Udział spółek wodnych w wykonywaniu zadań z zakresu administrowania zasobami wodnymi

master
dc.abstract.enThe Subject of the study is the legal issue of the activities of water companies. These entities are an important part of the system of water management. Perform a significant role in protecting the environment, often leading pioneer actions in this area especially in rural areas. The analysis of the subject will begin with an overview of the role of water in the environment and its importance for humans. Then, they will be presented on selected issues related to the protection of waters in the Polish law, especially in the context of the implementation of EU law. The next part of the work will include more detailed information about water companies in the system of administration and water management. Will be shown their activities in view of the doctrinal concept of administrative entities. Special attention will be focused on the analysis of the legal structure of the water company and attempt compare with other legal bodies known to the Polish law. The next chapter will show the work which perform water companies and the financing of these projects. The ideas contained in Chapter IV will address the creation, organization and operation of water companies. Further investigations will refer to the supervision and control how the law is exercised over water companies by public authorities. Next, will be described the process of liquidation of the water board and all the legal issues regarding the dissolution of the company. The last chapter attempt is identify weaknesses in the legislative solutions for the water companies and offer their solutions. Will be discussed plans by the Ministry of Environment in changes of the functioning of the water companies. The end attempt summarize and evaluate the overall regulation of water companies and their place in the law of protection of water.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest prawna problematyka działalności spółek wodnych. Podmioty te stanowią ważną część sytemu gospodarki wodnej. Pełnią także niebagatelną rolę w ochronie środowiska, prowadząc często w tym zakresie pionierskie działania, zwłaszcza na terenach wiejskich. Analizę tematu rozpocznę od ogólnych informacji na temat roli wody w środowisku oraz jej znaczenia dla człowieka. Następnie zostaną przedstawione wybrane zagadnienia związane z ochroną wód w prawie polskim, zwłaszcza w kontekście wdrażania prawa unijnego. W kolejnej części pracy zostaną zawarte szczegółowe informacje o miejscu spółek wodnych w systemie administracji i gospodarki wodnej. Pokazana będzie ich działalność w świetle doktrynalnej koncepcji podmiotów administrujących. Szczególna uwaga skupiona zostanie na analizie konstrukcji prawnej spółki wodnej oraz próbie jej porównania z innymi podmiotami znanymi polskiemu prawu. Następny rozdział pracy przybliży rodzaje zadań jakie wykonują spółki wodne oraz zasady finansowania tych przedsięwzięć. Rozważania zawarte w rozdziale IV dotyczyć będą tworzenia, organizacji i funkcjonowania spółek wodnych. Kolejne dociekania odnosić się będą do nadzoru i kontroli jaki z mocy prawa sprawowany jest nad spółkami wodnymi przez organy administracji publicznej. Następnie opisany zostanie proces likwidacji spółki wodnej oraz wszystkie problemy prawne dotyczące rozwiązania spółki. W ostatnim rozdziale podjęta zostanie próba wskazania słabych punktów w rozwiązaniach ustawodawczych dotyczących spółek wodnych oraz propozycja ich rozwiązania. Omówione zostaną także planowane przez Ministerstwo Środowiska zmiany w funkcjonowaniu spółek wodnych. Na końcu podjęta zostanie próba podsumowania i oceny całokształtu regulacji dotyczących spółek wodnych oraz ich miejsca w prawie ochrony wód.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorIwańska, Barbara - 128381 pl
dc.contributor.authorMaśko, Wiktorpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerIwańska, Barbara - 128381 pl
dc.contributor.reviewerCzepiel, Paweł - 127652 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:04:16Z
dc.date.available2020-07-25T00:04:16Z
dc.date.submitted2014-06-27pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-86361-117481pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195018
dc.languagepolpl
dc.subject.enwater company, water law, environmental law, water managementpl
dc.subject.plspółka wodna, prawo wodne, prawo ochrony środowiska, gospodarowanie wodamipl
dc.titleUdział spółek wodnych w wykonywaniu zadań z zakresu administrowania zasobami wodnymipl
