Culture-Specific Items in Polish translations of Oriana Fallaci’s “Intervista con la storia”

master
dc.abstract.enThe present paper deals with Culture-Specific Items in the Polish translation of Oriana Fallaci’s "Intervista con la storia" ("Interview with history"). Two interviews from the book with two Italian politicians were translated and additional, explicatory information for the Culture-Specific Items identified in the texts was inserted in the form of footnotes. The author of the present paper claims that since the texts abound in Culture-Specific Items, it is necessary to introduce explicatory elements. Furthermore, footnotes appear to be the only plausible technique in this specific case because of the genre of the text, namely, the interview. The specific nature of the interview – it being or pretending to be a natural conversation between two or more interlocutors – does not allow for internal textual modifications but forces the translator to include explicatory information outside of the main body of the text in the form of a footnote. In order to prove the necessity for such explicatory elements, a survey was conducted. The results showed that readers found it difficult to follow the flow of the conversation and to grasp the message the texts are to convey if left without any footnotes. When footnotes appeared for the same excerpts, the readers could follow the conversation with much more ease and the level of their satisfaction after reading such texts rose significantly. The paper draws attention to the role of the translator as a cultural guide, based on the assumption that the translator does not only translate from one language into another, but also from one culture into another.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca omawia kwestię elementów nacechowanych kulturowo (ang. Culture-Specific Items) w tłumaczeniu „Intervista con la storia” („Wywiadu z historią”) Oriany Fallaci. Przetłumaczono dwa wywiady z książki, przeprowadzone z dwoma włoskimi politykami. Dodatkowo umieszczono informacje objaśniające dotyczące elementów nacechowanych kulturowo w postaci przypisów na dole strony. Autor niniejszej pracy wysuwa hipotezę, że w obliczu znacznej liczby rozpoznanych elementów nacechowanych kulturowo konieczne jest wprowadzenie elementów objaśniających. Co więcej wydaje się, że przypisy są jedyną dopuszczalną techniką w tym wypadku ze względu na gatunek tekstu, a mianowicie wywiad. Szczególna cecha wywiadu – to znaczy fakt, że jest on lub ma być zapisem naturalnej rozmowy pomiędzy dwiema osobami lub ich większą liczbą – nie pozwala na modyfikacje tekstu, a zmusza tłumacza do umieszczania elementów objaśniających poza nim w postaci przypisu. W celu udowodnienia zapotrzebowania na takie elementy objaśniające przeprowadzono ankietę. Wyniki pokazały, że śledzenie przebiegu rozmowy i zrozumienie informacji, które teksty mają przekazywać, było trudne dla czytelników, jeśli nie dysponowali oni przypisami. Kiedy jednak przypisy dotyczące tych samych fragmentów tekstów pojawiły się, czytelnicy mogli z większą łatwością śledzić rozmowę, a poziom satysfakcji z lektury wzrósł znacząco. W pracy zwrócono uwagę na rolę tłumacza jako przewodnika kulturowego, przy założeniu, że tłumacz nie tłumaczy jedynie z jednego języka na drugi, lecz także tłumaczy jedną kulturę drugiej.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSquillace, Caterina - 132025 pl
dc.contributor.authorKurpiel, Ryszardpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerMiszalska, Jadwiga - 130649 pl
dc.contributor.reviewerSquillace, Caterina - 132025 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:25:48Z
dc.date.available2020-07-25T02:25:48Z
dc.date.submitted2014-07-09pl
dc.fieldofstudylingwistykapl
dc.identifier.apddiploma-88702-111142pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197201
dc.languageengpl
dc.subject.enculture-specific elements, footnotes in translation, role of translator, reader satisfaction levelpl
dc.subject.plelementy nacechowane kulturowo, przypisy w tłumaczeniu, rola tłumacza, poziom satysfakcji czytelnikapl
dc.titleCulture-Specific Items in Polish translations of Oriana Fallaci’s “Intervista con la storia”pl
