Modelowanie fal morskich

master
dc.abstract.enThe thesis describes the movement of water particles in the case of a two-dimensional solitary wave. It has been proved that the angle at the crest of the wave of greatest height is 120 degrees, lemma describing how the components u and v of the velocity U are and lemma describing the position of the particle in respect to the wave crest at given time. In a theorem it has been proved that the trajectory of a particle is always between it's stream line and the asymptote of this stream line.pl
dc.abstract.plPraca opisuje poruszanie się cząsteczek wody w przypadku dwuwymiarowej samotnej fali. W pracy zostało udowodnione, że kąt w wierzchołku fali największej wysokości wynosi 120 stopni, lemat mówiący jak wyglądają składowe u i v wektora prędkości U i lemat opisujący położenie cząsteczki w danym czasie względem wierzchołka fali. Udowodnione zostało twierdzenie mówiące, że trajektoria cząsteczki znajduje się cały czas między jej linią prądu, a asymptotą tej linii prądu.pl
dc.affiliationWydział Matematyki i Informatykipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorDinew, Sławomir - 200069 pl
dc.contributor.authorOżóg, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WMI2pl
dc.contributor.reviewerDinew, Sławomir - 200069 pl
dc.contributor.reviewerCzyż, Rafał - 127678 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:49:05Z
dc.date.available2020-07-27T19:49:05Z
dc.date.submitted2018-09-27pl
dc.fieldofstudymatematyka stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-127380-180533pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231266
dc.languagepolpl
dc.subject.enPartial differential equations, Harmonic function, Hopf's lemma, Particle's trajectory, Maximum principlepl
dc.subject.plRównania różniczkowe cząstkowe, Funkcja harmoniczna, Lemat Hopfa, Trajektoria cząsteczki, Zasada maksimumpl
dc.titleModelowanie fal morskichpl
dc.title.alternativeSea waves modelingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis describes the movement of water particles in the case of a two-dimensional solitary wave. It has been proved that the angle at the crest of the wave of greatest height is 120 degrees, lemma describing how the components u and v of the velocity U are and lemma describing the position of the particle in respect to the wave crest at given time. In a theorem it has been proved that the trajectory of a particle is always between it's stream line and the asymptote of this stream line.
dc.abstract.plpl
Praca opisuje poruszanie się cząsteczek wody w przypadku dwuwymiarowej samotnej fali. W pracy zostało udowodnione, że kąt w wierzchołku fali największej wysokości wynosi 120 stopni, lemat mówiący jak wyglądają składowe u i v wektora prędkości U i lemat opisujący położenie cząsteczki w danym czasie względem wierzchołka fali. Udowodnione zostało twierdzenie mówiące, że trajektoria cząsteczki znajduje się cały czas między jej linią prądu, a asymptotą tej linii prądu.
dc.affiliationpl
Wydział Matematyki i Informatyki
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Dinew, Sławomir - 200069
dc.contributor.authorpl
Ożóg, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WMI2
dc.contributor.reviewerpl
Dinew, Sławomir - 200069
dc.contributor.reviewerpl
Czyż, Rafał - 127678
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:49:05Z
dc.date.available
2020-07-27T19:49:05Z
dc.date.submittedpl
2018-09-27
dc.fieldofstudypl
matematyka stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-127380-180533
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231266
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Partial differential equations, Harmonic function, Hopf's lemma, Particle's trajectory, Maximum principle
dc.subject.plpl
Równania różniczkowe cząstkowe, Funkcja harmoniczna, Lemat Hopfa, Trajektoria cząsteczki, Zasada maksimum
dc.titlepl
Modelowanie fal morskich
dc.title.alternativepl
Sea waves modeling
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Wroclaw
2
Łomża
2
Boardman
1
Dublin
1
Koszalin
1
Rzerzeczyce
1
Szczecinek
1

No access

No Thumbnail Available