dc.title.alternativeWater companies in the performance of tasks related to the administration of water resourcespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Subject of the study is the legal issue of the activities of water companies. These entities are an important part of the system of water management. Perform a significant role in protecting the environment, often leading pioneer actions in this area especially in rural areas. The analysis of the subject will begin with an overview of the role of water in the environment and its importance for humans. Then, they will be presented on selected issues related to the protection of waters in the Polish law, especially in the context of the implementation of EU law. The next part of the work will include more detailed information about water companies in the system of administration and water management. Will be shown their activities in view of the doctrinal concept of administrative entities. Special attention will be focused on the analysis of the legal structure of the water company and attempt compare with other legal bodies known to the Polish law. The next chapter will show the work which perform water companies and the financing of these projects. The ideas contained in Chapter IV will address the creation, organization and operation of water companies. Further investigations will refer to the supervision and control how the law is exercised over water companies by public authorities. Next, will be described the process of liquidation of the water board and all the legal issues regarding the dissolution of the company. The last chapter attempt is identify weaknesses in the legislative solutions for the water companies and offer their solutions. Will be discussed plans by the Ministry of Environment in changes of the functioning of the water companies. The end attempt summarize and evaluate the overall regulation of water companies and their place in the law of protection of water.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest prawna problematyka działalności spółek wodnych. Podmioty te stanowią ważną część sytemu gospodarki wodnej. Pełnią także niebagatelną rolę w ochronie środowiska, prowadząc często w tym zakresie pionierskie działania, zwłaszcza na terenach wiejskich. Analizę tematu rozpocznę od ogólnych informacji na temat roli wody w środowisku oraz jej znaczenia dla człowieka. Następnie zostaną przedstawione wybrane zagadnienia związane z ochroną wód w prawie polskim, zwłaszcza w kontekście wdrażania prawa unijnego. W kolejnej części pracy zostaną zawarte szczegółowe informacje o miejscu spółek wodnych w systemie administracji i gospodarki wodnej. Pokazana będzie ich działalność w świetle doktrynalnej koncepcji podmiotów administrujących. Szczególna uwaga skupiona zostanie na analizie konstrukcji prawnej spółki wodnej oraz próbie jej porównania z innymi podmiotami znanymi polskiemu prawu. Następny rozdział pracy przybliży rodzaje zadań jakie wykonują spółki wodne oraz zasady finansowania tych przedsięwzięć. Rozważania zawarte w rozdziale IV dotyczyć będą tworzenia, organizacji i funkcjonowania spółek wodnych. Kolejne dociekania odnosić się będą do nadzoru i kontroli jaki z mocy prawa sprawowany jest nad spółkami wodnymi przez organy administracji publicznej. Następnie opisany zostanie proces likwidacji spółki wodnej oraz wszystkie problemy prawne dotyczące rozwiązania spółki. W ostatnim rozdziale podjęta zostanie próba wskazania słabych punktów w rozwiązaniach ustawodawczych dotyczących spółek wodnych oraz propozycja ich rozwiązania. Omówione zostaną także planowane przez Ministerstwo Środowiska zmiany w funkcjonowaniu spółek wodnych. Na końcu podjęta zostanie próba podsumowania i oceny całokształtu regulacji dotyczących spółek wodnych oraz ich miejsca w prawie ochrony wód.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Iwańska, Barbara - 128381
dc.contributor.authorpl
Maśko, Wiktor
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Iwańska, Barbara - 128381
dc.contributor.reviewerpl
Czepiel, Paweł - 127652
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:04:16Z
dc.date.available
2020-07-25T00:04:16Z
dc.date.submittedpl
2014-06-27
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-86361-117481
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195018
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
water company, water law, environmental law, water management
dc.subject.plpl
spółka wodna, prawo wodne, prawo ochrony środowiska, gospodarowanie wodami
dc.titlepl
Udział spółek wodnych w wykonywaniu zadań z zakresu administrowania zasobami wodnymi
dc.title.alternativepl
Water companies in the performance of tasks related to the administration of water resources
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Ruda Śląska
3
Warsaw
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Katowice
1
Przedmosc
1
Tarnobrzeg
1

No access

No Thumbnail Available