Występowanie anomalii anatomicznych i zmian naczyniowych w obrębie nerek u pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej

2018
journal article
article
dc.abstract.enBackground: Approximately 4000 operations of abdominal aortic aneurysms are performed in Poland annually. The presence of some anatomical anomalies can complicate or even exclude performing surgery by one of the possible methods (open or endovascular repair). The aim of current study was to establish the prevalence of renal vascular and anatomical anomalies in patients with abdominal aortic aneurysms (AAA) which can have important clinical implication in regarding to planning and performing surgical procedure due to AAA. Material and methods: It was a retrospective study of 937 computed tomography angiography scans, performed in purpose of evaluation of abdominal aorta and its branches in patients with diagnosed AAA, who were naive for prior abdominal aortic surgery. The prevalence of following anomalies were analysed: 1) accessory renal arteries 2) retroaortic left renal vein 3) ectopic kidneys located in pelvis 4) atypical originating of main renal artery from the aorta Results: Accessory renal arteries were found in 185 patients (19.74% of the study population), a single accessory left renal artery was the most common detected anomalies (9.28%). In 3.52% of participants bilateral accessory renal arteries were observed. Retroaortic left renal vein was discovered in 16 patients (1.71%). Moreover, in the study population following anomalies were observed: 2 cases of horseshoe kidney, 2 cases of low originating of right main renal artery from the aorta and 1 case of ectopic left kidney located in pelvis. Conclusion: The prevalence of renal vascular and anatomical anomalies in polish population of AAA patients were similar to the prevalence reported in the previous studies. The awareness of their existence, combined with preoperative evaluation of anatomical relations in particular patients, can prevent from occurring of severe and potentially lethal complication after aortic surgery.pl
dc.abstract.plWstęp: Każdego roku w Polsce przeprowadza się około 4000 zabiegów operacyjnych z powodu tętniaka aorty brzusznej. Występowanie pewnych anomalii anatomicznych może komplikować lub nawet uniemożliwić wykonanie zabiegu operacyjnego jedną z możliwych metod (otwartą lub wewnątrznaczyniową). Badanie miało na celu określenie częstości występowania nerkowych (naczyniowych i narządowych) anomalii anatomicznych w populacji pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej, które mogą mieć istotne znaczenie kliniczne w trakcie planowania i przeprowadzania zabiegu naprawczego tętniaka. Materiał i metody: Dokonano retrospektywnej analizy 937 angiografii tomografii komputerowej wykonanych w celu oceny aorty brzusznej i jej odgałęzień u pacjentów z AAA, niepoddawanych do tej pory zabiegom operacyjnym w obrębie aorty. Analizowano częstość występowania: 1. dodatkowych tętnic nerkowych, 2. zaaortalnej lewej żyły nerkowej, 3. nerki podkowiastej, 4. ektopowej lokalizacji nerek w miednicy, 5. nietypowego odejścia tętnic nerkowych. Wyniki: Dodatkowe tętnice nerkowe występowały u 185 pacjentów (19,74% badanej populacji), najczęściej stwierdzano obecność pojedynczej dodatkowej lewej tętnicy nerkowej (9,28%). Wśród badanych 3,52% miało dodatkowe tętnice zlokalizowane obustronnie. Zaaortalną lewą żyłę nerkową uwidoczniono u 16 osób (1,71%). Ponadto w badanej populacji odnotowano również: 2 przypadki nerki podkowiastej, 2 przypadki niskiego odejścia prawej tętnicy nerkowej od aorty (tuż nad rozwidleniem) oraz 1 przypadek ektopowo zlokalizowanej lewej nerki w miednicy. Wnioski: Częstotliwość analizowanych anomalii w badanej populacji polskich pacjentów z AAA jest podobna do częstotliwości opisywanych w innych populacjach. Świadomość istnienia wielu możliwych odrębności anatomicznych, w połączeniu z dokładną przedoperacyjną oceną stosunków anatomicznych u danego pacjenta, zapobiega wystąpieniu groźnych i potencjalnie śmiertelnych powikłań.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Katedra Medycyny Rodzinnejpl
