Funkcjonowanie komunikacji publicznej w powiecie radomskim

master
dc.abstract.enThe issue of this work relates to public transportation, this is one of the major problems of modern transport geography research. The aim is to examine the functioning and organization of public transport in Radom County. To accomplish this are the most important geographical influencing the functioning of public transport and accessibility to it. Done at the model and public transport scheme, which show the characteristics of its organization in Radom County. The most important part of this work was the use of the following indicators: punctuality, regularity and filling. Procedure for the analysis of their county-wide and on each individual point where collaborative study allowed for comprehensive coverage of the issues under consideration.pl
dc.abstract.plProblematyka niniejszej pracy dotyczy komunikacji publicznej, jest to jeden z istotnych problemów badawczych współczesnej geografii transportu. Celem natomiast jest zbadanie funkcjonowania oraz organizacji transportu publicznego w powiecie radomskim. Aby tego dokonać przedstawiono najważniejsze uwarunkowania geograficzne wpływające na funkcjonowanie transportu zbiorowego oraz dostępność do niego. Sporządzono model oraz schemat komunikacji publicznej, które ukazują charakterystykę jej organizacji w powiecie radomskim. Najważniejszą częścią pracy było wykorzystanie następujących wskaźniki: punktualności, regularności oraz napełnienia. Procedura analizy ich w skali całego powiatu oraz na każdym poszczególnym punkcie gdzie przeprowadzono badania pozwoliła na kompleksowe ujęcie badanego zagadnienia.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorSołjan, Izabela - 131994 pl
dc.contributor.authorJurczak, Grzegorzpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerSołjan, Izabela - 131994 pl
dc.contributor.reviewerTrzepacz, Piotr - 142908 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:32:42Z
dc.date.available2020-07-24T22:32:42Z
dc.date.submitted2015-07-30pl
dc.fieldofstudygospodarka przestrzenna i rozwój regionalnypl
dc.identifier.apddiploma-84691-129101pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193584
dc.languagepolpl
dc.subject.enpublic transport, suburban communications, Radom County, punctuality, regularitypl
dc.subject.plkomunikacja publiczna, komunikacja podmiejska, powiat radomski, punktualność, regularnośćpl
dc.titleFunkcjonowanie komunikacji publicznej w powiecie radomskimpl
dc.title.alternativeThe functioning of the public transportation in Radom Countypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The issue of this work relates to public transportation, this is one of the major problems of modern transport geography research. The aim is to examine the functioning and organization of public transport in Radom County. To accomplish this are the most important geographical influencing the functioning of public transport and accessibility to it. Done at the model and public transport scheme, which show the characteristics of its organization in Radom County. The most important part of this work was the use of the following indicators: punctuality, regularity and filling. Procedure for the analysis of their county-wide and on each individual point where collaborative study allowed for comprehensive coverage of the issues under consideration.
dc.abstract.plpl
Problematyka niniejszej pracy dotyczy komunikacji publicznej, jest to jeden z istotnych problemów badawczych współczesnej geografii transportu. Celem natomiast jest zbadanie funkcjonowania oraz organizacji transportu publicznego w powiecie radomskim. Aby tego dokonać przedstawiono najważniejsze uwarunkowania geograficzne wpływające na funkcjonowanie transportu zbiorowego oraz dostępność do niego. Sporządzono model oraz schemat komunikacji publicznej, które ukazują charakterystykę jej organizacji w powiecie radomskim. Najważniejszą częścią pracy było wykorzystanie następujących wskaźniki: punktualności, regularności oraz napełnienia. Procedura analizy ich w skali całego powiatu oraz na każdym poszczególnym punkcie gdzie przeprowadzono badania pozwoliła na kompleksowe ujęcie badanego zagadnienia.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Sołjan, Izabela - 131994
dc.contributor.authorpl
Jurczak, Grzegorz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Sołjan, Izabela - 131994
dc.contributor.reviewerpl
Trzepacz, Piotr - 142908
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:32:42Z
dc.date.available
2020-07-24T22:32:42Z
dc.date.submittedpl
2015-07-30
dc.fieldofstudypl
gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
dc.identifier.apdpl
diploma-84691-129101
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193584
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
public transport, suburban communications, Radom County, punctuality, regularity
dc.subject.plpl
komunikacja publiczna, komunikacja podmiejska, powiat radomski, punktualność, regularność
dc.titlepl
Funkcjonowanie komunikacji publicznej w powiecie radomskim
dc.title.alternativepl
The functioning of the public transportation in Radom County
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Gmina Dobrcz
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Gdynia
1
Krakow
1
Olsztyn
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available