Ocena częstości występowania skrzywień kręgosłupa u dzieci z uwzględnieniem czynników je kształtujących.

master
dc.abstract.enIntroduction: Curvatures of the spine is now a widely spread phenomenon. Mostly exposed to this defect of posture are schoolchildren and teenagers in their puberty period. It’s very important to diagnose the defect early enough and undertake an appropriate therapy. This is difficult due to various etiology and long duration of the treatment.Aim: The assessment of the frequency of occurrence and the kinds of faulty postures among schoolchildren and teenagers.Materials and methods: The research material for this study consisted of evaluations of 567 children (309 – male, 267 – female) from two primary schools and two gymnasiums. Questionnaires conducted among children and their parents as well as health cards of the children were analyzed. General overview was used as a method for evaluation of the defects due to the fact the is does not require any measuring instruments.Results: The spinal curvature was observed in 17,9% of the studied children. Scoliosis was the most common defect. Kyphosis dominated among boys and the girls tended to have more lordosis. Most cases of spinal curvature defect was observed among both sexes in their puberty period. Bad lifestyle habits like incorrect body posture when sitting had serious impact on the development of the defects. Socio-economical factors were also important, as well as vision impairment.Conclusion: Spinal curvature still make a high proportion of all the defects of posture observed among children and teenagers. It is essential to systematically monitor the body posture of children. Early diagnosis allows a fairly quick start of the medical treatment and correction process.pl
dc.abstract.otherWstęp: Skrzywienia kręgosłupa są zjawiskiem coraz częściej występującym. Szczególnie narażone są na nie dzieci w wieku szkolnym i młodzież w okresie pokwitania . Dużą rolę odgrywa wczesne rozpoznanie wady i natychmiastowe podjęcie odpowiedniej terapii. Jest to trudne ze względu na różnorodną etiologię oraz długotrwały czas leczenia.Cel pracy: Ocena częstości i rodzajów skrzywień u dzieci i młodzieży oraz określenie wpływu wybranych czynników na ich powstawanie.Materiały i metody: Materiał badawczy stanowiły dane dotyczące 567 dzieci (309 – chłopców i 267 – dziewcząt) z dwóch szkół podstawowych oraz dwóch gimnazjów z Woli Zarczyckiej i Brzózy Królewskiej. Do analizy wykorzystano bilanse zdrowia dzieci i kwestionariusze ankiety wypełnionej przez uczniów i rodziców. Do oceny postawy dzieci użyto metody oglądowej, która nie wymaga stosowania przyrządów pomiarowych.Wyniki: U 17,9% badanych zdiagnozowano skrzywienia kręgosłupa. Najczęściej występującą wadą wśród dzieci i młodzieży okazała się skolioza. Spośród wszystkich typów skrzywień u chłopców dominowały kifozy, a u dziewcząt lordozy .U obu płci skrzywienia kręgosłupa pojawiały się najczęściej w okresie pokwitania. Znaczny wpływ na ich wystąpienie miały złe nawyki podczas wykonywania czynności dnia codziennego jak np. nieodpowiednia postawa przy zajęciach wymagających siedzenia. Nie bez znaczenia okazała się sytuacja społeczno-ekonomiczna. Do innych istotnych czynników należy zaliczyć wady wzroku.Wnioski: Skrzywienia kręgosłupa stanowią wciąż wysoki odsetek wśród wszystkich wad postawy jakie wykrywane są dzieci i młodzieży. Konieczne jest częste kontrolowanie postawy ciała dzieci, gdyż wczesne wykrycie wady umożliwia stosunkowo szybkie podjęcie leczenia i korekcję.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorHaduch, Elżbieta - 128270 pl
dc.contributor.authorSzeliga, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerSzostek, Krzysztof - 132252 pl
dc.contributor.reviewerHaduch, Elżbieta - 128270 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:35:41Z
dc.date.available2020-07-14T18:35:41Z
dc.date.submitted2011-07-08pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-55245-63822pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170101
dc.subject.enspinal curvature, defects of posture, orthopedic examinationpl
dc.subject.otherskrzywienia kręgosłupa, wady postawy, badanie ortopedycznepl
dc.titleOcena częstości występowania skrzywień kręgosłupa u dzieci z uwzględnieniem czynników je kształtujących.pl