dc.title.alternativeElementy nacechowane kulturowo (Culture-Specific Items) w polskich tłumaczeniach „Intervista con la storia” Oriany Fallacipl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The present paper deals with Culture-Specific Items in the Polish translation of Oriana Fallaci’s "Intervista con la storia" ("Interview with history"). Two interviews from the book with two Italian politicians were translated and additional, explicatory information for the Culture-Specific Items identified in the texts was inserted in the form of footnotes. The author of the present paper claims that since the texts abound in Culture-Specific Items, it is necessary to introduce explicatory elements. Furthermore, footnotes appear to be the only plausible technique in this specific case because of the genre of the text, namely, the interview. The specific nature of the interview – it being or pretending to be a natural conversation between two or more interlocutors – does not allow for internal textual modifications but forces the translator to include explicatory information outside of the main body of the text in the form of a footnote. In order to prove the necessity for such explicatory elements, a survey was conducted. The results showed that readers found it difficult to follow the flow of the conversation and to grasp the message the texts are to convey if left without any footnotes. When footnotes appeared for the same excerpts, the readers could follow the conversation with much more ease and the level of their satisfaction after reading such texts rose significantly. The paper draws attention to the role of the translator as a cultural guide, based on the assumption that the translator does not only translate from one language into another, but also from one culture into another.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca omawia kwestię elementów nacechowanych kulturowo (ang. Culture-Specific Items) w tłumaczeniu „Intervista con la storia” („Wywiadu z historią”) Oriany Fallaci. Przetłumaczono dwa wywiady z książki, przeprowadzone z dwoma włoskimi politykami. Dodatkowo umieszczono informacje objaśniające dotyczące elementów nacechowanych kulturowo w postaci przypisów na dole strony. Autor niniejszej pracy wysuwa hipotezę, że w obliczu znacznej liczby rozpoznanych elementów nacechowanych kulturowo konieczne jest wprowadzenie elementów objaśniających. Co więcej wydaje się, że przypisy są jedyną dopuszczalną techniką w tym wypadku ze względu na gatunek tekstu, a mianowicie wywiad. Szczególna cecha wywiadu – to znaczy fakt, że jest on lub ma być zapisem naturalnej rozmowy pomiędzy dwiema osobami lub ich większą liczbą – nie pozwala na modyfikacje tekstu, a zmusza tłumacza do umieszczania elementów objaśniających poza nim w postaci przypisu. W celu udowodnienia zapotrzebowania na takie elementy objaśniające przeprowadzono ankietę. Wyniki pokazały, że śledzenie przebiegu rozmowy i zrozumienie informacji, które teksty mają przekazywać, było trudne dla czytelników, jeśli nie dysponowali oni przypisami. Kiedy jednak przypisy dotyczące tych samych fragmentów tekstów pojawiły się, czytelnicy mogli z większą łatwością śledzić rozmowę, a poziom satysfakcji z lektury wzrósł znacząco. W pracy zwrócono uwagę na rolę tłumacza jako przewodnika kulturowego, przy założeniu, że tłumacz nie tłumaczy jedynie z jednego języka na drugi, lecz także tłumaczy jedną kulturę drugiej.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Squillace, Caterina - 132025
dc.contributor.authorpl
Kurpiel, Ryszard
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Miszalska, Jadwiga - 130649
dc.contributor.reviewerpl
Squillace, Caterina - 132025
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:25:48Z
dc.date.available
2020-07-25T02:25:48Z
dc.date.submittedpl
2014-07-09
dc.fieldofstudypl
lingwistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-88702-111142
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197201
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
culture-specific elements, footnotes in translation, role of translator, reader satisfaction level
dc.subject.plpl
elementy nacechowane kulturowo, przypisy w tłumaczeniu, rola tłumacza, poziom satysfakcji czytelnika
dc.titlepl
Culture-Specific Items in Polish translations of Oriana Fallaci’s “Intervista con la storia”
dc.title.alternativepl
Elementy nacechowane kulturowo (Culture-Specific Items) w polskich tłumaczeniach „Intervista con la storia” Oriany Fallaci
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
61
Views per month
Views per city
Dębica
6
Krakow
5
Wroclaw
5
Lowicz
3
Milowka
3
Amman
2
Dublin
2
Katowice
2
Lodz
2
Warsaw
2

No access

No Thumbnail Available