Rozwój turystyki w województwie podkarpackim

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to look at the overall perspective of the development of tourism in Podkarpackie area. One of the main points was to present tourism in Poland against the European and International tourism. In addition to that, in this dissertation the system of tourism management in Poland and the tourist movement in Poland in regional terms got characterised and explained. Tourism in Podkarpackie area was described in detail which constituted to the basis for carrying out the research part. The assessment of prospects for the development of tourism in the study area was carried out with the help of a questionnaire. The studies of secondary materials as well as the analysis of collected empirical material revealed that the developmental potential of the Podkarpackie area lies in the potential of nature and culture (landscape and anthropogenic values) along with socio-economic potential (young and active society).pl
dc.abstract.plCelem pracy jest próba całościowego spojrzenia na perspektywę rozwoju turystyki w województwie podkarpackim. W niniejszej pracy zaprezentowano turystykę w Polsce na tle turystyki europejskiej i międzynarodowej. Scharakteryzowano również system zarządzania turystyką w Polsce oraz ruch turystyczne w Polsce w ujęciu regionalnym. Szczegółowo omówiona została turystyka w województwie podkarpackim co stanowiło bazę do przeprowadzenia części badawczej pracy. Przy pomocy kwestionariusza ankietowego dokonano oceny perspektyw rozwoju turystyki na badanym obszarze. Studia literaturowe materiałów wtórnych oraz analiza zebranego materiału empirycznego ujawniły, że potencjał rozwojowy województwa podkarpackiego tkwi w potencjale przyrodniczo-kulturowym (walory krajobrazowe oraz antropogeniczne) oraz w potencjale społeczno-gospodarczym (młodym i aktywnym społeczeństwie).pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.authorStec, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Jacek - 185651 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:59:36Z
dc.date.available2020-07-27T01:59:36Z
dc.date.submitted2016-10-19pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-109302-126975pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215374
dc.languagepolpl
dc.subject.enATTRACTIVENESS - DEVELOPMENT –PODKARPACKIE AREA - TOURISMpl
dc.subject.plATRAKCYJNOŚĆ - ROZWÓJ - TURYSTYKA – WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIEpl
dc.titleRozwój turystyki w województwie podkarpackimpl
dc.title.alternativeDevelopment of Tourism in Podkarpacie area.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to look at the overall perspective of the development of tourism in Podkarpackie area. One of the main points was to present tourism in Poland against the European and International tourism. In addition to that, in this dissertation the system of tourism management in Poland and the tourist movement in Poland in regional terms got characterised and explained. Tourism in Podkarpackie area was described in detail which constituted to the basis for carrying out the research part. The assessment of prospects for the development of tourism in the study area was carried out with the help of a questionnaire. The studies of secondary materials as well as the analysis of collected empirical material revealed that the developmental potential of the Podkarpackie area lies in the potential of nature and culture (landscape and anthropogenic values) along with socio-economic potential (young and active society).
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest próba całościowego spojrzenia na perspektywę rozwoju turystyki w województwie podkarpackim. W niniejszej pracy zaprezentowano turystykę w Polsce na tle turystyki europejskiej i międzynarodowej. Scharakteryzowano również system zarządzania turystyką w Polsce oraz ruch turystyczne w Polsce w ujęciu regionalnym. Szczegółowo omówiona została turystyka w województwie podkarpackim co stanowiło bazę do przeprowadzenia części badawczej pracy. Przy pomocy kwestionariusza ankietowego dokonano oceny perspektyw rozwoju turystyki na badanym obszarze. Studia literaturowe materiałów wtórnych oraz analiza zebranego materiału empirycznego ujawniły, że potencjał rozwojowy województwa podkarpackiego tkwi w potencjale przyrodniczo-kulturowym (walory krajobrazowe oraz antropogeniczne) oraz w potencjale społeczno-gospodarczym (młodym i aktywnym społeczeństwie).
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.authorpl
Stec, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Jacek - 185651
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:59:36Z
dc.date.available
2020-07-27T01:59:36Z
dc.date.submittedpl
2016-10-19
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-109302-126975
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215374
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ATTRACTIVENESS - DEVELOPMENT –PODKARPACKIE AREA - TOURISM
dc.subject.plpl
ATRAKCYJNOŚĆ - ROZWÓJ - TURYSTYKA – WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
dc.titlepl
Rozwój turystyki w województwie podkarpackim
dc.title.alternativepl
Development of Tourism in Podkarpacie area.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Lublin
4
Dublin
3
Wroclaw
2
Przemysl
1

No access

No Thumbnail Available