IMPLEMENTACJA DYREKTYWY PARLAMENTU I RADY NR 2011/24/UE W KONTEKŚCIE NORMATYWNYCH WZORCÓW WYROKÓW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PRAWA PIERWOTNEGO UE.

master
dc.abstract.enThis work concerns the implementation of the directive 2011/24/WE to the polish legal order. This issue has been extended to the legal pattern context included in the UE primary law and in the court of judgments, in the way of discussion of individual legal institutions comprising to the cross-border treatment, what the first chapter deal with. In the next chapter the implemented directive was analyzed, starting with the genesis/origin of its adoption through the description of the directive as a source of secondary EU law, and finishing with the discussion of individual legal institutions included in it.The last chapter concerns the discussion of the records introduction contained in the directive to the polish legal order.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy implementacji dyrektywy 2011/24/WE do polskiego porządku prawnego. Zagadnienie to zostało poszerzone o kontekst prawny zawarty w prawie pierwotnym Unii Europejskiej oraz orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości, poprzez omówienie poszczególnych instytucji prawnych składających się na leczenie transgraniczne, o czym traktuje pierwszy rozdział pracy.W kolejnym rozdziale poddano analizie implementowaną dyrektywę, począwszy od genezy jej uchwalenia poprzez scharakteryzowanie dyrektywy, jako źródła prawa pochodnego UE, a skończywszy na omówieniu poszczególnych instytucji prawnych w niej zawartych. Ostatni rozdział dotyczy omówienia wprowadzenia zapisów zawartych w dyrektywie do polskiego porządku prawnego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.contributor.authorTuleja, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.contributor.reviewerSroka, Tomaszpl
dc.date.accessioned2020-07-26T17:12:49Z
dc.date.available2020-07-26T17:12:49Z
dc.date.submitted2015-09-21pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-100306-63190pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207422
dc.languagepolpl
dc.subject.enCross-border treatment, implementation, directive 2011/24/UEpl
dc.subject.plLeczenie trangraniczne, implementacja, dyrektywa 2011/24/UEpl
dc.titleIMPLEMENTACJA DYREKTYWY PARLAMENTU I RADY NR 2011/24/UE W KONTEKŚCIE NORMATYWNYCH WZORCÓW WYROKÓW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PRAWA PIERWOTNEGO UE.pl
dc.title.alternativeImplementation of Parliament and Council Directive No. 2011/24/EU in the normative pattern context of the European Union court of justice judgments and the UE primary law.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work concerns the implementation of the directive 2011/24/WE to the polish legal order. This issue has been extended to the legal pattern context included in the UE primary law and in the court of judgments, in the way of discussion of individual legal institutions comprising to the cross-border treatment, what the first chapter deal with. In the next chapter the implemented directive was analyzed, starting with the genesis/origin of its adoption through the description of the directive as a source of secondary EU law, and finishing with the discussion of individual legal institutions included in it.The last chapter concerns the discussion of the records introduction contained in the directive to the polish legal order.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy implementacji dyrektywy 2011/24/WE do polskiego porządku prawnego. Zagadnienie to zostało poszerzone o kontekst prawny zawarty w prawie pierwotnym Unii Europejskiej oraz orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości, poprzez omówienie poszczególnych instytucji prawnych składających się na leczenie transgraniczne, o czym traktuje pierwszy rozdział pracy.W kolejnym rozdziale poddano analizie implementowaną dyrektywę, począwszy od genezy jej uchwalenia poprzez scharakteryzowanie dyrektywy, jako źródła prawa pochodnego UE, a skończywszy na omówieniu poszczególnych instytucji prawnych w niej zawartych. Ostatni rozdział dotyczy omówienia wprowadzenia zapisów zawartych w dyrektywie do polskiego porządku prawnego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.contributor.authorpl
Tuleja, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.contributor.reviewerpl
Sroka, Tomasz
dc.date.accessioned
2020-07-26T17:12:49Z
dc.date.available
2020-07-26T17:12:49Z
dc.date.submittedpl
2015-09-21
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-100306-63190
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207422
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Cross-border treatment, implementation, directive 2011/24/UE
dc.subject.plpl
Leczenie trangraniczne, implementacja, dyrektywa 2011/24/UE
dc.titlepl
IMPLEMENTACJA DYREKTYWY PARLAMENTU I RADY NR 2011/24/UE W KONTEKŚCIE NORMATYWNYCH WZORCÓW WYROKÓW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PRAWA PIERWOTNEGO UE.
dc.title.alternativepl
Implementation of Parliament and Council Directive No. 2011/24/EU in the normative pattern context of the European Union court of justice judgments and the UE primary law.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available