Działalność Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini w zakresie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych w 2016 roku

master
dc.abstract.enThis study describes the activity of Cultural Center in Trzebinia. The purpose of the thesis is to show the functioning of the Cultural Center in Trzebinia. Another aim was to find out how much influence the institution has on local society.The thesis incloude the history and characteristics of the Trzebinia Commune, description of functioning of Cultural Center in Trzebinia and analysis of activity in 2016. Based on the conducted surveys, it can be stated that the actions undertaken by the Cultural Center in Trzebinia are sufficient for the organization of sports and recreational events and that the inhabitants of the municipality are satisfied with the functioning of the institution.pl
dc.abstract.plPraca opisuje działalność Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini. Celem pracy magisterskiej jest ukazanie funkcjonowania Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini. Pokazanie jak duży wpływ instytucja ma na lokalne społeczeństwo. Praca obejmuje historię oraz charakterystykę Gminy Trzebinia, opis funkcjonowania Trzebińskiego Centrum Kultury, analizę działalności w 2016 roku. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, można stwierdzić, że działania podejmowane przez Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini są wystarczające w zakresie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, a mieszkańcy gminy są zadowoleni z funkcjonowania instytucji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.authorMocny, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:50:13Z
dc.date.available2020-07-27T07:50:13Z
dc.date.submitted2017-07-04pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-115358-204198pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220709
dc.languagepolpl
dc.subject.enCULTURAL CENTER, SPORT AND RECREATION, ORGANIZATION OF SPORT EVENTSpl
dc.subject.plCENTRUM KULTURY, SPORT I REKREACJA, ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCHpl
dc.titleDziałalność Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini w zakresie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych w 2016 rokupl
dc.title.alternativeOperation of a Cultural Center in Trzebinia for the organization of sports and leisure events in 2016pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This study describes the activity of Cultural Center in Trzebinia. The purpose of the thesis is to show the functioning of the Cultural Center in Trzebinia. Another aim was to find out how much influence the institution has on local society.The thesis incloude the history and characteristics of the Trzebinia Commune, description of functioning of Cultural Center in Trzebinia and analysis of activity in 2016. Based on the conducted surveys, it can be stated that the actions undertaken by the Cultural Center in Trzebinia are sufficient for the organization of sports and recreational events and that the inhabitants of the municipality are satisfied with the functioning of the institution.
dc.abstract.plpl
Praca opisuje działalność Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini. Celem pracy magisterskiej jest ukazanie funkcjonowania Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini. Pokazanie jak duży wpływ instytucja ma na lokalne społeczeństwo. Praca obejmuje historię oraz charakterystykę Gminy Trzebinia, opis funkcjonowania Trzebińskiego Centrum Kultury, analizę działalności w 2016 roku. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, można stwierdzić, że działania podejmowane przez Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini są wystarczające w zakresie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, a mieszkańcy gminy są zadowoleni z funkcjonowania instytucji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.authorpl
Mocny, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:50:13Z
dc.date.available
2020-07-27T07:50:13Z
dc.date.submittedpl
2017-07-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-115358-204198
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220709
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CULTURAL CENTER, SPORT AND RECREATION, ORGANIZATION OF SPORT EVENTS
dc.subject.plpl
CENTRUM KULTURY, SPORT I REKREACJA, ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH
dc.titlepl
Działalność Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini w zakresie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych w 2016 roku
dc.title.alternativepl
Operation of a Cultural Center in Trzebinia for the organization of sports and leisure events in 2016
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Florianópolis
1
Krakow
1
Paris
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available