Językowy obraz człowieka w gwarze Górnego Śląska

master
dc.abstract.enMaster thesis under title "Linguistic picture of man in the dialect of Upper Silesia" examines by cultural and semantic way expressive name of individuals recorded under a variety of dictionaries and texts written Silesian dialect, usually popular and entertaining. Gathered in this way lexicon allows you to recreate linguistic picture of the world, which is the image of man in various aspects of life and, consequently, discovery features of the stereotypical and prototype Silesian. Finally it discusses the problems centered around a hidden system of the inhabitants of Upper Silesia, their culture and mentality,and functioning at the same myths that are reflected in dialect that linguistic-cultural cmmunity.Lexical material is divides into five chapters:1. The historical-social and linguistic characteristics of the investigated area,2. Expressive vocabulary calling people - state of research,3.Linguistic picture of the world,4. Methodology of research and classification of the collected material,5. Presentation and analysis of lexical materialpl
dc.abstract.plPraca pt. „Językowy obraz człowieka w gwarze Górnego Śląska” analizuje pod kątem semantyczno – kulturowym ekspresywizmy osobowe odnotowane na podstawie słowników i różnorodnych tekstów pisanych gwarą śląską, zwykle o charakterze popularnym i rozrywkowym. Zgromadzona w ten sposób leksyka pozwala na odtworzenie językowego obrazu świata, jakim jest wizerunek człowieka w różnych życiowych aspektach, a w konsekwencji także odkrycie cech stereotypowego i prototypowego Ślązaka. Omówiona jest również problematyka zogniskowana wokół ukrytego sytemu wartości mieszkańców Górnego Śląska, ich kultury i mentalności oraz funkcjonujących przy tym mitów, które znajdują odzwierciedlenie w gwarze omawianej wspólnoty językowo – kulturowej. Materiał leksykalny podzielony jest według pięciu kryteriów semantycznych: psychologicznego, fizycznego, społecznego, moralnego i estetycznego. Calość podzielona jest na pięć rozdziałów:1.Rys historyczno – społeczny i charakterystyka płaszczyzny językowej badanego obszaru2.Słownictwo ekspresywne nazywające ludzi – stan badań3.Językowy obraz świata4.Metodologia badań i klasyfikacja zebranego materiału5.Prezentacja i analiza materiału leksykalnegopl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorPrzybylska, Renata - 131569 pl
dc.contributor.authorRudy, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerPrzybylska, Renata - 131569 pl
dc.contributor.reviewerSikora, Kazimierz - 131862 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T19:41:17Z
dc.date.available2020-07-20T19:41:17Z
dc.date.submitted2011-10-21pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-60964-62458pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174543
dc.languagepolpl
dc.subject.enexpressive name of the man, Upper Silesia, Silesian, dialectpl
dc.subject.plekspresywizm osobowy, Górny Śląsk, Ślązak, gwarapl
dc.titleJęzykowy obraz człowieka w gwarze Górnego Śląskapl
dc.title.alternativeLinguistic picture of man in the dialect of Upper Silesiapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Master thesis under title "Linguistic picture of man in the dialect of Upper Silesia" examines by cultural and semantic way expressive name of individuals recorded under a variety of dictionaries and texts written Silesian dialect, usually popular and entertaining. Gathered in this way lexicon allows you to recreate linguistic picture of the world, which is the image of man in various aspects of life and, consequently, discovery features of the stereotypical and prototype Silesian. Finally it discusses the problems centered around a hidden system of the inhabitants of Upper Silesia, their culture and mentality,and functioning at the same myths that are reflected in dialect that linguistic-cultural cmmunity.Lexical material is divides into five chapters:1. The historical-social and linguistic characteristics of the investigated area,2. Expressive vocabulary calling people - state of research,3.Linguistic picture of the world,4. Methodology of research and classification of the collected material,5. Presentation and analysis of lexical material
dc.abstract.plpl
Praca pt. „Językowy obraz człowieka w gwarze Górnego Śląska” analizuje pod kątem semantyczno – kulturowym ekspresywizmy osobowe odnotowane na podstawie słowników i różnorodnych tekstów pisanych gwarą śląską, zwykle o charakterze popularnym i rozrywkowym. Zgromadzona w ten sposób leksyka pozwala na odtworzenie językowego obrazu świata, jakim jest wizerunek człowieka w różnych życiowych aspektach, a w konsekwencji także odkrycie cech stereotypowego i prototypowego Ślązaka. Omówiona jest również problematyka zogniskowana wokół ukrytego sytemu wartości mieszkańców Górnego Śląska, ich kultury i mentalności oraz funkcjonujących przy tym mitów, które znajdują odzwierciedlenie w gwarze omawianej wspólnoty językowo – kulturowej. Materiał leksykalny podzielony jest według pięciu kryteriów semantycznych: psychologicznego, fizycznego, społecznego, moralnego i estetycznego. Calość podzielona jest na pięć rozdziałów:1.Rys historyczno – społeczny i charakterystyka płaszczyzny językowej badanego obszaru2.Słownictwo ekspresywne nazywające ludzi – stan badań3.Językowy obraz świata4.Metodologia badań i klasyfikacja zebranego materiału5.Prezentacja i analiza materiału leksykalnego
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Przybylska, Renata - 131569
dc.contributor.authorpl
Rudy, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Przybylska, Renata - 131569
dc.contributor.reviewerpl
Sikora, Kazimierz - 131862
dc.date.accessioned
2020-07-20T19:41:17Z
dc.date.available
2020-07-20T19:41:17Z
dc.date.submittedpl
2011-10-21
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-60964-62458
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174543
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
expressive name of the man, Upper Silesia, Silesian, dialect
dc.subject.plpl
ekspresywizm osobowy, Górny Śląsk, Ślązak, gwara
dc.titlepl
Językowy obraz człowieka w gwarze Górnego Śląska
dc.title.alternativepl
Linguistic picture of man in the dialect of Upper Silesia
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Nowe Kramsko
1

No access

No Thumbnail Available