dc.title.alternativeEvaluation of the frequency of the spine curvature among childen. Analysis of the factors that cause the defect.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Curvatures of the spine is now a widely spread phenomenon. Mostly exposed to this defect of posture are schoolchildren and teenagers in their puberty period. It’s very important to diagnose the defect early enough and undertake an appropriate therapy. This is difficult due to various etiology and long duration of the treatment.Aim: The assessment of the frequency of occurrence and the kinds of faulty postures among schoolchildren and teenagers.Materials and methods: The research material for this study consisted of evaluations of 567 children (309 – male, 267 – female) from two primary schools and two gymnasiums. Questionnaires conducted among children and their parents as well as health cards of the children were analyzed. General overview was used as a method for evaluation of the defects due to the fact the is does not require any measuring instruments.Results: The spinal curvature was observed in 17,9% of the studied children. Scoliosis was the most common defect. Kyphosis dominated among boys and the girls tended to have more lordosis. Most cases of spinal curvature defect was observed among both sexes in their puberty period. Bad lifestyle habits like incorrect body posture when sitting had serious impact on the development of the defects. Socio-economical factors were also important, as well as vision impairment.Conclusion: Spinal curvature still make a high proportion of all the defects of posture observed among children and teenagers. It is essential to systematically monitor the body posture of children. Early diagnosis allows a fairly quick start of the medical treatment and correction process.
dc.abstract.otherpl
Wstęp: Skrzywienia kręgosłupa są zjawiskiem coraz częściej występującym. Szczególnie narażone są na nie dzieci w wieku szkolnym i młodzież w okresie pokwitania . Dużą rolę odgrywa wczesne rozpoznanie wady i natychmiastowe podjęcie odpowiedniej terapii. Jest to trudne ze względu na różnorodną etiologię oraz długotrwały czas leczenia.Cel pracy: Ocena częstości i rodzajów skrzywień u dzieci i młodzieży oraz określenie wpływu wybranych czynników na ich powstawanie.Materiały i metody: Materiał badawczy stanowiły dane dotyczące 567 dzieci (309 – chłopców i 267 – dziewcząt) z dwóch szkół podstawowych oraz dwóch gimnazjów z Woli Zarczyckiej i Brzózy Królewskiej. Do analizy wykorzystano bilanse zdrowia dzieci i kwestionariusze ankiety wypełnionej przez uczniów i rodziców. Do oceny postawy dzieci użyto metody oglądowej, która nie wymaga stosowania przyrządów pomiarowych.Wyniki: U 17,9% badanych zdiagnozowano skrzywienia kręgosłupa. Najczęściej występującą wadą wśród dzieci i młodzieży okazała się skolioza. Spośród wszystkich typów skrzywień u chłopców dominowały kifozy, a u dziewcząt lordozy .U obu płci skrzywienia kręgosłupa pojawiały się najczęściej w okresie pokwitania. Znaczny wpływ na ich wystąpienie miały złe nawyki podczas wykonywania czynności dnia codziennego jak np. nieodpowiednia postawa przy zajęciach wymagających siedzenia. Nie bez znaczenia okazała się sytuacja społeczno-ekonomiczna. Do innych istotnych czynników należy zaliczyć wady wzroku.Wnioski: Skrzywienia kręgosłupa stanowią wciąż wysoki odsetek wśród wszystkich wad postawy jakie wykrywane są dzieci i młodzieży. Konieczne jest częste kontrolowanie postawy ciała dzieci, gdyż wczesne wykrycie wady umożliwia stosunkowo szybkie podjęcie leczenia i korekcję.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Haduch, Elżbieta - 128270
dc.contributor.authorpl
Szeliga, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Szostek, Krzysztof - 132252
dc.contributor.reviewerpl
Haduch, Elżbieta - 128270
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:35:41Z
dc.date.available
2020-07-14T18:35:41Z
dc.date.submittedpl
2011-07-08
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-55245-63822
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170101
dc.subject.enpl
spinal curvature, defects of posture, orthopedic examination
dc.subject.otherpl
skrzywienia kręgosłupa, wady postawy, badanie ortopedyczne
dc.titlepl
Ocena częstości występowania skrzywień kręgosłupa u dzieci z uwzględnieniem czynników je kształtujących.
dc.title.alternativepl
Evaluation of the frequency of the spine curvature among childen. Analysis of the factors that cause the defect.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Lodz
4
Wroclaw
4
Katowice
3
Warsaw
3
Dublin
2
Krakow
2
Chełmno
1
Konin
1
Kutno
1
Myszkow
1

No access

No Thumbnail Available