Aspekty podatkowe łączenia się spółek handlowych

master
dc.abstract.enThis paper has been prepared with the intention to structure current and key issues related to the merger of commercial companies. This thesis was divided into sections corresponding to the scope of issues related to the merger of the companies. In the first the paper describes the problems of the merger on the grounds of commercial law, and then refers to the associated legal consequences and the tax implications. Subsequently it presents problematic issues likely to arise in connection with the merger on the basis of Laws on Income Taxes and a substantial part of the thesis relates to the consequences arising under the Corporate Income Tax Act, due to the fact that under Polish Law the merger can only result in creation of a capital company, which falls within the scope of the Corporate Income Tax Act. Afterwards this paper aims to present selected provisions of the Goods and Services Tax Act, Excise Duty Act and the Act on Tax on Actions under Civil Law and the background of cross-border mergers.pl
dc.abstract.plNiniejsze praca została przygotowana z zamiarem uporządkowania bieżących i kluczowych zagadnień związanych z łączeniem się spółek handlowych. Układ pracy magisterskiej wyznaczony został przez zakres problematyki związanej z łączeniem się spółek. W pierwszej kolejności praca opisuje problematykę łączenia się spółek na gruncie prawa handlowego, a następnie odnosi się do związanego z nimi następstwa prawnego oraz następstwa podatkowego. Na dalszych etapach przedstawione zostaną kolejno zagadnienia problemowe pojawiające się w związku z transakcjami łączenia się spółek na gruncie ustaw o podatkach dochodowych, a zasadnicza część opracowania dotyczy konsekwencji powstających w oparciu o przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ze względu na to, że w wyniku łączenia się spółek może powstać jedynie spółka kapitałowa – osoba prawna, czyli podmiot objęty zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem dalszej części pracy będzie również omówienie wybranych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym oraz podatku od czynności cywilnoprawnych na tle problematyki łączenia się spółek oraz zasygnalizowanie specyficznych kwestii transgranicznego łączenia się spółek.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNita, Adam - 130971 pl
dc.contributor.authorBluszcz, Lucynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.contributor.reviewerNita, Adam - 130971 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:44:48Z
dc.date.available2020-07-26T13:44:48Z
dc.date.submitted2015-07-08pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-96742-137821pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204189
dc.languagepolpl
dc.subject.enMerger, acquisition, the acquired company, the acquiring company, general succession, tax neutralitypl
dc.subject.plŁączenie się spółek, przejęcie, spółka przejmowana, spółka przejmująca, sukcesja, neutralność podatkowapl
dc.titleAspekty podatkowe łączenia się spółek handlowychpl
dc.title.alternativeThe tax aspects of the merger of commercial companies.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper has been prepared with the intention to structure current and key issues related to the merger of commercial companies. This thesis was divided into sections corresponding to the scope of issues related to the merger of the companies. In the first the paper describes the problems of the merger on the grounds of commercial law, and then refers to the associated legal consequences and the tax implications. Subsequently it presents problematic issues likely to arise in connection with the merger on the basis of Laws on Income Taxes and a substantial part of the thesis relates to the consequences arising under the Corporate Income Tax Act, due to the fact that under Polish Law the merger can only result in creation of a capital company, which falls within the scope of the Corporate Income Tax Act. Afterwards this paper aims to present selected provisions of the Goods and Services Tax Act, Excise Duty Act and the Act on Tax on Actions under Civil Law and the background of cross-border mergers.
dc.abstract.plpl
Niniejsze praca została przygotowana z zamiarem uporządkowania bieżących i kluczowych zagadnień związanych z łączeniem się spółek handlowych. Układ pracy magisterskiej wyznaczony został przez zakres problematyki związanej z łączeniem się spółek. W pierwszej kolejności praca opisuje problematykę łączenia się spółek na gruncie prawa handlowego, a następnie odnosi się do związanego z nimi następstwa prawnego oraz następstwa podatkowego. Na dalszych etapach przedstawione zostaną kolejno zagadnienia problemowe pojawiające się w związku z transakcjami łączenia się spółek na gruncie ustaw o podatkach dochodowych, a zasadnicza część opracowania dotyczy konsekwencji powstających w oparciu o przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ze względu na to, że w wyniku łączenia się spółek może powstać jedynie spółka kapitałowa – osoba prawna, czyli podmiot objęty zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem dalszej części pracy będzie również omówienie wybranych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym oraz podatku od czynności cywilnoprawnych na tle problematyki łączenia się spółek oraz zasygnalizowanie specyficznych kwestii transgranicznego łączenia się spółek.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nita, Adam - 130971
dc.contributor.authorpl
Bluszcz, Lucyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.contributor.reviewerpl
Nita, Adam - 130971
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:44:48Z
dc.date.available
2020-07-26T13:44:48Z
dc.date.submittedpl
2015-07-08
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-96742-137821
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204189
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Merger, acquisition, the acquired company, the acquiring company, general succession, tax neutrality
dc.subject.plpl
Łączenie się spółek, przejęcie, spółka przejmowana, spółka przejmująca, sukcesja, neutralność podatkowa
dc.titlepl
Aspekty podatkowe łączenia się spółek handlowych
dc.title.alternativepl
The tax aspects of the merger of commercial companies.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bühl
1
Chandler
1
Dublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available