Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych metylowych, formylowych i karboksylowych pochodnych pirolochinoksaliny

master
dc.abstract.enThe fluorescent sensors are very important in detection of the selected molecules. They are built from the fluorophore and the ionophore. This research was based on the synthesis of fluorophore, pyrrolo[2,3-b]quinoxaline system with electron-acceptor and electron-donor groups. Their structure were confirmed by elemental analysis, IR, and NMR spectroscopy. As a result of the conducted experiment the substituted heterocyclic system was obtained. The methyl group was introducted at positions 4' of the phenyl ring at N1 or at 6/7 position of the heterocycle system, as well as carboxylic acids group at 6/7 position of the pyrrolo[2,3-b]quinoxaline. Despite many attempts there was impossible to receive derivatives with formyl group. Next, there were obtained the potential fluorescent sensors of metal ions by introduction of the ionophore groups to the heterocyclic system. These groups contained additional donor atoms such as nitrogen or oxygen. The physicochemical measurements were carried out.pl
dc.abstract.plSensory fluorescencyjne odgrywają kluczową rolę w detekcji wybranych cząsteczek. W ich budowie rozróżnić można układ fluorofora oraz jonofora. Niniejsza praca badawcza polegała na syntezie pochodnych pirolo[2,3-b]chinoksaliny oraz potwierdzeniu ich budowy przy zastosowaniu analizy elementarnej, a także spektroskopii IR i NMR. W wyniku przeprowadzonych badań, uzyskano pochodne metylowe w położeniach 4’ pierścienia fenylowego przy N1 oraz 6/7 układu heterocyklicznego, a także pochodne karboksylowe w położeniu 6/7 pirolo[2,3-b]chinoksaliny. Pomimo licznych prób, nie udało się otrzymać pochodnych formylowych. Następnym etapem pracy była synteza potencjalnych sensorów fluorescencyjnych jonów metali. Wykonano ją poprzez wprowadzenie do heterocyklicznego układu grup jonoforowych. Grupy te zawierały dodatkowe atomy donorowe azotu lub tlenu. W dalszej części pracy były przeprowadzone pomiary fizykochemiczne otrzymanych związków, głównie pomiary widm UV-Vis i fluorescencyjnych.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorOstrowska, Katarzyna - 131207 pl
dc.contributor.authorĆwierz, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerRys, Barbara - 131753 pl
dc.contributor.reviewerOstrowska, Katarzyna - 131207 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:10:43Z
dc.date.available2020-07-26T11:10:43Z
dc.date.submitted2015-09-03pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-94162-127298pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201791
dc.languagepolpl
dc.subject.enpyrrolo[2,3-b]quinoxaline, fluorescent sensor, enamines, zink ionpl
dc.subject.plpirolo[2,3-b]chinoksalina, fluorescencyjne sensory, enaminy, jony cynkupl
dc.titleSynteza i badanie właściwości fizykochemicznych metylowych, formylowych i karboksylowych pochodnych pirolochinoksalinypl
dc.title.alternativeSynthesis and study of physicochemical properties of the methyl-, formyl- and carboxyl-pyrrolo[2,3-b]quinoxaline derivativespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The fluorescent sensors are very important in detection of the selected molecules. They are built from the fluorophore and the ionophore. This research was based on the synthesis of fluorophore, pyrrolo[2,3-b]quinoxaline system with electron-acceptor and electron-donor groups. Their structure were confirmed by elemental analysis, IR, and NMR spectroscopy. As a result of the conducted experiment the substituted heterocyclic system was obtained. The methyl group was introducted at positions 4' of the phenyl ring at N1 or at 6/7 position of the heterocycle system, as well as carboxylic acids group at 6/7 position of the pyrrolo[2,3-b]quinoxaline. Despite many attempts there was impossible to receive derivatives with formyl group. Next, there were obtained the potential fluorescent sensors of metal ions by introduction of the ionophore groups to the heterocyclic system. These groups contained additional donor atoms such as nitrogen or oxygen. The physicochemical measurements were carried out.
dc.abstract.plpl
Sensory fluorescencyjne odgrywają kluczową rolę w detekcji wybranych cząsteczek. W ich budowie rozróżnić można układ fluorofora oraz jonofora. Niniejsza praca badawcza polegała na syntezie pochodnych pirolo[2,3-b]chinoksaliny oraz potwierdzeniu ich budowy przy zastosowaniu analizy elementarnej, a także spektroskopii IR i NMR. W wyniku przeprowadzonych badań, uzyskano pochodne metylowe w położeniach 4’ pierścienia fenylowego przy N1 oraz 6/7 układu heterocyklicznego, a także pochodne karboksylowe w położeniu 6/7 pirolo[2,3-b]chinoksaliny. Pomimo licznych prób, nie udało się otrzymać pochodnych formylowych. Następnym etapem pracy była synteza potencjalnych sensorów fluorescencyjnych jonów metali. Wykonano ją poprzez wprowadzenie do heterocyklicznego układu grup jonoforowych. Grupy te zawierały dodatkowe atomy donorowe azotu lub tlenu. W dalszej części pracy były przeprowadzone pomiary fizykochemiczne otrzymanych związków, głównie pomiary widm UV-Vis i fluorescencyjnych.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Ostrowska, Katarzyna - 131207
dc.contributor.authorpl
Ćwierz, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Rys, Barbara - 131753
dc.contributor.reviewerpl
Ostrowska, Katarzyna - 131207
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:10:43Z
dc.date.available
2020-07-26T11:10:43Z
dc.date.submittedpl
2015-09-03
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-94162-127298
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201791
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pyrrolo[2,3-b]quinoxaline, fluorescent sensor, enamines, zink ion
dc.subject.plpl
pirolo[2,3-b]chinoksalina, fluorescencyjne sensory, enaminy, jony cynku
dc.titlepl
Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych metylowych, formylowych i karboksylowych pochodnych pirolochinoksaliny
dc.title.alternativepl
Synthesis and study of physicochemical properties of the methyl-, formyl- and carboxyl-pyrrolo[2,3-b]quinoxaline derivatives
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available