Zaabsorbowanie jedzeniem a style radzenia sobie ze stresem i samoocena

master
dc.abstract.enAddiction is seen as a compulsive behavior, which a man cannot control and which affect in a negative way in many areas of humans’ life. The aim of this paper is to present the results of research on the relationship between eating behavior and coping with stress and the level of self-esteem. The author of the work assumed that overeating may be very often more related with an attempt to restrain emotions and stress than with englutting hunger. Frequent escape in food can be an addiction and therefore this subject will be considered in the context of the behavioral addictions, which are still insufficiently appreciated in the scientific literature.The study has included 75 respondents aged 21-68 years. The participation in the survey was anonymous and voluntary. Among the participants were the following people: 30 people using the services of a dietitian, 15 people with a diagnosis of food addiction and 30 people not using the services dietitian, who formed the control group. The study used the following psychological tools: Questionnaire Coping with Stressful Situations (CISS) by Norman S. Endler and James D. A. Parker, Questionnaire of The Eating Behaviors by Nina Oginska-Bulik and L. Putyński, The Scale of Self-efficacy in Weight Reduction (SPWS-RN) by Nina Oginska-Bulik, The Test of Unfinished Sentences - food (author's method), Scale of the Self-esteem SES by M. Rosenberg and a personal profile. Statistical analysis has examined the veracity of each of the hypotheses and conclusions of the study are presented in the last part of this work.pl
dc.abstract.plUzależnienia postrzega się jako zachowania nałogowe, nad którymi człowiek nie jest w stanie zapanować i które wpływają w negatywny sposób na wiele obszarów jego funkcjonowania. Celem niniejszej pracy jest prezentacja wyników badań dotyczących związków między zachowaniami jedzeniowymi a radzeniem sobie ze stresem i poziomem samooceny. Autorka pracy przyjęła założenie, że nadmierne sięganie po jedzenie może być u wielu ludzi częściej związane z próbą okiełznania emocji i stresu niż z zaspokojeniem głodu. Częste ucieczki w jedzenie mogą być rozpatrywane jako uzależnienie – wyrobienie w sobie nawyku zwalczania stresu jedzeniem, dlatego podjęta tematyka będzie rozważana w kontekście wciąż niewystarczająco docenianych w literaturze naukowej uzależnień behawioralnych.Badanie objęło 75 badanych w wieku 21-68 lat. Udział w badaniu był anonimowy i dobrowolny. Wśród uczestników znalazły się następujące osoby: 30 osób korzystających z usług dietetyka, 15 osób z diagnozą uzależnienia od jedzenia oraz 30 osób niekorzystających z usług dietetyka, którzy stanowili grupę kontrolną. Do badania wykorzystano następujące narzędzia psychologiczne: Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) Normana S. Endlera i Jamesa D. A. Parkera, Kwestionariusz Zachowań Związanych z Jedzeniem Niny Ogińskiej-Bulik i L. Putyńskiego, Skalę Poczucia Własnej Skuteczności w Redukcji Nadwagi (SPWS-RN) Niny Ogińskiej-Bulik, Test Niedokończonych Zdań – jedzenie (metoda autorska), Skalę Samooceny SES M. Rosenberga oraz ankietę osobową. Statystyczna analiza wyników zbadała prawdziwość każdej z postawionych hipotez, a wnioski płynące z badania przedstawiono w zakończeniu niniejszej pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorGulla, Bożena - 128238 pl
dc.contributor.authorHess, Marlenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGulla, Bożena - 128238 pl
dc.contributor.reviewerIzydorczyk, Bernadettapl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:10:43Z
dc.date.available2020-07-27T01:10:43Z
dc.date.submitted2016-09-07pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-108427-114940pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214632
dc.languagepolpl
dc.subject.enfood addiction, behavioral addiction, compulsive overeating, coping with stress, self-esteempl
dc.subject.pluzależnienie od jedzenia, uzależnienie behawioralne, jedzenie kompulsywne, radzenie sobie ze stresem, samoocenapl
dc.titleZaabsorbowanie jedzeniem a style radzenia sobie ze stresem i samoocenapl
