Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstw

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to demonstrate the influence of capital structure factors on the value of a company basing on the example of selected joint stock companies. The study consists of three chapters. The first chapter discusses various methods of financing of company activities basing on two main sources of funds: own capital and outside capital. The second chapter describes the types of management of company liabilities: a traditional approach, the Modigliani & Miller model, a modern approach, as well as review of research studies on the relationship between a capital structure and the value of a company. The third chapter contains a brief description of selected joint stock companies and an analysis of the relationship between the capital structure and market valuation, as well ass the efficiency of companies through selected financial ratios. In the thesis summary, a number of conclusions have been included regarding optimisation of the capital structure and its impact on the valuation of a company.pl
dc.abstract.otherCelem pracy jest wykazanie wpływu czynników struktury kapitałowej na wartość przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych spółek akcyjnych. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiono różne metody finansowania działalności przedsiębiorstw na podstawie dwóch podstawowych źródeł finansowania: kapitału własnego i kapitału obcego. W drugim rozdziale opisano modele zarządzania pasywami przedsiębiorstw: podejście tradycyjne, Model Modiglianiego & Millera, podejście nowoczesne, a także dokonano przeglądu badań nad związkiem pomiędzy strukturą kapitału a wartością przedsiębiorstwa. Rozdział trzeci zawiera krótką charakterystykę wybranych spółek akcyjnych oraz analizę związku pomiędzy strukturą kapitału a wyceną rynkową i efektywnością przedsiębiorstw poprzez wybrane wskaźniki finansowe. W podsumowaniu zawarto szereg wniosków dotyczących optymalizacji struktury kapitałowej i jej wpływu na wycenę przedsiębiorstwa.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.contributor.authorWyżga, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.contributor.reviewerTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:45:07Z
dc.date.available2020-07-20T17:45:07Z
dc.date.submitted2011-10-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-60696-104578pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174293
dc.subject.enfinance - capital structure - capital - the value of a companypl
dc.subject.otherfinanse – struktura - kapitał – wartość przedsiębiorstwapl
dc.titleWpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwpl
dc.title.alternativeThe impact of capital structure on the value of companiespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to demonstrate the influence of capital structure factors on the value of a company basing on the example of selected joint stock companies. The study consists of three chapters. The first chapter discusses various methods of financing of company activities basing on two main sources of funds: own capital and outside capital. The second chapter describes the types of management of company liabilities: a traditional approach, the Modigliani & Miller model, a modern approach, as well as review of research studies on the relationship between a capital structure and the value of a company. The third chapter contains a brief description of selected joint stock companies and an analysis of the relationship between the capital structure and market valuation, as well ass the efficiency of companies through selected financial ratios. In the thesis summary, a number of conclusions have been included regarding optimisation of the capital structure and its impact on the valuation of a company.
dc.abstract.otherpl
Celem pracy jest wykazanie wpływu czynników struktury kapitałowej na wartość przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych spółek akcyjnych. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiono różne metody finansowania działalności przedsiębiorstw na podstawie dwóch podstawowych źródeł finansowania: kapitału własnego i kapitału obcego. W drugim rozdziale opisano modele zarządzania pasywami przedsiębiorstw: podejście tradycyjne, Model Modiglianiego & Millera, podejście nowoczesne, a także dokonano przeglądu badań nad związkiem pomiędzy strukturą kapitału a wartością przedsiębiorstwa. Rozdział trzeci zawiera krótką charakterystykę wybranych spółek akcyjnych oraz analizę związku pomiędzy strukturą kapitału a wyceną rynkową i efektywnością przedsiębiorstw poprzez wybrane wskaźniki finansowe. W podsumowaniu zawarto szereg wniosków dotyczących optymalizacji struktury kapitałowej i jej wpływu na wycenę przedsiębiorstwa.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.contributor.authorpl
Wyżga, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.contributor.reviewerpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:45:07Z
dc.date.available
2020-07-20T17:45:07Z
dc.date.submittedpl
2011-10-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-60696-104578
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174293
dc.subject.enpl
finance - capital structure - capital - the value of a company
dc.subject.otherpl
finanse – struktura - kapitał – wartość przedsiębiorstwa
dc.titlepl
Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstw
dc.title.alternativepl
The impact of capital structure on the value of companies
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Gdansk
4
Pila
4
Wroclaw
3
Dublin
2
Lublin
2
Ryki
2
Gmina Piątek
1
Hrodna
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available