Wpływ opioidów na kontekstualne warunkowanie strachu u myszy - implikacje dla leczenia PTSD

master
dc.abstract.enHere we test the hypothesis that endogenous opioid system play important role in development of post-traumatic stress disorder (PTSD) and it could be a target for treatment of this disorder. We investigated effects of opioids – morphine and nltrexone on acquisition and memory consolidation of fear conditioning in inbred strains of mice, which differ in behavioral and transcriptional responses to stress and opioids.C57BL/6 and SWR/J strains robustly differ in fear conditioning. C57BL/6 showed increased freezing to the footshock and conditioning context whereas SWR/J mice did not. Blockade of opioid neurotransmission by naltrexone enhanced fear conditioning only in SWR/J strain. Injections of morphine did not block memory consolidation of fear conditioning in C57BL/6, but injections associated with retrieval of fear memories did.Obtained results suggests that that: 1) endogenous opioid system regulates acquisition and expression of fear conditioning in a genotype-dependent manner; 2) morphine treatment inhibit fear responses associated with exposition to the trauma related cues; 3) it is possible that morphine effect is due to disruption of memory reconsolidation of fear conditioning.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było testowanie hipotezy zakładającej, że endogenny układ opioidowy może odgrywać rolę w powstawaniu zespołu stresu pourazowego (post-traumatic stress disorder, PTSD) oraz stanowić cel dla terapii tego zaburzenia. W ramach pracy zbadany został wpływ leków opioidowych – morfiny i naltreksonu, na warunkowanie strachu i konsolidację pamięci związanej z warunkowaniem u wsobnych szczepów myszy, które różnią się behawioralną i transkrypcyjną odpowiedzią na stres i opioidy. Szczepy C57BL/6 i SWR/J różniły się zarówno nabywaniem reakcji strachu podczas treningu jak i ekspresją uwarunkowanego strachu w odpowiedzi na kontekst skojarzony z awersyjnym bodźcem. Odpowiednio, myszy szczepu C57BL/6 wykazywał wysoką, a szczepu SWR/J niską ekspresję uwarunkowanego strachu. Zablokowanie neurotransmisji opioidowej przez naltrekson nasilało nabywanie oraz ekspresję uwarunkowanego strachu u myszy SWR/J, nie wpływając na reakcje myszy C57BL/6. Podania morfiny po treningu warunkowania nie miały wpływu na konsolidację pamięci u myszy C57BL/6. Niemniej jednak, podania morfiny po ekspozycji na kontekst skojarzony z awersyjnym bodźcem, w sposób zależny od dawki obniżały czas znieruchomienia i zapobiegały odnowieniu reakcji strachu u tych myszy. Uzyskane wyniki wskazują na to, że: 1) działanie endogennego układu opioidowego, w sposób zależny od genotypu wpływa na nabywanie oraz ekspresję uwarunkowanego strachu; 2) morfina hamuje ekspresję strachu związaną z ekspozycją na bodźce skojarzone z urazem; 3) efekt morfiny może wynikać z oddziaływania na proces rekonsolidacji pamięci.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorPrzewłocki, Ryszard - 131566 pl
dc.contributor.authorCieślak, Przemysławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStach, Ryszard - 132037 pl
dc.contributor.reviewerPrzewłocki, Ryszard - 131566 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:40:38Z
dc.date.available2020-07-24T16:40:38Z
dc.date.submitted2013-07-08pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-75307-102774pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188104
dc.languagepolpl
dc.subject.enPTSD; morphine; fear conditioning; inbred strainspl
dc.subject.plPTSD; morfina; warunkowanie strachu; szczepy wsobnepl
dc.titleWpływ opioidów na kontekstualne warunkowanie strachu u myszy - implikacje dla leczenia PTSDpl
