Początki idei społeczeństwa obywatelskiego w poezji Tyrteusza

2021
book section
article
dc.abstract.enThe aim of this article is to show that the elements characteristic of the idea of ‘civil society’ or the Aristotelian koinonia politike can be sought before the golden age of Greek philosophy, and in works not directly related to philosophy, but in poetry. The evolution of the idea of ‘civil society’ can be observed as early as the 7th century BC. In the poems of the Spartan poet Tyrtaeus. Tyrtaeus, just like Homer, praises the military virtue, but does so in a completely different context. For him, heroism on the battlefield has a community dimension, and soldiers fight not only for their glory, but for the entire polis. The text indicates a strong connection between the citizen – individual and the entire community, as well as the development of a sense of responsibility for the common good that is polis. The issue of cooperation between citizens and persons in power, as well as the relation between changes in the worldview and the new military formation requiring cooperation, the so-called phalanx, is also put under analysis. A more complex interpretation of Tyrtaeus’ war poems aims at proving that, apart from the primary purpose, i.e. warming up to battle, they were also meant to shape social awareness, including a sense of belonging and co-responsibility for the state, which in the later political, legal and philosophical thought enabled the development of the concept of civil society.pl
dc.abstract.plCelem niniejszego artykułu jest wykazanie, że elementów charakterystycznych dla idei społeczeństwa obywatelskiego czy też arystotelesowskiej koinonia politike można poszukiwać w czasach wcześniejszych niż złoty wiek greckiej filozofii oraz w dziełach bezpośrednio z filozofią niezwiązanych, lecz w poezji. Ewolucję idei społeczeństwa obywatelskiego można zaobserwować już od VII w. p.n.e. w wierszach spartańskiego poety Tyrteusza. Tyrteusz, podobnie jak Homer, wychwala w swoich poematach cnotę wojenną, jednak czyni to w zupełnie innym kontekście. Dla niego bohaterstwo na polu walki ma wymiar wspólnotowy, a żołnierze nie walczą tylko o swoją chwałę, ale o całą polis. W tekście wskazane są silne powiązanie obywatela – jednostki – z całą wspólnotą oraz rozwój poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest polis. Analizowane są także kwestia współdziałania obywateli z osobami sprawującymi władzę oraz związek przemian światopoglądowych z nowym szykiem wojskowym wymuszającym współpracę, tzw. falangą. Głębsza interpretacja wojennych poematów Tyrteusza ma na celu wykazanie, że prócz podstawowego założenia, czyli zagrzewania do boju, miały one także na celu kształtowanie społecznej świadomości, w tym poczucia przynależności oraz współodpowiedzialności za państwo, co w późniejszej myśli polityczno-prawnej i filozoficznej umożliwiło rozwój koncepcji społeczeństwa obywatelskiego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnychpl
dc.contributor.authorCeglarska, Anna - 154057 pl
dc.contributor.editorKania, Rafałpl
dc.contributor.editorKazimierczuk, Marcinpl
dc.date.accessioned2021-02-10T08:42:57Z
dc.date.available2021-02-10T08:42:57Z
dc.date.issued2021pl
dc.description.physical34-52pl
dc.description.publication1,10pl
dc.identifier.bookweblinkhttp://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5061346pl
dc.identifier.isbn978-83-8085-586-1pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/263034
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationCeglarska, Anna: 100%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk społecznych : nauki prawnepl
dc.pubinfoWarszawa : Difinpl
dc.publisher.ministerialDifinpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.sourceinfoliczba autorów 17; liczba stron 322; liczba arkuszy wydawniczych 18;pl
dc.subject.envirtuepl
dc.subject.enTyrtaeuspl
dc.subject.encivil valourpl
dc.subject.enpoetrypl
dc.subject.enGreecepl
dc.subject.plcnotapl
dc.subject.plTyrteuszpl
dc.subject.pldzielność obywatelskapl
dc.subject.plpoezjapl
dc.subject.plGrecjapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePoczątki idei społeczeństwa obywatelskiego w poezji Tyrteuszapl
dc.title.alternativeThe beginnings of the idea of civil society in the poetry of Tyrtaeuspl
