Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności w kontekście pełnionych ról małżeńskich i rodzicielskich. Aspekty pedagogiczne

master
dc.abstract.enThe crime is a major problem faced by all societes in the world. Moreover, the effects of this phenomenon affect not only a person coming into conflict with the law but also his or her family and immediate environment. This paper presents an analysis of the situation of persons imprisoned in the context of the marital and parental roles played by them. The research sample includes both female and male convicts. The manner of execution of duties resulting from roles in the family declared by the inmates was analysed and their current penitentiary situation was considered. The final part consists of measures and actions that could be implemented in order to improve a current situation of the prisoners.pl
dc.abstract.plPrzestępczość jest poważnym problemem, z którym zmagają się wszystkie społeczeństwa na świecie. Ponadto, skutki tego zjawiska oddziałują nie tylko na osobę wchodzącą w konflikt z prawem lecz także na jej rodzinę i najbliższe środowisko. W niniejszej pracy autorka przedstawiła analizę sytuacji osób odbywających karę pozbawienia wolności w kontekście pełnionych przez nie ról małżeńskich i rodzicielskich. Badaniami objęto próbę zarówno skazanych mężczyzn jak i kobiet. Analizie poddano deklarowany przez osadzonych sposób realizacji zadań wynikających z ról rodzinnych, uwzględniając ich aktualną sytuację penitencjarną. W końcowej części pracy zaproponowano także środki i działania mogące wpłynąć na poprawę aktualnej sytuacji osób skazanych w powyższym kontekście.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.contributor.authorBłażejewska, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKusztal, Justyna - 129797 pl
dc.contributor.reviewerWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:44:47Z
dc.date.available2020-07-26T11:44:47Z
dc.date.submitted2015-06-25pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-94773-127812pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202321
dc.languagepolpl
dc.subject.enconvicted person, imprisonment, social rehabilitation, marital roles, parental rolespl
dc.subject.plosoba skazana, kara pozbawienia wolności, resocjalizacja, role małżeńskie, role rodzicielskiepl
dc.titleOsoba odbywająca karę pozbawienia wolności w kontekście pełnionych ról małżeńskich i rodzicielskich. Aspekty pedagogicznepl
dc.title.alternativeA person serving a sentence of imprisonment in the context of his or her marital and parental roles. Pedagogical aspectspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The crime is a major problem faced by all societes in the world. Moreover, the effects of this phenomenon affect not only a person coming into conflict with the law but also his or her family and immediate environment. This paper presents an analysis of the situation of persons imprisoned in the context of the marital and parental roles played by them. The research sample includes both female and male convicts. The manner of execution of duties resulting from roles in the family declared by the inmates was analysed and their current penitentiary situation was considered. The final part consists of measures and actions that could be implemented in order to improve a current situation of the prisoners.
dc.abstract.plpl
Przestępczość jest poważnym problemem, z którym zmagają się wszystkie społeczeństwa na świecie. Ponadto, skutki tego zjawiska oddziałują nie tylko na osobę wchodzącą w konflikt z prawem lecz także na jej rodzinę i najbliższe środowisko. W niniejszej pracy autorka przedstawiła analizę sytuacji osób odbywających karę pozbawienia wolności w kontekście pełnionych przez nie ról małżeńskich i rodzicielskich. Badaniami objęto próbę zarówno skazanych mężczyzn jak i kobiet. Analizie poddano deklarowany przez osadzonych sposób realizacji zadań wynikających z ról rodzinnych, uwzględniając ich aktualną sytuację penitencjarną. W końcowej części pracy zaproponowano także środki i działania mogące wpłynąć na poprawę aktualnej sytuacji osób skazanych w powyższym kontekście.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.contributor.authorpl
Błażejewska, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kusztal, Justyna - 129797
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:44:47Z
dc.date.available
2020-07-26T11:44:47Z
dc.date.submittedpl
2015-06-25
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-94773-127812
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202321
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
convicted person, imprisonment, social rehabilitation, marital roles, parental roles
dc.subject.plpl
osoba skazana, kara pozbawienia wolności, resocjalizacja, role małżeńskie, role rodzicielskie
dc.titlepl
Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności w kontekście pełnionych ról małżeńskich i rodzicielskich. Aspekty pedagogiczne
dc.title.alternativepl
A person serving a sentence of imprisonment in the context of his or her marital and parental roles. Pedagogical aspects
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available