Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa jako element strategii zarządzania przedsiębiorstwem

master
dc.abstract.enThe topic of this thesis is effective protection of trade secret, the scope of the concept of trade secret, as well as its main source of protection. Its discusses the mutual relation between the trade secret and the secret know-how, as well as the nature of the right to trade secret and situations of disclosure of trade secret regulated by law.This thesis describes in detail the provisions relating to direct and indirect protection of trade secret contained in the Act on Combating Unfair Competition, the Labour Code and the Code of Commercial Companies.Then thesis describes the confidentiality agreements, non-competition agreements and contracts for the transfer of trade secret.After the theoretical considerations on the protection of trade secret this thesis presents which actions should be taken by the entrepreneur to protect confidential information.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy poruszane są przede wszystkim kwestie skutecznej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, określony jest zakres pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa, a także podstawowe źródła jej ochrony. Omówiona jest również wzajemna relacja pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa i pojęcia know-how, a także charakter prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa oraz regulowane przez prawo sytuacje może dojść do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa.Szczegółowo opisane są przepisy odnoszące się do bezpośredniej i pośredniej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zawarte w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kodeksie pracy oraz w kodeksie spółek handlowych. Następnie opisane są umowy o zachowaniu poufności, umowy o zakazie konkurencji oraz umowy o przeniesieniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Po zakończeniu teoretycznych rozważań na temat ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przedstawione są działania, jakie powinien podjąć przedsiębiorca w celu zabezpieczenia informacji poufnych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKasprzycki, Dariuszpl
dc.contributor.authorKosiba, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerOżegalska-Trybalska, Justyna - 131226 pl
dc.contributor.reviewerKasprzycki, Dariuszpl
dc.date.accessioned2020-07-24T21:05:29Z
dc.date.available2020-07-24T21:05:29Z
dc.date.submitted2013-10-14pl
dc.fieldofstudyzarządzanie własnością intelektualnąpl
dc.identifier.apddiploma-82732-64275pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192232
dc.languagepolpl
dc.subject.entrade secret, information, confidentiality, managementpl
dc.subject.pltajemnica przedsiębiorstwa, informacje, poufność, zarządzaniepl
dc.titleOchrona tajemnicy przedsiębiorstwa jako element strategii zarządzania przedsiębiorstwempl
dc.title.alternativeTrade secret protection as a part of management strategypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of this thesis is effective protection of trade secret, the scope of the concept of trade secret, as well as its main source of protection. Its discusses the mutual relation between the trade secret and the secret know-how, as well as the nature of the right to trade secret and situations of disclosure of trade secret regulated by law.This thesis describes in detail the provisions relating to direct and indirect protection of trade secret contained in the Act on Combating Unfair Competition, the Labour Code and the Code of Commercial Companies.Then thesis describes the confidentiality agreements, non-competition agreements and contracts for the transfer of trade secret.After the theoretical considerations on the protection of trade secret this thesis presents which actions should be taken by the entrepreneur to protect confidential information.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy poruszane są przede wszystkim kwestie skutecznej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, określony jest zakres pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa, a także podstawowe źródła jej ochrony. Omówiona jest również wzajemna relacja pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa i pojęcia know-how, a także charakter prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa oraz regulowane przez prawo sytuacje może dojść do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa.Szczegółowo opisane są przepisy odnoszące się do bezpośredniej i pośredniej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zawarte w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kodeksie pracy oraz w kodeksie spółek handlowych. Następnie opisane są umowy o zachowaniu poufności, umowy o zakazie konkurencji oraz umowy o przeniesieniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Po zakończeniu teoretycznych rozważań na temat ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przedstawione są działania, jakie powinien podjąć przedsiębiorca w celu zabezpieczenia informacji poufnych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kasprzycki, Dariusz
dc.contributor.authorpl
Kosiba, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Ożegalska-Trybalska, Justyna - 131226
dc.contributor.reviewerpl
Kasprzycki, Dariusz
dc.date.accessioned
2020-07-24T21:05:29Z
dc.date.available
2020-07-24T21:05:29Z
dc.date.submittedpl
2013-10-14
dc.fieldofstudypl
zarządzanie własnością intelektualną
dc.identifier.apdpl
diploma-82732-64275
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192232
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
trade secret, information, confidentiality, management
dc.subject.plpl
tajemnica przedsiębiorstwa, informacje, poufność, zarządzanie
dc.titlepl
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa jako element strategii zarządzania przedsiębiorstwem
dc.title.alternativepl
Trade secret protection as a part of management strategy
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Dublin
2
Lodz
2
Lublin
2
Sofia
2
Wroclaw
2
Krakow
1
Pila
1
Radom
1

No access

No Thumbnail Available