Osobowość podstawowa w małej organizacji. Na podstawie badań nad grupą teatralną.

licenciate
dc.abstract.enThe thesis is based on a fieldwork whose subject was the theatre group. The main assumption was to identify and characterise the primary personality in a small organisation. The basic personality is a small part of a character of each individual, who belongs to a social group. It was interesting to notice how the structure and values or group norms affect human behaviour or the way of thinking. In order to do this, eleven interviews with the group members were conducted. They talked about acquired skills, what they have learnt from each other, how they have become stronger and how the theatre activities have changed their lives. The charismatic leader, who has a wide specialist knowledge, definitely had the greatest influence both on the group and each individual. Probably, the group would not exist any longer if the leader decided to leave it. In the case of the above research the basic personality has come into existence thanks to the shared experiences and the significant role of the leader who has imparted important values, behaviour patterns, standards, principles or even beliefs to the participants of the group.pl
dc.abstract.plPraca dyplomowa opiera się na samodzielnie przeprowadzonych badaniach terenowych, których przedmiot stanowiła grupa teatralna. Założeniem było odkrycie i scharakteryzowanie występowania osobowości podstawowej w małej organizacji, czyli niewielkiego fragmentu charakteru jednostki, która przynależy do danej grupy społecznej. Interesujące było, w jaki sposób struktura, wartości czy normy grupowe mają wpływ na pojedynczą jednostkę - jej sposób myślenia czy zachowania. W tym celu przeprowadzone zostały wywiady z jedenastoma uczestnikami owej organizacji. Opowiadali o zdobytych umiejętnościach, czego się nauczyli od siebie nawzajem, w jaki sposób stali się silniejsi i jak bardzo działalność teatralna zmieniła ich życie. Zdecydowanie największy wpływ zarówno na grupę, jak i każdego poszczególnego uczestnika miał lider o charyzmatycznej osobowości i ogromnej specjalistycznej wiedzy. Prawdopodobnie grupa przestałaby istnieć, gdyby lider ją opuścił. Osobowość podstawowa w tym przypadku powstała dzięki wspólnym grupowym doświadczeniom, międzyludzkim więziom oraz nieopisanej roli lidera, który swoim podopiecznym przekazywał ważne dla samego siebie wartości, wzorce zachowania, normy, zasady czy nawet przekonania.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBaradziej, Jerzy - 127206 pl
dc.contributor.authorGrzegorzek, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerBaradziej, Jerzy - 127206 pl
dc.contributor.reviewerSztandara, Magdalenapl
dc.date.accessioned2020-07-26T16:08:08Z
dc.date.available2020-07-26T16:08:08Z
dc.date.submitted2015-07-07pl
dc.fieldofstudyetnologia i antropologia kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-99201-163140pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206422
dc.languagepolpl
dc.subject.encultural anthropology, basic personality, fieldwork, psychological anthropology, psychology, social character, theatre group, anthropology of organisation, organisationpl
dc.subject.plantropologia kulturowa, osobowość podstawowa, badania terenowe, antropologia psychologiczna, psychologia, charakter społeczny, grupa teatralna, antropologia organizacji, organizacjapl
dc.titleOsobowość podstawowa w małej organizacji. Na podstawie badań nad grupą teatralną.pl
dc.title.alternativeBasic personality in the small organisation. Based on the study of the theatre group.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis is based on a fieldwork whose subject was the theatre group. The main assumption was to identify and characterise the primary personality in a small organisation. The basic personality is a small part of a character of each individual, who belongs to a social group. It was interesting to notice how the structure and values or group norms affect human behaviour or the way of thinking. In order to do this, eleven interviews with the group members were conducted. They talked about acquired skills, what they have learnt from each other, how they have become stronger and how the theatre activities have changed their lives. The charismatic leader, who has a wide specialist knowledge, definitely had the greatest influence both on the group and each individual. Probably, the group would not exist any longer if the leader decided to leave it. In the case of the above research the basic personality has come into existence thanks to the shared experiences and the significant role of the leader who has imparted important values, behaviour patterns, standards, principles or even beliefs to the participants of the group.
dc.abstract.plpl
Praca dyplomowa opiera się na samodzielnie przeprowadzonych badaniach terenowych, których przedmiot stanowiła grupa teatralna. Założeniem było odkrycie i scharakteryzowanie występowania osobowości podstawowej w małej organizacji, czyli niewielkiego fragmentu charakteru jednostki, która przynależy do danej grupy społecznej. Interesujące było, w jaki sposób struktura, wartości czy normy grupowe mają wpływ na pojedynczą jednostkę - jej sposób myślenia czy zachowania. W tym celu przeprowadzone zostały wywiady z jedenastoma uczestnikami owej organizacji. Opowiadali o zdobytych umiejętnościach, czego się nauczyli od siebie nawzajem, w jaki sposób stali się silniejsi i jak bardzo działalność teatralna zmieniła ich życie. Zdecydowanie największy wpływ zarówno na grupę, jak i każdego poszczególnego uczestnika miał lider o charyzmatycznej osobowości i ogromnej specjalistycznej wiedzy. Prawdopodobnie grupa przestałaby istnieć, gdyby lider ją opuścił. Osobowość podstawowa w tym przypadku powstała dzięki wspólnym grupowym doświadczeniom, międzyludzkim więziom oraz nieopisanej roli lidera, który swoim podopiecznym przekazywał ważne dla samego siebie wartości, wzorce zachowania, normy, zasady czy nawet przekonania.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Baradziej, Jerzy - 127206
dc.contributor.authorpl
Grzegorzek, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Baradziej, Jerzy - 127206
dc.contributor.reviewerpl
Sztandara, Magdalena
dc.date.accessioned
2020-07-26T16:08:08Z
dc.date.available
2020-07-26T16:08:08Z
dc.date.submittedpl
2015-07-07
dc.fieldofstudypl
etnologia i antropologia kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-99201-163140
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206422
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cultural anthropology, basic personality, fieldwork, psychological anthropology, psychology, social character, theatre group, anthropology of organisation, organisation
dc.subject.plpl
antropologia kulturowa, osobowość podstawowa, badania terenowe, antropologia psychologiczna, psychologia, charakter społeczny, grupa teatralna, antropologia organizacji, organizacja
dc.titlepl
Osobowość podstawowa w małej organizacji. Na podstawie badań nad grupą teatralną.
dc.title.alternativepl
Basic personality in the small organisation. Based on the study of the theatre group.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Kamionka
3
Lodz
3
Wroclaw
2
Clonee
1
Dublin
1
Elblag
1
Mielec
1
Oslo
1
Trzebinia
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available