dc.cm.id96196
dc.contributor.authorStudzińska, Dorotapl
dc.contributor.authorRudel, Bogusławpl
dc.contributor.authorLewandowski, Krzysztofpl
dc.contributor.authorAlzayany, Imohamedpl
dc.contributor.authorPiekorz, Piotrpl
dc.contributor.authorStudziński, Krzysztof - 141667 pl
dc.contributor.authorZaczek, Marcinpl
dc.contributor.authorZaniewski, Maciejpl
dc.contributor.authorSzczeklik, Wojciech - 133561 pl
dc.date.accession2020-10-15pl
dc.date.accessioned2020-10-15T06:52:58Z
dc.date.available2020-10-15T06:52:58Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1-2pl
dc.description.physical31-34pl
dc.description.publication0,47pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume20pl
dc.identifier.eissn1644-3349pl
dc.identifier.issn1507-5524pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248030
dc.identifier.weblinkhttps://journals.viamedica.pl/chirurgia_polska/article/view/64115pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enabdominal aortic aneurysmpl
dc.subject.enanatomical anomaliespl
dc.subject.enaccessory renal arterypl
dc.subject.enretroaortic left renal veinpl
dc.subject.pltętniak aorty brzusznejpl
dc.subject.planomalie anatomicznepl
dc.subject.pldodatkowe tętnice nerkowepl
dc.subject.plzaaortalna lewa żyła nerkowapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleWystępowanie anomalii anatomicznych i zmian naczyniowych w obrębie nerek u pacjentów z tętniakiem aorty brzusznejpl
dc.title.alternativeThe prevalence of renal vascular and anatomical anomalies in patients with abdominal aortic aneurysmpl
dc.title.journalChirurgia Polskapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Background: Approximately 4000 operations of abdominal aortic aneurysms are performed in Poland annually. The presence of some anatomical anomalies can complicate or even exclude performing surgery by one of the possible methods (open or endovascular repair). The aim of current study was to establish the prevalence of renal vascular and anatomical anomalies in patients with abdominal aortic aneurysms (AAA) which can have important clinical implication in regarding to planning and performing surgical procedure due to AAA. Material and methods: It was a retrospective study of 937 computed tomography angiography scans, performed in purpose of evaluation of abdominal aorta and its branches in patients with diagnosed AAA, who were naive for prior abdominal aortic surgery. The prevalence of following anomalies were analysed: 1) accessory renal arteries 2) retroaortic left renal vein 3) ectopic kidneys located in pelvis 4) atypical originating of main renal artery from the aorta Results: Accessory renal arteries were found in 185 patients (19.74% of the study population), a single accessory left renal artery was the most common detected anomalies (9.28%). In 3.52% of participants bilateral accessory renal arteries were observed. Retroaortic left renal vein was discovered in 16 patients (1.71%). Moreover, in the study population following anomalies were observed: 2 cases of horseshoe kidney, 2 cases of low originating of right main renal artery from the aorta and 1 case of ectopic left kidney located in pelvis. Conclusion: The prevalence of renal vascular and anatomical anomalies in polish population of AAA patients were similar to the prevalence reported in the previous studies. The awareness of their existence, combined with preoperative evaluation of anatomical relations in particular patients, can prevent from occurring of severe and potentially lethal complication after aortic surgery.