A spatial regression model of retail chains development in Poland

2015
journal article
article
dc.abstract.enThe key research goal is to identify predictors of retail chain space development in Poland, as well as to define if there is any spatial correlation between increasing retail area and the spatial proximity of the other malls. In order to do so, the study covers an analysis of the retail area in Poland in the framework of the socio-economic development of cities. The study covers a macroeconomic overview of the retail map of Poland. The unit of the analysis are cities with a population of 40,000-400,000 inhabitants. The method of analysis is based on two models: non-spatial OLS and the spatial regression model. The model’s goal is to predict the retail development of a city based on the most effective predictors. The independent variables included a range of socio-economic indicators such as: city population, city unemployment rate and average salary in the private sector.pl
dc.abstract.plCelem badania było zidentyfikowanie czynników odpowiedzialnych za rozwój sieci handlu detalicznego, a także zdiagnozowanie, czy istnieje przestrzenna korelacja między rozwojem tych sieci a ich wzajemną przestrzenną bliskością w różnych miastach. W tym celu przeprowadzono analizę statystyczną przestrzeni handlowej w Polsce uwzględniającą rozwój społeczno-ekonomiczny w miastach o populacji 40 000-400 000 mieszkańców. Metoda analizy opierała się na modelu regresji liniowej i regresji przestrzennej.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorBednarowska, Zofia - 107309 pl
dc.date.accession2016-05-21pl
dc.date.accessioned2016-05-21T09:11:51Z
dc.date.available2016-05-21T09:11:51Z
dc.date.issued2015pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number3 (49)pl
dc.description.physical45-54pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.15611/ekt.2015.3.04pl
dc.identifier.eissn2449-9994pl
dc.identifier.issn1507-3866pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/26686
dc.identifier.weblinkhttp://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-aab0abce-0667-4b4b-b5d3-24271a1f3c0e?q=bwmeta1.element.desklight-66eecd4a-25f0-473b-97de-6cc1801494b7;3&qt=CHILDREN-STATELESSpl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rights.licenceOTHER
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.enspatial econometrics (statistics)pl
dc.subject.enurban spacepl
dc.subject.enretail chain developmentpl
dc.subject.plekonometria przestrzennapl
dc.subject.plprzestrzeń konsumpcjipl
dc.subject.plrozwój sieci handlu detalicznegopl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleA spatial regression model of retail chains development in Polandpl
dc.title.alternativeModel regresji przestrzennej rozwoju sieci handlowych w Polscepl
dc.title.journalEkonometria = Econometricspl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The key research goal is to identify predictors of retail chain space development in Poland, as well as to define if there is any spatial correlation between increasing retail area and the spatial proximity of the other malls. In order to do so, the study covers an analysis of the retail area in Poland in the framework of the socio-economic development of cities. The study covers a macroeconomic overview of the retail map of Poland. The unit of the analysis are cities with a population of 40,000-400,000 inhabitants. The method of analysis is based on two models: non-spatial OLS and the spatial regression model. The model’s goal is to predict the retail development of a city based on the most effective predictors. The independent variables included a range of socio-economic indicators such as: city population, city unemployment rate and average salary in the private sector.
dc.abstract.plpl
Celem badania było zidentyfikowanie czynników odpowiedzialnych za rozwój sieci handlu detalicznego, a także zdiagnozowanie, czy istnieje przestrzenna korelacja między rozwojem tych sieci a ich wzajemną przestrzenną bliskością w różnych miastach. W tym celu przeprowadzono analizę statystyczną przestrzeni handlowej w Polsce uwzględniającą rozwój społeczno-ekonomiczny w miastach o populacji 40 000-400 000 mieszkańców. Metoda analizy opierała się na modelu regresji liniowej i regresji przestrzennej.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Bednarowska, Zofia - 107309
dc.date.accessionpl
2016-05-21
dc.date.accessioned
2016-05-21T09:11:51Z
dc.date.available
2016-05-21T09:11:51Z
dc.date.issuedpl
2015
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
3 (49)
dc.description.physicalpl
45-54
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.15611/ekt.2015.3.04
dc.identifier.eissnpl
2449-9994
dc.identifier.issnpl
1507-3866
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/26686
dc.identifier.weblinkpl
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-aab0abce-0667-4b4b-b5d3-24271a1f3c0e?q=bwmeta1.element.desklight-66eecd4a-25f0-473b-97de-6cc1801494b7;3&qt=CHILDREN-STATELESS
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights.licence
OTHER
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
spatial econometrics (statistics)
dc.subject.enpl
urban space
dc.subject.enpl
retail chain development
dc.subject.plpl
ekonometria przestrzenna
dc.subject.plpl
przestrzeń konsumpcji
dc.subject.plpl
rozwój sieci handlu detalicznego
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
A spatial regression model of retail chains development in Poland
dc.title.alternativepl
Model regresji przestrzennej rozwoju sieci handlowych w Polsce
dc.title.journalpl
Ekonometria = Econometrics
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Ashburn
1

No access

No Thumbnail Available