Kara pozbawienia wolności w polskim systemie prawa karnego

master
dc.abstract.enThe master's thesis focuses on the characteristics of the legal imprisonment in the Polish criminal law system, including its historical origins. First of all, it illustrates the way penitentiary systems have been shaped throughout history, with particular emphasis on the 18th and 19th centuries and their influence on modern times. Then it describes the general concepts adopted in the Polish penal codes of 1932 and 1969. Later on, there is a more detailed presentation of the solutions applied in the currently binding penal act, regarding the forms of imprisonment, the rules of its imposition and the institutions of criminal law that affect its final shape. The last chapter explains the purposes of its application and the legal solutions by which they are to be implemented at the stage of its execution.pl
dc.abstract.plPraca koncentruje się na charakterystyce kary pozbawienia wolności w polskim systemie prawa karnego, z uwzględnieniem jej historycznej genezy. W pierwszej kolejności obrazuje sposób kształtowania się systemów penitencjarnych na przestrzeni dziejów, ze szczególnym naciskiem na okres XVIII i XIX wieku i ich wpływ na czasy współczesne. Następnie opisuje generalne koncepcje przyjęte w polskich kodeksach karnych z 1932 roku i 1969 roku. W dalszej części dochodzi do bardziej szczegółowego przedstawienia rozwiązań zastosowanych w obecnie obowiązującej ustawie penalnej, dotyczących form kary pozbawienia wolności, reguł jej wymierzania oraz instytucji prawa karnego mających wpływ na jej ostateczny wymiar. W ostatnim rozdziale wyjaśnione zostały cele jej stosowania oraz rozwiązania prawne, za pomocą których mają one być realizowane na etapie jej wykonywania.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRaglewski, Janusz - 131626 pl
dc.contributor.authorSerocki, Danielpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerRaglewski, Janusz - 131626 pl
dc.contributor.reviewerĆwiąkalski, Zbigniew - 127681 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T18:53:55Z
dc.date.available2020-10-21T18:53:55Z
dc.date.submitted2020-09-04pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-144551-177888pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249850
dc.languagepolpl
dc.subject.enlegal imprisonment in the Polish criminal law system genesis of penitentiary systems penitentiary models imposing the execution of legal isolation rights obligations of convicted inmates goals of rehabilitation moral renewalpl
dc.subject.plkara pozbawienia wolności w polskim porządku prawnym karnoprawne uwięzienie geneza systemów penitencjarne modele penitencjarne wymierzanie wykonywanie sankcji izolacyjnej prawa obowiązki skazanych osadzonych cele resocjalizacji odnowa moralnapl
dc.titleKara pozbawienia wolności w polskim systemie prawa karnegopl
dc.title.alternativeLegal imprisonment in the Polish criminal law systempl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master's thesis focuses on the characteristics of the legal imprisonment in the Polish criminal law system, including its historical origins. First of all, it illustrates the way penitentiary systems have been shaped throughout history, with particular emphasis on the 18th and 19th centuries and their influence on modern times. Then it describes the general concepts adopted in the Polish penal codes of 1932 and 1969. Later on, there is a more detailed presentation of the solutions applied in the currently binding penal act, regarding the forms of imprisonment, the rules of its imposition and the institutions of criminal law that affect its final shape. The last chapter explains the purposes of its application and the legal solutions by which they are to be implemented at the stage of its execution.
dc.abstract.plpl
Praca koncentruje się na charakterystyce kary pozbawienia wolności w polskim systemie prawa karnego, z uwzględnieniem jej historycznej genezy. W pierwszej kolejności obrazuje sposób kształtowania się systemów penitencjarnych na przestrzeni dziejów, ze szczególnym naciskiem na okres XVIII i XIX wieku i ich wpływ na czasy współczesne. Następnie opisuje generalne koncepcje przyjęte w polskich kodeksach karnych z 1932 roku i 1969 roku. W dalszej części dochodzi do bardziej szczegółowego przedstawienia rozwiązań zastosowanych w obecnie obowiązującej ustawie penalnej, dotyczących form kary pozbawienia wolności, reguł jej wymierzania oraz instytucji prawa karnego mających wpływ na jej ostateczny wymiar. W ostatnim rozdziale wyjaśnione zostały cele jej stosowania oraz rozwiązania prawne, za pomocą których mają one być realizowane na etapie jej wykonywania.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Raglewski, Janusz - 131626
dc.contributor.authorpl
Serocki, Daniel
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Raglewski, Janusz - 131626
dc.contributor.reviewerpl
Ćwiąkalski, Zbigniew - 127681
dc.date.accessioned
2020-10-21T18:53:55Z
dc.date.available
2020-10-21T18:53:55Z
dc.date.submittedpl
2020-09-04
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-144551-177888
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249850
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
legal imprisonment in the Polish criminal law system genesis of penitentiary systems penitentiary models imposing the execution of legal isolation rights obligations of convicted inmates goals of rehabilitation moral renewal
dc.subject.plpl
kara pozbawienia wolności w polskim porządku prawnym karnoprawne uwięzienie geneza systemów penitencjarne modele penitencjarne wymierzanie wykonywanie sankcji izolacyjnej prawa obowiązki skazanych osadzonych cele resocjalizacji odnowa moralna
dc.titlepl
Kara pozbawienia wolności w polskim systemie prawa karnego
dc.title.alternativepl
Legal imprisonment in the Polish criminal law system
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
66
Views per month
Views per city
Warsaw
15
Wroclaw
6
Radom
4
Trzebnica
4
Krakow
3
Lublin
3
Smolec
3
Nidzica
2
Poznan
2
Aleksandrów Łódzki
1

No access

No Thumbnail Available