dc.title.alternativeInfluence of opioids on contextual fear conditioning in mice - implications for PTSD treatmentpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Here we test the hypothesis that endogenous opioid system play important role in development of post-traumatic stress disorder (PTSD) and it could be a target for treatment of this disorder. We investigated effects of opioids – morphine and nltrexone on acquisition and memory consolidation of fear conditioning in inbred strains of mice, which differ in behavioral and transcriptional responses to stress and opioids.C57BL/6 and SWR/J strains robustly differ in fear conditioning. C57BL/6 showed increased freezing to the footshock and conditioning context whereas SWR/J mice did not. Blockade of opioid neurotransmission by naltrexone enhanced fear conditioning only in SWR/J strain. Injections of morphine did not block memory consolidation of fear conditioning in C57BL/6, but injections associated with retrieval of fear memories did.Obtained results suggests that that: 1) endogenous opioid system regulates acquisition and expression of fear conditioning in a genotype-dependent manner; 2) morphine treatment inhibit fear responses associated with exposition to the trauma related cues; 3) it is possible that morphine effect is due to disruption of memory reconsolidation of fear conditioning.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było testowanie hipotezy zakładającej, że endogenny układ opioidowy może odgrywać rolę w powstawaniu zespołu stresu pourazowego (post-traumatic stress disorder, PTSD) oraz stanowić cel dla terapii tego zaburzenia. W ramach pracy zbadany został wpływ leków opioidowych – morfiny i naltreksonu, na warunkowanie strachu i konsolidację pamięci związanej z warunkowaniem u wsobnych szczepów myszy, które różnią się behawioralną i transkrypcyjną odpowiedzią na stres i opioidy. Szczepy C57BL/6 i SWR/J różniły się zarówno nabywaniem reakcji strachu podczas treningu jak i ekspresją uwarunkowanego strachu w odpowiedzi na kontekst skojarzony z awersyjnym bodźcem. Odpowiednio, myszy szczepu C57BL/6 wykazywał wysoką, a szczepu SWR/J niską ekspresję uwarunkowanego strachu. Zablokowanie neurotransmisji opioidowej przez naltrekson nasilało nabywanie oraz ekspresję uwarunkowanego strachu u myszy SWR/J, nie wpływając na reakcje myszy C57BL/6. Podania morfiny po treningu warunkowania nie miały wpływu na konsolidację pamięci u myszy C57BL/6. Niemniej jednak, podania morfiny po ekspozycji na kontekst skojarzony z awersyjnym bodźcem, w sposób zależny od dawki obniżały czas znieruchomienia i zapobiegały odnowieniu reakcji strachu u tych myszy. Uzyskane wyniki wskazują na to, że: 1) działanie endogennego układu opioidowego, w sposób zależny od genotypu wpływa na nabywanie oraz ekspresję uwarunkowanego strachu; 2) morfina hamuje ekspresję strachu związaną z ekspozycją na bodźce skojarzone z urazem; 3) efekt morfiny może wynikać z oddziaływania na proces rekonsolidacji pamięci.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Przewłocki, Ryszard - 131566
dc.contributor.authorpl
Cieślak, Przemysław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stach, Ryszard - 132037
dc.contributor.reviewerpl
Przewłocki, Ryszard - 131566
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:40:38Z
dc.date.available
2020-07-24T16:40:38Z
dc.date.submittedpl
2013-07-08
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-75307-102774
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188104
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
PTSD; morphine; fear conditioning; inbred strains
dc.subject.plpl
PTSD; morfina; warunkowanie strachu; szczepy wsobne
dc.titlepl
Wpływ opioidów na kontekstualne warunkowanie strachu u myszy - implikacje dla leczenia PTSD
dc.title.alternativepl
Influence of opioids on contextual fear conditioning in mice - implications for PTSD treatment
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
46
Views per month
Views per city
Krakow
8
Warsaw
6
Dublin
4
Gdansk
4
Szczecin
3
Wroclaw
3
Gliwice
1
Jastrzębie Zdrój
1
Lodz
1
Lubin
1

No access

No Thumbnail Available