovative way solve the problem and have the ability to use the available opportunities. This view of entrepreneurship comes down to setting up and running a business. It is the most important symptom, but we must remember that not only. Because we can not forget about the expansiveness and innovation, which also increasingly meet, and which is also very important for economic development. The business can be, so to speak on two levels: as a process, which is the act of creating or building something, and as a set of features. Its development is typical of the process developed, but on developing a market economy, in which the initiative, creativity and innovation is essential and usually tied to setting up and running a business. The first chapter presents the general characteristics of entrepreneurship is as a process. In this chapter we have presented the concepts of entrepreneurship and its recognition of changing over the centurie. This paper describes the entrepreneurial process itself and its phases, as well as factors affecting the development of the industry.The second chapter is devoted to the process of entrepreneurship in Poland. Presented the status of the development of entrepreneurship in our country, its recognition of the legal, as well as activities, such as they were, are and will be taken in the future for its development. Aspect of what was in that part was the fact that the impact on business development influenced Polish integration with the European Union.The next section describes what entrepreneurship in the European Union and its policies entrepreneurial. It describes the software support for the Member States to support their development and the priorities to be guided. Guiding the activities of the Union is to create an innovative area of each country, which will be attractive to investors, and contribute to their development. To this end, this section describes the priorities and general law laid down by the European Council and in force, each of the Member States.The fourth chapter is a characterization of the entrepreneur as the person handling their own business. Focus on the important factors influencing the decision of becoming a business owner. Demonstrated the role of the environment and immediate surroundings in the creation of entrepreneurial attitudes and the influence of personal characteristics that help, or interfering with being an entrepreneur.The last chapter is devoted to the methodology of its own, giving a picture of the impact of psychosocial factors to achieve success in business. For this purpose, survey was carried out and the test SYMLOG among entrepreneurs, which allowed to show certain trends in poszczeganiu satisfaction of success.
dc.abstract.plpl
Przedsiębiorczość, to pewnego rodzaju cecha lub sposób zachowania się osób, które w sposób nowatorski rozwiązują problemu oraz posiadają umiejętność wykorzystywania pojawiających się szans. Taki pogląd na przedsiębiorczość sprowadza się do zakładania oraz prowadzenia przedsiębiorstw. Jest to jej najważniejszy przejaw, ale musimy pamiętać, że nie jedyny. Nie możemy bowiem zapomnieć o ekspansywności oraz innowacyjności, z którą także coraz częściej się spotykamy, a która również jest bardzo ważna dla rozwoju gospodarczego. O przedsiębiorczości można, więc mówić w dwóch wymiarach: jako proces, czyli akt tworzenia lub budowania czegoś oraz jako zespół cech. Jej rozwój jest to proces charakterystyczny dla rozwiniętej, ale dalej rozwijającej się gospodarki rynkowej, w której inicjatywa, pomysłowość oraz innowacyjność jest podstawą i najczęściej wiązana jest z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Rozdział pierwszy przedstawia właśnie ogólną charakterystykę przedsiębiorczości, jako procesu. W rozdziale tym zostały przedstawione koncepcje przedsiębiorczości oraz jej ujęcia zmieniające się na przestrzeni wieków. Opisany został również sam proces przedsiębiorczy oraz jego fazy, jak również czynniki wpływające na rozwój tej gałęzi gospodarki.Rozdział drugi został poświęcony procesowi przedsiębiorczości w Polsce. Zaprezentowany został stan rozwoju przedsiębiorczości w naszym kraju, jej ujęcie od strony prawnej, jak również działania, jak były, są i będą podejmowane w przyszłości dla jej rozwoju. Aspektem, jaki znalazł się w tej części był fakt, jaki wpływ na rozwój przedsiębiorczości miał wpływ integracji Polski z Unią Europejską.Kolejny rozdział przedstawia właśnie przedsiębiorczość w Unii Europejskiej oraz jej politykę przedsiębiorczą. Zostały w nim opisane programy wsparcia dla państw członkowskich, wspierających ich rozwój oraz priorytety, którymi się kierują. Przewodnią działalnością Unii jest stworzenie innowacyjnego obszaru każdego z państw, który będzie atrakcyjny dla inwestorów, a przyczyni się do ich rozwoju. W tym celu w rozdziale tym zostały opisane priorytety oraz ogólne prawo, ustanowione przez Radę Europejską, a obowiązujące każde z państw członkowskich.Czwarty rozdział to charakterystyka przedsiębiorcy, jako osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą. Skoncentrowanie się w nim na znaczeniu czynników mających wpływ na decyzję o staniu się właścicielem firmy. Wykazano rolę środowiska oraz najbliższego otoczenia w kreowaniu postaw przedsiębiorczych oraz wpływ cech osobowych pomagających, bądź przeszkadzających w byciu przedsiębiorcą.Ostatni rozdział został poświęcony metodologii badań własnych, dających pewien obraz wpływu czynników psychospołecznych na osiąganie sukcesu w biznesie. W tym celu przeprowadzona została ankieta oraz test SYMLOG wśród przedsiębiorców, co pozwoliło wykazać pewne tendencje w poszczeganiu zadowolenia z osiągniętego sukcesu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.contributor.authorpl
Chełmecka, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marek, Tadeusz - 102084
dc.contributor.reviewerpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:18:48Z
dc.date.available
2020-07-24T13:18:48Z
dc.date.submittedpl
2012-10-23
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-71921-134240
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184959
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
barriers - characteristics - motivation - entrepreneurship – success
dc.subject.plpl
bariery – cechy – motywacja – przedsiębiorczość – sukces
dc.titlepl
Psychospołeczne uwarunkowania sukcesu w przedsiębiorczości
dc.title.alternativepl
Psychosocial determinants of success in business
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Dublin
1
Nowy Targ
1

No access

No Thumbnail Available