"Lyriske stykker" Edvarda Griega

licenciate
dc.abstract.enThe subject of this thesis is the piano work of the Norwegian composer Edvard Grieg who composed music in the course of second half of the nineteenth century. The first chapter presents the musical development of this Norwegian connected with the piano: his first lessons and education in Leipzig and the review of all of his solo compositions for this instrument. The second chapter contains an analysis of selected piano miniatures entitled „Lyriske stykker". Their analysis aims to bring closer the composer's musical language, showing its characteristic features and changes in the scope of form and structure as well as in the texture and harmony.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest twórczość fortepianowa norweskiego kompozytora Edvarda Griega, tworzącego w drugiej połowie XIX wieku. W pierwszym rozdziale przybliżony został rozwój muzyczny Norwega, związany z fortepianem: pierwsze lekcje, edukacja w Lipsku oraz dokonany jest przegląd wszystkich jego solowych kompozycji przeznaczonych na ten instrument. Drugi rozdział zawiera analizę wybranych przeze mnie zeszytów miniatur fortepianowych, zatytułowanych „Lyriske stykker". Ich analiza ma na celu przybliżenie języka muzycznego kompozytora, wskazanie jego charakterystycznych cech, zmian w zakresie formy i struktury oraz faktury i harmoniki.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorŁopatowska-Romsvik, Dagmara - 185984 pl
dc.contributor.authorJasińska, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerŁopatowska-Romsvik, Dagmara - 185984 pl
dc.contributor.reviewerKubieniec, Jakub - 129616 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T18:21:16Z
dc.date.available2020-07-27T18:21:16Z
dc.date.submitted2018-07-12pl
dc.fieldofstudymuzykologiapl
dc.identifier.apddiploma-125747-213926pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229920
dc.languagepolpl
dc.subject.enEdvard Grieg, Lyric pieces, piano miniaturespl
dc.subject.plEdvard Grieg, Utwory liryczne, miniatury fortepianowepl
dc.title"Lyriske stykker" Edvarda Griegapl
dc.title.alternativeEdvard Grieg's "Lyric pieces"pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis is the piano work of the Norwegian composer Edvard Grieg who composed music in the course of second half of the nineteenth century. The first chapter presents the musical development of this Norwegian connected with the piano: his first lessons and education in Leipzig and the review of all of his solo compositions for this instrument. The second chapter contains an analysis of selected piano miniatures entitled „Lyriske stykker". Their analysis aims to bring closer the composer's musical language, showing its characteristic features and changes in the scope of form and structure as well as in the texture and harmony.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest twórczość fortepianowa norweskiego kompozytora Edvarda Griega, tworzącego w drugiej połowie XIX wieku. W pierwszym rozdziale przybliżony został rozwój muzyczny Norwega, związany z fortepianem: pierwsze lekcje, edukacja w Lipsku oraz dokonany jest przegląd wszystkich jego solowych kompozycji przeznaczonych na ten instrument. Drugi rozdział zawiera analizę wybranych przeze mnie zeszytów miniatur fortepianowych, zatytułowanych „Lyriske stykker". Ich analiza ma na celu przybliżenie języka muzycznego kompozytora, wskazanie jego charakterystycznych cech, zmian w zakresie formy i struktury oraz faktury i harmoniki.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Łopatowska-Romsvik, Dagmara - 185984
dc.contributor.authorpl
Jasińska, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Łopatowska-Romsvik, Dagmara - 185984
dc.contributor.reviewerpl
Kubieniec, Jakub - 129616
dc.date.accessioned
2020-07-27T18:21:16Z
dc.date.available
2020-07-27T18:21:16Z
dc.date.submittedpl
2018-07-12
dc.fieldofstudypl
muzykologia
dc.identifier.apdpl
diploma-125747-213926
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229920
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Edvard Grieg, Lyric pieces, piano miniatures
dc.subject.plpl
Edvard Grieg, Utwory liryczne, miniatury fortepianowe
dc.titlepl
"Lyriske stykker" Edvarda Griega
dc.title.alternativepl
Edvard Grieg's "Lyric pieces"
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Paris
2
Wroclaw
2
Zeist
1

No access

No Thumbnail Available