Analiza stopnia realizacji oczekiwań pacjentów z chorobą nowotworową wobec lekarzy

2017
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-10T02:55:50Z
dc.abstract.enIntroduction: Oncologically treated patients are a group that requires complementary, multi-disciplinary medical treatment and support. One of the elements of holistic treatment is medical personnel getting to know the patients' expectations. The main goal of this study was to analyse the expectations that patients with cancer have of their doctors. Two layers of these expectations were assessed - expectations currently being realised, and ideal expectations. Materials and methods: 107 patients with cancer were qualified to this research. 53 of them received chemotherapy, and 54 radiotherapy. This study was cross-sectional. The research tool was a structured questionnaire which included information on sociodemographic data, about cancer within the closest relatives, and an expectation test prepared by Golzweig et al. Results: In patients’ opinion, currently realised expectations were mostly expressive activities: the possibility to trust a doctor (45% of patients) and the possibility to talk freely (44%). The most frequently declared ideal expectations were the possibility to trust a doctor (67%) and to have the treatment plan explained (63%). Ideal expectations were studied with cluster analysis. Two groups were selected. The first of them comprised patients with a higher expectation level (n = 47), and the second were patients with a lower expectation level of their doctors (n = 53). Higher expectations were essentially more often declared by women, who were 62.5% of respondents in the first group (p = 0.003). An important, monotonic relation was observed between level of education and higher expectations (p = 0.02). Conclusions: Patients treated oncologically expect emotional support and full information about their illness and treatment from their doctors. A higher level of expectations was declared by women, and both sexes with higher education.pl
dc.abstract.plWstęp: Chorzy leczeni onkologicznie są grupą wymagającą komplementarnej, wielospecjalistycznej opieki medycznej oraz zapewnienia wsparcia. Poznanie oczekiwań pacjentów względem personelu medycznego stanowi jeden z elementów holistycznej opieki. Głównym celem badania była analiza oczekiwań pacjentów z chorobą nowotworową wobec lekarzy. Oczekiwania oceniono na dwóch płaszczyznach - oczekiwań obecnie realizowanych oraz oczekiwań idealnych. Materiały i metody: Do badania zakwalifikowano 107 pacjentów leczonych z powodu choroby nowotworowej. Chemioterapię otrzymywało 53 chorych, natomiast 54 leczono radioterapią. Badanie miało charakter przekrojowy. Narzędziem badawczym był ustrukturyzowany kwestionariusz zawierający informacje o danych socjodemograficznych, informację o chorobach nowotworowych w najbliższej rodzinie oraz test oczekiwań opracowany przez Goldzweiga i wsp. Wyniki: W ocenie pacjentów oczekiwaniami obecnie realizowanymi przez lekarzy w najwyższym stopniu były czynności ekspresyjne - możliwości zaufania lekarzowi (45% chorych) oraz możliwości swobodnej rozmowy (44%). Do oczekiwań idealnych, deklarowanych w najwyższym stopniu, należała możliwość zaufania lekarzowi (67%) oraz objaśniania planów leczenia (63%). Ponadto w ocenie oczekiwań idealnych, metodą analizy skupień, wyodrębniono dwie grupy. Pierwszą grupę stanowili chorzy deklarujący wyższy poziom oczekiwań (n = 47), natomiast drugą grupę pacjenci z niższymi oczekiwaniami w stosunku do lekarzy (n = 53). Wyższy poziom oczekiwań istotnie częściej deklarowały kobiety, które stanowiły 62,5% badanych w pierwszej grupie (p = 0,003). Obserwowano istotną, monotoniczną zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a większymi oczekiwaniami (p = 0,02). Wnioski: Pacjenci leczeni onkologicznie oczekują od lekarzy relacji zapewniającej im wsparcie emocjonalne oraz pełne informowanie na temat choroby i prowadzonego leczenia. Największe oczekiwania deklarują kobiety oraz osoby obu płci z wyższym wykształceniem.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Zakład Psychologii Lekarskiejpl
dc.cm.date2020-01-07
dc.cm.id87442
dc.contributor.authorKornaś, Annapl
dc.contributor.authorBętkowska-Korpała, Barbara - 128738 pl
dc.date.accessioned2020-01-17T09:20:33Z
dc.date.available2020-01-17T09:20:33Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4pl
dc.description.physical6-12pl
dc.description.points9pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume63pl
dc.identifier.doi10.21164/pomjlifesci.320pl
dc.identifier.issn2450-4637pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142460
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enpatients' expectationspl
dc.subject.enphysician–patient relationspl
dc.subject.encancer patientspl
dc.subject.ploczekiwania pacjentówpl
dc.subject.plrelacja lekarz-pacjentpl
dc.subject.plpacjent onkologicznypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleAnaliza stopnia realizacji oczekiwań pacjentów z chorobą nowotworową wobec lekarzypl
dc.title.alternativeThe evaluation of the degree of fulfilment of cancer patients' expectations toward their doctorspl
dc.title.journalPomeranian Journal of Life Sciencespl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-10T02:55:50Z
dc.abstract.enpl
