Wpływ promocji na wizerunek województwa śląskiego jako regionu turystycznego

master
dc.abstract.enThis paper is devoted to the issue of promotion and its role in shaping the image of the region as a tourist destination. Nowadays, the regions are regarded as the full participants of the market, therefore there has been observed an increased competition between locations over potential consumers such as investors, entrepreneurs, tourists and residents. Because most of the regions have adopted a marketing orientation, crucial element of achieving competitive advantage is building a positive image of the region. To achieve this goal, the authorities are using elements of marketing mix in order to create a coherent and attractive offer for its clients. Promotional tools, highly regarded in the commercial marketing, are being used in the process of building, shaping and reinforcing the image. The goal of adopting marketing management orientation by silesian authorities, was to implement such changes into region’s negative image.Specific qualities of the voivodeship tourism sub-product became the basis for creating long-term action plan called marketing communication strategy. Promotion of tourism sub-product became an opportunity to improve the image of the Silesian province. The aim of this paper is to assess the validity of such approach and analyze the effectiveness of undertaken promotional activities. A conducted study is aimed at showing the real impact of promotional campaigns on the overall improvement of the region’s image. Furthermore, the alternative solution is proposed.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest promocja i jej rola w kształtowaniu wizerunku regionu jako destynacji turystycznej. W ostatnich czasach regiony stały się pełnoprawnymi uczestnikami rynku, w związku z czym nastąpiła wzmożona rywalizacja pomiędzy miejscami o uwagę potencjalnych konsumentów jakimi są inwestorzy, przedsiębiorcy, turyści, a także mieszkańcy. Regiony przyjęły orientację marketingową a jednym ze źródeł przewagi konkurencyjnej jest pozytywny wizerunek. Aby go osiągnąć regiony wykorzystują elementy marketingu mix, które wzajemnie się uzupełniają tworząc spójną ofertę regionalną dla swoich klientów. Szerokie zastosowanie w procesie kształtowania wizerunku mają narzędzia promocji, znane i wykorzystywane w marketingu komercyjnym. Marketingową orientację zarządzania terytorium przyjęły także władze województwa śląskiego za cel stawiając sobie zmianę wizerunku regionu. Specyficzne walory subproduktu turystycznego województwa stały się podstawą do stworzenia długofalowego planu działania jakim jest strategia komunikacji marketingowej. Promocja subproduktu turystycznego stała się szansą na poprawę wizerunku województwa śląskiego. W pracy podjęto się oceny słuszności takiego podejścia oraz analizy skuteczności działań promocyjnych. Przeprowadzono badanie, które miało na celu ukazanie realnych efektów kampanii promocyjnych w regionie. Zaproponowano także rozwiązanie alternatywne.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.contributor.authorMazurkiewicz, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.contributor.reviewerKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T22:59:11Z
dc.date.available2020-07-21T22:59:11Z
dc.date.submitted2011-10-12pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-62326-85794pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175922
dc.languagepolpl
dc.subject.enTourist Attractiveness - Advertising Campaigne - Tourist Product's Promotion - Marketing strategy - Imagepl
dc.subject.plATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA - KAMPANIA REKLAMOWA - PROMOCJA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH- STRATEGIA MARKTINGOWA - WIZERUNEKpl
dc.titleWpływ promocji na wizerunek województwa śląskiego jako regionu turystycznegopl
dc.title.alternativeImpact of promotion on the image of Silesia as a tourist regionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper is devoted to the issue of promotion and its role in shaping the image of the region as a tourist destination. Nowadays, the regions are regarded as the full participants of the market, therefore there has been observed an increased competition between locations over potential consumers such as investors, entrepreneurs, tourists and residents. Because most of the regions have adopted a marketing orientation, crucial element of achieving competitive advantage is building a positive image of the region. To achieve this goal, the authorities are using elements of marketing mix in order to create a coherent and attractive offer for its clients. Promotional tools, highly regarded in the commercial marketing, are being used in the process of building, shaping and reinforcing the image. The goal of adopting marketing management orientation by silesian authorities, was to implement such changes into region’s negative image.Specific qualities of the voivodeship tourism sub-product became the basis for creating long-term action plan called marketing communication strategy. Promotion of tourism sub-product became an opportunity to improve the image of the Silesian province. The aim of this paper is to assess the validity of such approach and analyze the effectiveness of undertaken promotional activities. A conducted study is aimed at showing the real impact of promotional campaigns on the overall improvement of the region’s image. Furthermore, the alternative solution is proposed.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest promocja i jej rola w kształtowaniu wizerunku regionu jako destynacji turystycznej. W ostatnich czasach regiony stały się pełnoprawnymi uczestnikami rynku, w związku z czym nastąpiła wzmożona rywalizacja pomiędzy miejscami o uwagę potencjalnych konsumentów jakimi są inwestorzy, przedsiębiorcy, turyści, a także mieszkańcy. Regiony przyjęły orientację marketingową a jednym ze źródeł przewagi konkurencyjnej jest pozytywny wizerunek. Aby go osiągnąć regiony wykorzystują elementy marketingu mix, które wzajemnie się uzupełniają tworząc spójną ofertę regionalną dla swoich klientów. Szerokie zastosowanie w procesie kształtowania wizerunku mają narzędzia promocji, znane i wykorzystywane w marketingu komercyjnym. Marketingową orientację zarządzania terytorium przyjęły także władze województwa śląskiego za cel stawiając sobie zmianę wizerunku regionu. Specyficzne walory subproduktu turystycznego województwa stały się podstawą do stworzenia długofalowego planu działania jakim jest strategia komunikacji marketingowej. Promocja subproduktu turystycznego stała się szansą na poprawę wizerunku województwa śląskiego. W pracy podjęto się oceny słuszności takiego podejścia oraz analizy skuteczności działań promocyjnych. Przeprowadzono badanie, które miało na celu ukazanie realnych efektów kampanii promocyjnych w regionie. Zaproponowano także rozwiązanie alternatywne.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.contributor.authorpl
Mazurkiewicz, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.contributor.reviewerpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.date.accessioned
2020-07-21T22:59:11Z
dc.date.available
2020-07-21T22:59:11Z
dc.date.submittedpl
2011-10-12
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-62326-85794
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175922
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Tourist Attractiveness - Advertising Campaigne - Tourist Product's Promotion - Marketing strategy - Image
dc.subject.plpl
ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA - KAMPANIA REKLAMOWA - PROMOCJA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH- STRATEGIA MARKTINGOWA - WIZERUNEK
dc.titlepl
Wpływ promocji na wizerunek województwa śląskiego jako regionu turystycznego
dc.title.alternativepl
Impact of promotion on the image of Silesia as a tourist region
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Krakow
3
Wroclaw
3
Dublin
1
Katowice
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available