"Płomyk" - pismo dla dzieci i młodzieży. Tradycja i nowoczesność

master
dc.abstract.enPresent work regards analysis of "Płomyk” – the magazine for children and adults. It consists of four chapters. The source base of the work form six issues of the magazine „Płomyk”, which was published from 1917 till 1991. The objective ot the work are language, genre and thematic analysis of "Płomyk", as the on of the most popular press for children and youth; its way to affect a reader; trying to characterize the readers of the magazine and taking notice of the children and youth press position on a free market.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy analizy „Płomyka” – czasopisma dla dzieci i młodzieży. Składa się z czterech rozdziałów. Podstawę źródłową pracy stanowi zbiór sześciu numerów czasopisma „Płomyk”, który wydawany był od 1917 do 1991 roku. Celem pracy była analiza językowa, gatunkowa i tematyczna „Płomyka”, jako jednego z najpoczytniejszych pism dla dzieci i młodzieży, jego sposobu oddziaływania na odbiorcę, próba charakterystyki czytelników pisma oraz zwrócenie uwagi na sytuację prasy dziecięco-młodzieżowej na wolnym rynku.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorLabocha, Janina - 129839 pl
dc.contributor.authorOświęcimska, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerTutak, Kinga - 132456 pl
dc.contributor.reviewerLabocha, Janina - 129839 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:31:22Z
dc.date.available2020-07-26T13:31:22Z
dc.date.submitted2015-06-30pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-96522-130668pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203985
dc.languagepolpl
dc.subject.en„Płomyk”, magazine for children and youth, press, readerpl
dc.subject.pl„Płomyk”, czasopismo dla dzieci i młodzieży, prasa, czytelnikpl
dc.title"Płomyk" - pismo dla dzieci i młodzieży. Tradycja i nowoczesnośćpl
dc.title.alternative„Płomyk” – the magazine for children and teenagers. Tradition and modernity.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Present work regards analysis of "Płomyk” – the magazine for children and adults. It consists of four chapters. The source base of the work form six issues of the magazine „Płomyk”, which was published from 1917 till 1991. The objective ot the work are language, genre and thematic analysis of "Płomyk", as the on of the most popular press for children and youth; its way to affect a reader; trying to characterize the readers of the magazine and taking notice of the children and youth press position on a free market.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy analizy „Płomyka” – czasopisma dla dzieci i młodzieży. Składa się z czterech rozdziałów. Podstawę źródłową pracy stanowi zbiór sześciu numerów czasopisma „Płomyk”, który wydawany był od 1917 do 1991 roku. Celem pracy była analiza językowa, gatunkowa i tematyczna „Płomyka”, jako jednego z najpoczytniejszych pism dla dzieci i młodzieży, jego sposobu oddziaływania na odbiorcę, próba charakterystyki czytelników pisma oraz zwrócenie uwagi na sytuację prasy dziecięco-młodzieżowej na wolnym rynku.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Labocha, Janina - 129839
dc.contributor.authorpl
Oświęcimska, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Tutak, Kinga - 132456
dc.contributor.reviewerpl
Labocha, Janina - 129839
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:31:22Z
dc.date.available
2020-07-26T13:31:22Z
dc.date.submittedpl
2015-06-30
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-96522-130668
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203985
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
„Płomyk”, magazine for children and youth, press, reader
dc.subject.plpl
„Płomyk”, czasopismo dla dzieci i młodzieży, prasa, czytelnik
dc.titlepl
"Płomyk" - pismo dla dzieci i młodzieży. Tradycja i nowoczesność
dc.title.alternativepl
„Płomyk” – the magazine for children and teenagers. Tradition and modernity.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
54
Views per month
Views per city
Wroclaw
21
Warsaw
12
Lodz
3
Dublin
2
Krakow
2
Michalowice
2
Poznan
2
Bydgoszcz
1
Bytom
1
Jarosław
1

No access

No Thumbnail Available