dc.title.containerSpołeczeństwo obywatelskie : historia, teoria, praktykapl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this article is to show that the elements characteristic of the idea of ‘civil society’ or the Aristotelian koinonia politike can be sought before the golden age of Greek philosophy, and in works not directly related to philosophy, but in poetry. The evolution of the idea of ‘civil society’ can be observed as early as the 7th century BC. In the poems of the Spartan poet Tyrtaeus. Tyrtaeus, just like Homer, praises the military virtue, but does so in a completely different context. For him, heroism on the battlefield has a community dimension, and soldiers fight not only for their glory, but for the entire polis. The text indicates a strong connection between the citizen – individual and the entire community, as well as the development of a sense of responsibility for the common good that is polis. The issue of cooperation between citizens and persons in power, as well as the relation between changes in the worldview and the new military formation requiring cooperation, the so-called phalanx, is also put under analysis. A more complex interpretation of Tyrtaeus’ war poems aims at proving that, apart from the primary purpose, i.e. warming up to battle, they were also meant to shape social awareness, including a sense of belonging and co-responsibility for the state, which in the later political, legal and philosophical thought enabled the development of the concept of civil society.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że elementów charakterystycznych dla idei społeczeństwa obywatelskiego czy też arystotelesowskiej koinonia politike można poszukiwać w czasach wcześniejszych niż złoty wiek greckiej filozofii oraz w dziełach bezpośrednio z filozofią niezwiązanych, lecz w poezji. Ewolucję idei społeczeństwa obywatelskiego można zaobserwować już od VII w. p.n.e. w wierszach spartańskiego poety Tyrteusza. Tyrteusz, podobnie jak Homer, wychwala w swoich poematach cnotę wojenną, jednak czyni to w zupełnie innym kontekście. Dla niego bohaterstwo na polu walki ma wymiar wspólnotowy, a żołnierze nie walczą tylko o swoją chwałę, ale o całą polis. W tekście wskazane są silne powiązanie obywatela – jednostki – z całą wspólnotą oraz rozwój poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest polis. Analizowane są także kwestia współdziałania obywateli z osobami sprawującymi władzę oraz związek przemian światopoglądowych z nowym szykiem wojskowym wymuszającym współpracę, tzw. falangą. Głębsza interpretacja wojennych poematów Tyrteusza ma na celu wykazanie, że prócz podstawowego założenia, czyli zagrzewania do boju, miały one także na celu kształtowanie społecznej świadomości, w tym poczucia przynależności oraz współodpowiedzialności za państwo, co w późniejszej myśli polityczno-prawnej i filozoficznej umożliwiło rozwój koncepcji społeczeństwa obywatelskiego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
dc.contributor.authorpl
Ceglarska, Anna - 154057
dc.contributor.editorpl
Kania, Rafał
dc.contributor.editorpl
Kazimierczuk, Marcin
dc.date.accessioned
2021-02-10T08:42:57Z
dc.date.available
2021-02-10T08:42:57Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.description.physicalpl
34-52
dc.description.publicationpl
1,10
dc.identifier.bookweblinkpl
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5061346
dc.identifier.isbnpl
978-83-8085-586-1
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/263034
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Ceglarska, Anna: 100%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk społecznych : nauki prawne
dc.pubinfopl
Warszawa : Difin
dc.publisher.ministerialpl
Difin
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.sourceinfopl
liczba autorów 17; liczba stron 322; liczba arkuszy wydawniczych 18;
dc.subject.enpl
virtue
dc.subject.enpl
Tyrtaeus
dc.subject.enpl
civil valour
dc.subject.enpl
poetry
dc.subject.enpl
Greece
dc.subject.plpl
cnota
dc.subject.plpl
Tyrteusz
dc.subject.plpl
dzielność obywatelska
dc.subject.plpl
poezja
dc.subject.plpl
Grecja
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Początki idei społeczeństwa obywatelskiego w poezji Tyrteusza
dc.title.alternativepl
The beginnings of the idea of civil society in the poetry of Tyrtaeus
dc.title.containerpl
Społeczeństwo obywatelskie : historia, teoria, praktyka
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Athens
4
Warsaw
3
Wroclaw
2
Ciudad Guayana
1
Dublin
1
Krakow
1
Poznan
1
Siedlce
1

No access

No Thumbnail Available