Amerykanin na Szlaku św. Jakuba - analiza motywacji oraz profilu amerykańskich pielgrzymów do Santiago de Compostela

master
dc.abstract.enThe work presents an analysis of the motivation and profile of the American pilgrims who set out to the tomb of Saint James, as well as the history of the pilgrimage to Santiago de Compostela. The basis for understanding what the pilgrimages to the capital of Spanish Galicia mean is the explanation of the phenomenon, the presentation of its characteristics and its development. A brief description of the different pilgrimage destinations around the world shows the difference of the Spanish city, which is the destination of many pilgrims. The thesis also introduces the figure of the saint, to whom Santiago de Compostela owes its popularity, as well as aspects related to the Camino de Santiago. The analysis of American pilgrims is based on the analysis of research findings regarding their motivation and profile. Knowing the outlines of the pilgrimage tradition in the United States, one can judge the attractiveness of the Way of St. James from the American perspective.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawiono analizę motywacji oraz profilu amerykańskich pielgrzymów udających się do grobu św. Jakuba, jak również historię pielgrzymowania do Santiago de Compostela. Podstawą w zrozumieniu na czym polegają wędrówki do stolicy hiszpańskiej Galicji, jest wyjaśnienie zjawiska jakim są pielgrzymki, jak również przedstawienie ich charakterystyki oraz ewolucji. Krótkie przedstawienie różnych destynacji pielgrzymkowych na świecie ukazuje odmienność hiszpańskiego miasta, będącego celem wielu pielgrzymów. Rozprawa prezentuje także postać świętego, któremu Santiago de Compostela zawdzięcza swoją popularność, jak również aspekty związane z Camino de Santiago. Analiza amerykańskich pielgrzymów opiera się na omówieniu wyników badań dotyczących ich motywacji oraz profilu. Znając zarys tradycji pielgrzymowania w Stanach Zjednoczonych możliwa jest ocena atrakcyjności Szlaku św. Jakuba w perspektywie amerykańskiej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzymkowska-Bartyzel, Jolanta - 132293 pl
dc.contributor.authorSzendzielarz, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerSzymkowska-Bartyzel, Jolanta - 132293 pl
dc.contributor.reviewerKulpińska, Joannapl
dc.date.accessioned2022-09-20T21:44:07Z
dc.date.available2022-09-20T21:44:07Z
dc.date.submitted2022-09-19pl
dc.fieldofstudyamerykanistykapl
dc.identifier.apddiploma-162524-295239pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299874
dc.languagepolpl
dc.subject.enpilgrims' motivations, pilgrims' profiles, the Way of Saint James, pilgrimage trail, Santiago de Compostela, pilgrim Americanspl
dc.subject.plmotywacje pielgrzymów, sylwetki pielgrzymów, Szlak św. Jakuba, szlak pielgrzymkowy, Santiago de Compostela, pielgrzymujący Amerykaniepl
dc.titleAmerykanin na Szlaku św. Jakuba - analiza motywacji oraz profilu amerykańskich pielgrzymów do Santiago de Compostelapl
dc.title.alternativeAn American on the Way of Saint James - analysis of the motivation and profile of American pilgrims to Santiago de Compostelapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work presents an analysis of the motivation and profile of the American pilgrims who set out to the tomb of Saint James, as well as the history of the pilgrimage to Santiago de Compostela. The basis for understanding what the pilgrimages to the capital of Spanish Galicia mean is the explanation of the phenomenon, the presentation of its characteristics and its development. A brief description of the different pilgrimage destinations around the world shows the difference of the Spanish city, which is the destination of many pilgrims. The thesis also introduces the figure of the saint, to whom Santiago de Compostela owes its popularity, as well as aspects related to the Camino de Santiago. The analysis of American pilgrims is based on the analysis of research findings regarding their motivation and profile. Knowing the outlines of the pilgrimage tradition in the United States, one can judge the attractiveness of the Way of St. James from the American perspective.
dc.abstract.plpl
W pracy przedstawiono analizę motywacji oraz profilu amerykańskich pielgrzymów udających się do grobu św. Jakuba, jak również historię pielgrzymowania do Santiago de Compostela. Podstawą w zrozumieniu na czym polegają wędrówki do stolicy hiszpańskiej Galicji, jest wyjaśnienie zjawiska jakim są pielgrzymki, jak również przedstawienie ich charakterystyki oraz ewolucji. Krótkie przedstawienie różnych destynacji pielgrzymkowych na świecie ukazuje odmienność hiszpańskiego miasta, będącego celem wielu pielgrzymów. Rozprawa prezentuje także postać świętego, któremu Santiago de Compostela zawdzięcza swoją popularność, jak również aspekty związane z Camino de Santiago. Analiza amerykańskich pielgrzymów opiera się na omówieniu wyników badań dotyczących ich motywacji oraz profilu. Znając zarys tradycji pielgrzymowania w Stanach Zjednoczonych możliwa jest ocena atrakcyjności Szlaku św. Jakuba w perspektywie amerykańskiej.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szymkowska-Bartyzel, Jolanta - 132293
dc.contributor.authorpl
Szendzielarz, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Szymkowska-Bartyzel, Jolanta - 132293
dc.contributor.reviewerpl
Kulpińska, Joanna
dc.date.accessioned
2022-09-20T21:44:07Z
dc.date.available
2022-09-20T21:44:07Z
dc.date.submittedpl
2022-09-19
dc.fieldofstudypl
amerykanistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-162524-295239
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299874
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pilgrims' motivations, pilgrims' profiles, the Way of Saint James, pilgrimage trail, Santiago de Compostela, pilgrim Americans
dc.subject.plpl
motywacje pielgrzymów, sylwetki pielgrzymów, Szlak św. Jakuba, szlak pielgrzymkowy, Santiago de Compostela, pielgrzymujący Amerykanie
dc.titlepl
Amerykanin na Szlaku św. Jakuba - analiza motywacji oraz profilu amerykańskich pielgrzymów do Santiago de Compostela
dc.title.alternativepl
An American on the Way of Saint James - analysis of the motivation and profile of American pilgrims to Santiago de Compostela
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections