Operacyjne metody leczenia nietrzymania moczu u kobiet.

licenciate
dc.abstract.enUrinary incontinence causes such a significant deterioration in quality of life that correct diagnostics and treatment of this troublesome symptom should play an important role in urogynecological practice. The aim of this dissertation is to present different approaches and methods of treatment, including surgery, of urinary incontinence in women. There are many different surgical methods used in urinary incontinence treatment. The main types are: vaginal operations, sling procedures and loop surgery. Due to new procedures and modern prosthetic materials, minimally invasive techniques and low percentage of complications, more and more women are inclined to decide to go for surgery for symptoms connected with urinary incontinence. It is important to make a correct diagnosis, recognise which type of urinary incontinence the patient is experiencing and implement appropriate treatment, starting from the least invasive method. There are no definitive studies that compare the effectiveness of different types of operative treatments. When evaluating therapeutic effectiveness of these procedures the measure of effectiveness depends on whether the subjective opinion of the patient is taken into account or the objective symptoms i.e. urodynamic tests.pl
dc.abstract.plNietrzymanie moczu powoduje tak znaczne pogorszenie jakości życia, że prawidłowa diagnostyka i leczenie tego uciążliwego objawu powinno zajmować ważne miejsce w praktyce uroginekologicznej. Celem pracy jest przedstawienie różnych możliwości i metod leczenia nietrzymania moczu u kobiet, w tym operacyjnych. Istnieje wiele różnych operacji stosowanych w leczeniu nietrzymania moczu. Główne rodzaje to: operacje pochwowe, operacje podwieszające i operacje pętlowe. Nowe techniki zabiegowe, nowoczesne materiały protezujące, mała inwazyjność oraz niski odsetek powikłań, skłania coraz więcej kobiet do podjęcia decyzji o operacyjnym leczeniu dolegliwości związanych z nietrzymaniem moczu. Ważnym aspektem jest postawienie prawidłowej diagnozy, rozpoznanie rodzaju nietrzymania moczu oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia, rozpoczynając od leczenia jak najmniej inwazyjnego. Nie ma jednoznacznych badań co do efektywności poszczególnych metod leczenia operacyjnego. Skuteczność tych samych procedur różni się zależnie od tego, czy w ocenie efektu terapeutycznego uwzględnia się tylko subiektywne odczucia pacjentki, czy objawy obiektywne np. w badaniach urodynamicznych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGajdosz, Ryszard - 129430 pl
dc.contributor.authorBartosz, Dorotapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.reviewerGajdosz, Ryszard - 129430 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:40:04Z
dc.date.available2020-07-23T22:40:04Z
dc.date.submitted2012-07-04pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-64400-146028pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177958
dc.languagepolpl
dc.subject.enurinary incontinence • operative treatmentpl
dc.subject.plnietrzymanie moczu • leczenie operacyjnepl
dc.titleOperacyjne metody leczenia nietrzymania moczu u kobiet.pl
dc.title.alternativeSurgical treatment methods for urinary incontinence in womenpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Urinary incontinence causes such a significant deterioration in quality of life that correct diagnostics and treatment of this troublesome symptom should play an important role in urogynecological practice. The aim of this dissertation is to present different approaches and methods of treatment, including surgery, of urinary incontinence in women. There are many different surgical methods used in urinary incontinence treatment. The main types are: vaginal operations, sling procedures and loop surgery. Due to new procedures and modern prosthetic materials, minimally invasive techniques and low percentage of complications, more and more women are inclined to decide to go for surgery for symptoms connected with urinary incontinence. It is important to make a correct diagnosis, recognise which type of urinary incontinence the patient is experiencing and implement appropriate treatment, starting from the least invasive method. There are no definitive studies that compare the effectiveness of different types of operative treatments. When evaluating therapeutic effectiveness of these procedures the measure of effectiveness depends on whether the subjective opinion of the patient is taken into account or the objective symptoms i.e. urodynamic tests.
dc.abstract.plpl
Nietrzymanie moczu powoduje tak znaczne pogorszenie jakości życia, że prawidłowa diagnostyka i leczenie tego uciążliwego objawu powinno zajmować ważne miejsce w praktyce uroginekologicznej. Celem pracy jest przedstawienie różnych możliwości i metod leczenia nietrzymania moczu u kobiet, w tym operacyjnych. Istnieje wiele różnych operacji stosowanych w leczeniu nietrzymania moczu. Główne rodzaje to: operacje pochwowe, operacje podwieszające i operacje pętlowe. Nowe techniki zabiegowe, nowoczesne materiały protezujące, mała inwazyjność oraz niski odsetek powikłań, skłania coraz więcej kobiet do podjęcia decyzji o operacyjnym leczeniu dolegliwości związanych z nietrzymaniem moczu. Ważnym aspektem jest postawienie prawidłowej diagnozy, rozpoznanie rodzaju nietrzymania moczu oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia, rozpoczynając od leczenia jak najmniej inwazyjnego. Nie ma jednoznacznych badań co do efektywności poszczególnych metod leczenia operacyjnego. Skuteczność tych samych procedur różni się zależnie od tego, czy w ocenie efektu terapeutycznego uwzględnia się tylko subiektywne odczucia pacjentki, czy objawy obiektywne np. w badaniach urodynamicznych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gajdosz, Ryszard - 129430
dc.contributor.authorpl
Bartosz, Dorota
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.reviewerpl
Gajdosz, Ryszard - 129430
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:40:04Z
dc.date.available
2020-07-23T22:40:04Z
dc.date.submittedpl
2012-07-04
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-64400-146028
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177958
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
urinary incontinence • operative treatment
dc.subject.plpl
nietrzymanie moczu • leczenie operacyjne
dc.titlepl
Operacyjne metody leczenia nietrzymania moczu u kobiet.
dc.title.alternativepl
Surgical treatment methods for urinary incontinence in women
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
42
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Kurzetnik
4
Poznan
4
Warsaw
3
Wegierska Gorka
3
Dublin
2
Katowice
2
Lodz
2
Olsztyn
2
Ełk
1

No access

No Thumbnail Available