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Każdego roku w Polsce przeprowadza się około 4000 zabiegów operacyjnych z powodu tętniaka aorty brzusznej. Występowanie pewnych anomalii anatomicznych może komplikować lub nawet uniemożliwić wykonanie zabiegu operacyjnego jedną z możliwych metod (otwartą lub wewnątrznaczyniową). Badanie miało na celu określenie częstości występowania nerkowych (naczyniowych i narządowych) anomalii anatomicznych w populacji pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej, które mogą mieć istotne znaczenie kliniczne w trakcie planowania i przeprowadzania zabiegu naprawczego tętniaka. Materiał i metody: Dokonano retrospektywnej analizy 937 angiografii tomografii komputerowej wykonanych w celu oceny aorty brzusznej i jej odgałęzień u pacjentów z AAA, niepoddawanych do tej pory zabiegom operacyjnym w obrębie aorty. Analizowano częstość występowania: 1. dodatkowych tętnic nerkowych, 2. zaaortalnej lewej żyły nerkowej, 3. nerki podkowiastej, 4. ektopowej lokalizacji nerek w miednicy, 5. nietypowego odejścia tętnic nerkowych. Wyniki: Dodatkowe tętnice nerkowe występowały u 185 pacjentów (19,74% badanej populacji), najczęściej stwierdzano obecność pojedynczej dodatkowej lewej tętnicy nerkowej (9,28%). Wśród badanych 3,52% miało dodatkowe tętnice zlokalizowane obustronnie. Zaaortalną lewą żyłę nerkową uwidoczniono u 16 osób (1,71%). Ponadto w badanej populacji odnotowano również: 2 przypadki nerki podkowiastej, 2 przypadki niskiego odejścia prawej tętnicy nerkowej od aorty (tuż nad rozwidleniem) oraz 1 przypadek ektopowo zlokalizowanej lewej nerki w miednicy. Wnioski: Częstotliwość analizowanych anomalii w badanej populacji polskich pacjentów z AAA jest podobna do częstotliwości opisywanych w innych populacjach. Świadomość istnienia wielu możliwych odrębności anatomicznych, w połączeniu z dokładną przedoperacyjną oceną stosunków anatomicznych u danego pacjenta, zapobiega wystąpieniu groźnych i potencjalnie śmiertelnych powikłań.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Katedra Medycyny Rodzinnej
dc.cm.id
96196
dc.contributor.authorpl
Studzińska, Dorota
dc.contributor.authorpl
Rudel, Bogusław
dc.contributor.authorpl
Lewandowski, Krzysztof
dc.contributor.authorpl
Alzayany, Imohamed
dc.contributor.authorpl
Piekorz, Piotr
dc.contributor.authorpl
Studziński, Krzysztof - 141667
dc.contributor.authorpl
Zaczek, Marcin
dc.contributor.authorpl
Zaniewski, Maciej
dc.contributor.authorpl
Szczeklik, Wojciech - 133561
dc.date.accessionpl
2020-10-15
dc.date.accessioned
2020-10-15T06:52:58Z
dc.date.available
2020-10-15T06:52:58Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1-2
dc.description.physicalpl
31-34
dc.description.publicationpl
0,47
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
20
dc.identifier.eissnpl
1644-3349
dc.identifier.issnpl
1507-5524
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248030
dc.identifier.weblinkpl
https://journals.viamedica.pl/chirurgia_polska/article/view/64115
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
abdominal aortic aneurysm
dc.subject.enpl
anatomical anomalies
dc.subject.enpl
accessory renal artery
dc.subject.enpl
retroaortic left renal vein
dc.subject.plpl
tętniak aorty brzusznej
dc.subject.plpl
anomalie anatomiczne
dc.subject.plpl
dodatkowe tętnice nerkowe
dc.subject.plpl
zaaortalna lewa żyła nerkowa
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Występowanie anomalii anatomicznych i zmian naczyniowych w obrębie nerek u pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej
dc.title.alternativepl
The prevalence of renal vascular and anatomical anomalies in patients with abdominal aortic aneurysm
dc.title.journalpl
Chirurgia Polska
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
3
Krakow
2
Wroclaw
2
Szczecin
1
Downloads
studzinski_et-al_wystepowanie_anomalii_anatomicznych_2018.pdf
1