dc.title.alternativePreoccupation with food - coping with stress and self-esteempl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Addiction is seen as a compulsive behavior, which a man cannot control and which affect in a negative way in many areas of humans’ life. The aim of this paper is to present the results of research on the relationship between eating behavior and coping with stress and the level of self-esteem. The author of the work assumed that overeating may be very often more related with an attempt to restrain emotions and stress than with englutting hunger. Frequent escape in food can be an addiction and therefore this subject will be considered in the context of the behavioral addictions, which are still insufficiently appreciated in the scientific literature.The study has included 75 respondents aged 21-68 years. The participation in the survey was anonymous and voluntary. Among the participants were the following people: 30 people using the services of a dietitian, 15 people with a diagnosis of food addiction and 30 people not using the services dietitian, who formed the control group. The study used the following psychological tools: Questionnaire Coping with Stressful Situations (CISS) by Norman S. Endler and James D. A. Parker, Questionnaire of The Eating Behaviors by Nina Oginska-Bulik and L. Putyński, The Scale of Self-efficacy in Weight Reduction (SPWS-RN) by Nina Oginska-Bulik, The Test of Unfinished Sentences - food (author's method), Scale of the Self-esteem SES by M. Rosenberg and a personal profile. Statistical analysis has examined the veracity of each of the hypotheses and conclusions of the study are presented in the last part of this work.
dc.abstract.plpl
Uzależnienia postrzega się jako zachowania nałogowe, nad którymi człowiek nie jest w stanie zapanować i które wpływają w negatywny sposób na wiele obszarów jego funkcjonowania. Celem niniejszej pracy jest prezentacja wyników badań dotyczących związków między zachowaniami jedzeniowymi a radzeniem sobie ze stresem i poziomem samooceny. Autorka pracy przyjęła założenie, że nadmierne sięganie po jedzenie może być u wielu ludzi częściej związane z próbą okiełznania emocji i stresu niż z zaspokojeniem głodu. Częste ucieczki w jedzenie mogą być rozpatrywane jako uzależnienie – wyrobienie w sobie nawyku zwalczania stresu jedzeniem, dlatego podjęta tematyka będzie rozważana w kontekście wciąż niewystarczająco docenianych w literaturze naukowej uzależnień behawioralnych.Badanie objęło 75 badanych w wieku 21-68 lat. Udział w badaniu był anonimowy i dobrowolny. Wśród uczestników znalazły się następujące osoby: 30 osób korzystających z usług dietetyka, 15 osób z diagnozą uzależnienia od jedzenia oraz 30 osób niekorzystających z usług dietetyka, którzy stanowili grupę kontrolną. Do badania wykorzystano następujące narzędzia psychologiczne: Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) Normana S. Endlera i Jamesa D. A. Parkera, Kwestionariusz Zachowań Związanych z Jedzeniem Niny Ogińskiej-Bulik i L. Putyńskiego, Skalę Poczucia Własnej Skuteczności w Redukcji Nadwagi (SPWS-RN) Niny Ogińskiej-Bulik, Test Niedokończonych Zdań – jedzenie (metoda autorska), Skalę Samooceny SES M. Rosenberga oraz ankietę osobową. Statystyczna analiza wyników zbadała prawdziwość każdej z postawionych hipotez, a wnioski płynące z badania przedstawiono w zakończeniu niniejszej pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Gulla, Bożena - 128238
dc.contributor.authorpl
Hess, Marlena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Gulla, Bożena - 128238
dc.contributor.reviewerpl
Izydorczyk, Bernadetta
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:10:43Z
dc.date.available
2020-07-27T01:10:43Z
dc.date.submittedpl
2016-09-07
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-108427-114940
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214632
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
food addiction, behavioral addiction, compulsive overeating, coping with stress, self-esteem
dc.subject.plpl
uzależnienie od jedzenia, uzależnienie behawioralne, jedzenie kompulsywne, radzenie sobie ze stresem, samoocena
dc.titlepl
Zaabsorbowanie jedzeniem a style radzenia sobie ze stresem i samoocena
dc.title.alternativepl
Preoccupation with food - coping with stress and self-esteem
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
208
Views per month
Views per city
Warsaw
42
Wroclaw
21
Krakow
13
Poznan
13
Lublin
5
Gmina Śrem
4
Legnica
4
Olsztyn
4
Szczecin
4
Bydgoszcz
3

No access

No Thumbnail Available