Badanie stabilności struktur molekularnych na modyfikowanych wiązką jonową powierzchniach TiO2

master
dc.abstract.enOrganic electronics has been a subject of studies for a long time. Surfaces of metal oxides drawn more and more attention over the years. In this work stability of para-hexaphenyl (6P) sturctures grown on rippled titanium dioxide surfaces is investigated. Surface roughness and total dose of deposited molecules influences on morphology of developed structures are examined. The correlation between the anisotropic substrate pattern and the shape of 6P islands composed of "standing up" molecules is shown. Formation of wetting layer on shallow ripples in UHV conditions and its homogeneous nature is proven. Also the contact potential difference between 6P islands and wetting layer were performed with KPFM measurements.pl
dc.abstract.plElektronika organiczna jest przedmiotem badań od długiego czasu. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się powierzchnie tlenków metali. W niniejszej pracy zbadano stabilność struktur para-hexafenylu (6P) osadzanych na odpowiednio modyfikowanych podłożach ditlenku tytanu. W wyniku oddziaływania wiązki jonowej z podłożem otrzymywano morfologię zmaszczek. Badano wpływ szorstkości powierzchni oraz całkowitej dozy deponowanych molekuł na charakter powstających struktur. Pokazano zależność kształtu wysp zbudowanych z molekuł zorientowanych prostopadle do podłoża od głębokości zmarszczek. Udowodniono powstawanie warstwy zwilżającej zbudowanej z molekuł "leżących" w warunkach UHV oraz jej homogeniczny charakter. Zbadano również różnice potencjału kontaktowego między wyspami a warstwą zwilżającą z wykorzystaniem techniki KPFM.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKrok, Franciszek - 100497 pl
dc.contributor.authorBełza, Wojciechpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerSuch, Bartosz - 101122 pl
dc.contributor.reviewerKrok, Franciszek - 100497 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:40:03Z
dc.date.available2020-07-26T21:40:03Z
dc.date.submitted2016-06-24pl
dc.fieldofstudyzaawansowane materiały i nanotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-104959-147637pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211359
dc.languagepolpl
dc.subject.enPara-hexaphenyl, 6P, titanium oxide, TiO2, molecular growth, ion modified surface, ripplepl
dc.subject.plPara-hexafenyl, 6P, tlenek tytanu, TiO2, wzrost struktur molekularnych, modyfikowana jonowo powierzchniapl
dc.titleBadanie stabilności struktur molekularnych na modyfikowanych wiązką jonową powierzchniach TiO2pl
dc.title.alternativeStudies of stability of molecular structures grown on ion beam modified TiO2pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Organic electronics has been a subject of studies for a long time. Surfaces of metal oxides drawn more and more attention over the years. In this work stability of para-hexaphenyl (6P) sturctures grown on rippled titanium dioxide surfaces is investigated. Surface roughness and total dose of deposited molecules influences on morphology of developed structures are examined. The correlation between the anisotropic substrate pattern and the shape of 6P islands composed of "standing up" molecules is shown. Formation of wetting layer on shallow ripples in UHV conditions and its homogeneous nature is proven. Also the contact potential difference between 6P islands and wetting layer were performed with KPFM measurements.
dc.abstract.plpl
Elektronika organiczna jest przedmiotem badań od długiego czasu. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się powierzchnie tlenków metali. W niniejszej pracy zbadano stabilność struktur para-hexafenylu (6P) osadzanych na odpowiednio modyfikowanych podłożach ditlenku tytanu. W wyniku oddziaływania wiązki jonowej z podłożem otrzymywano morfologię zmaszczek. Badano wpływ szorstkości powierzchni oraz całkowitej dozy deponowanych molekuł na charakter powstających struktur. Pokazano zależność kształtu wysp zbudowanych z molekuł zorientowanych prostopadle do podłoża od głębokości zmarszczek. Udowodniono powstawanie warstwy zwilżającej zbudowanej z molekuł "leżących" w warunkach UHV oraz jej homogeniczny charakter. Zbadano również różnice potencjału kontaktowego między wyspami a warstwą zwilżającą z wykorzystaniem techniki KPFM.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Krok, Franciszek - 100497
dc.contributor.authorpl
Bełza, Wojciech
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Such, Bartosz - 101122
dc.contributor.reviewerpl
Krok, Franciszek - 100497
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:40:03Z
dc.date.available
2020-07-26T21:40:03Z
dc.date.submittedpl
2016-06-24
dc.fieldofstudypl
zaawansowane materiały i nanotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-104959-147637
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211359
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Para-hexaphenyl, 6P, titanium oxide, TiO2, molecular growth, ion modified surface, ripple
dc.subject.plpl
Para-hexafenyl, 6P, tlenek tytanu, TiO2, wzrost struktur molekularnych, modyfikowana jonowo powierzchnia
dc.titlepl
Badanie stabilności struktur molekularnych na modyfikowanych wiązką jonową powierzchniach TiO2
dc.title.alternativepl
Studies of stability of molecular structures grown on ion beam modified TiO2
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available