Introduction: Oncologically treated patients are a group that requires complementary, multi-disciplinary medical treatment and support. One of the elements of holistic treatment is medical personnel getting to know the patients' expectations. The main goal of this study was to analyse the expectations that patients with cancer have of their doctors. Two layers of these expectations were assessed - expectations currently being realised, and ideal expectations. Materials and methods: 107 patients with cancer were qualified to this research. 53 of them received chemotherapy, and 54 radiotherapy. This study was cross-sectional. The research tool was a structured questionnaire which included information on sociodemographic data, about cancer within the closest relatives, and an expectation test prepared by Golzweig et al. Results: In patients’ opinion, currently realised expectations were mostly expressive activities: the possibility to trust a doctor (45% of patients) and the possibility to talk freely (44%). The most frequently declared ideal expectations were the possibility to trust a doctor (67%) and to have the treatment plan explained (63%). Ideal expectations were studied with cluster analysis. Two groups were selected. The first of them comprised patients with a higher expectation level (n = 47), and the second were patients with a lower expectation level of their doctors (n = 53). Higher expectations were essentially more often declared by women, who were 62.5% of respondents in the first group (p = 0.003). An important, monotonic relation was observed between level of education and higher expectations (p = 0.02). Conclusions: Patients treated oncologically expect emotional support and full information about their illness and treatment from their doctors. A higher level of expectations was declared by women, and both sexes with higher education.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Chorzy leczeni onkologicznie są grupą wymagającą komplementarnej, wielospecjalistycznej opieki medycznej oraz zapewnienia wsparcia. Poznanie oczekiwań pacjentów względem personelu medycznego stanowi jeden z elementów holistycznej opieki. Głównym celem badania była analiza oczekiwań pacjentów z chorobą nowotworową wobec lekarzy. Oczekiwania oceniono na dwóch płaszczyznach - oczekiwań obecnie realizowanych oraz oczekiwań idealnych. Materiały i metody: Do badania zakwalifikowano 107 pacjentów leczonych z powodu choroby nowotworowej. Chemioterapię otrzymywało 53 chorych, natomiast 54 leczono radioterapią. Badanie miało charakter przekrojowy. Narzędziem badawczym był ustrukturyzowany kwestionariusz zawierający informacje o danych socjodemograficznych, informację o chorobach nowotworowych w najbliższej rodzinie oraz test oczekiwań opracowany przez Goldzweiga i wsp. Wyniki: W ocenie pacjentów oczekiwaniami obecnie realizowanymi przez lekarzy w najwyższym stopniu były czynności ekspresyjne - możliwości zaufania lekarzowi (45% chorych) oraz możliwości swobodnej rozmowy (44%). Do oczekiwań idealnych, deklarowanych w najwyższym stopniu, należała możliwość zaufania lekarzowi (67%) oraz objaśniania planów leczenia (63%). Ponadto w ocenie oczekiwań idealnych, metodą analizy skupień, wyodrębniono dwie grupy. Pierwszą grupę stanowili chorzy deklarujący wyższy poziom oczekiwań (n = 47), natomiast drugą grupę pacjenci z niższymi oczekiwaniami w stosunku do lekarzy (n = 53). Wyższy poziom oczekiwań istotnie częściej deklarowały kobiety, które stanowiły 62,5% badanych w pierwszej grupie (p = 0,003). Obserwowano istotną, monotoniczną zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a większymi oczekiwaniami (p = 0,02). Wnioski: Pacjenci leczeni onkologicznie oczekują od lekarzy relacji zapewniającej im wsparcie emocjonalne oraz pełne informowanie na temat choroby i prowadzonego leczenia. Największe oczekiwania deklarują kobiety oraz osoby obu płci z wyższym wykształceniem.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Zakład Psychologii Lekarskiej
dc.cm.date
2020-01-07
dc.cm.id
87442
dc.contributor.authorpl
Kornaś, Anna
dc.contributor.authorpl
Bętkowska-Korpała, Barbara - 128738
dc.date.accessioned
2020-01-17T09:20:33Z
dc.date.available
2020-01-17T09:20:33Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
6-12
dc.description.pointspl
9
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
63
dc.identifier.doipl
10.21164/pomjlifesci.320
dc.identifier.issnpl
2450-4637
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142460
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
patients' expectations
dc.subject.enpl
physician–patient relations
dc.subject.enpl
cancer patients
dc.subject.plpl
oczekiwania pacjentów
dc.subject.plpl
relacja lekarz-pacjent
dc.subject.plpl
pacjent onkologiczny
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Analiza stopnia realizacji oczekiwań pacjentów z chorobą nowotworową wobec lekarzy
dc.title.alternativepl
The evaluation of the degree of fulfilment of cancer patients' expectations toward their doctors
dc.title.journalpl
Pomeranian Journal of Life Sciences
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
54
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Bialystok
4
Ashburn
3
Gdansk
3
Poznan
3
Wroclaw
3
Chandler
2
Koszalin
2
Krakow
2
Zabrze
2
Downloads
kornas_betkowska-korpala_choroba_nowotworowa_wobec_lekarzy_2017.pdf
10