Social-media jako innowacja w kreowanie wizerunku artysty muzycznego

licenciate
dc.abstract.enMain purpose of this assignment was inspection an effect of exploitation innovative ways, which allow musician to hoist up on the way to career. Following research problem posed the product of implementation innovatory methods – whether those benefit or loss. Process used for surveys depended on interview with artist's manager an artist, and representative of public sector which assessed implemented innovations. First chapter explains definitions of public management, innovation and social media. Second unit is dedicated to the analysis of interviews. Third apportionment provides assessment of used innovations and recommendations.pl
dc.abstract.plCelem pracy było zbadanie efektu wykorzystania innowacyjnych sposobów, które umożliwiają wywindowanie się artyście muzycznemu w drodze kariery. Problem badawczy stanowił sam efekt wdrożenia tych innowacyjnych metod – czy przynoszą one artyście korzyści, czy straty. Do badań wykorzystano metodę polegającą na przeprowadzeniu wywiadów z menedżerem artystki, artystką, oraz przedstawicielem sektora publicznego, który oceniał wdrożenie innowacji. Pierwszy rozdział objaśnia pojęcie zarządzania publicznego, innowacji, oraz social media. Drugi rozdział jestpoświęcony analizie przeprowadzonych wywiadów. Trzeci rozdział stanowi ocenę wykorzystanych innowacji, oraz rekomendacje.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLewandowski, Mateuszpl
dc.contributor.authorOlszewski, Dawidpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerLewandowski, Mateuszpl
dc.contributor.reviewerKoba, Laurapl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:15:14Z
dc.date.available2020-07-27T10:15:14Z
dc.date.submitted2018-06-27pl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-117719-200227pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222870
dc.languagepolpl
dc.subject.eninnovations, social media, public managementpl
dc.subject.plinnowacje, social media, zarządzanie publicznepl
dc.titleSocial-media jako innowacja w kreowanie wizerunku artysty muzycznegopl
dc.title.alternativeSocial-media as an innovation in creating the image of a music artistpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Main purpose of this assignment was inspection an effect of exploitation innovative ways, which allow musician to hoist up on the way to career. Following research problem posed the product of implementation innovatory methods – whether those benefit or loss. Process used for surveys depended on interview with artist's manager an artist, and representative of public sector which assessed implemented innovations. First chapter explains definitions of public management, innovation and social media. Second unit is dedicated to the analysis of interviews. Third apportionment provides assessment of used innovations and recommendations.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było zbadanie efektu wykorzystania innowacyjnych sposobów, które umożliwiają wywindowanie się artyście muzycznemu w drodze kariery. Problem badawczy stanowił sam efekt wdrożenia tych innowacyjnych metod – czy przynoszą one artyście korzyści, czy straty. Do badań wykorzystano metodę polegającą na przeprowadzeniu wywiadów z menedżerem artystki, artystką, oraz przedstawicielem sektora publicznego, który oceniał wdrożenie innowacji. Pierwszy rozdział objaśnia pojęcie zarządzania publicznego, innowacji, oraz social media. Drugi rozdział jestpoświęcony analizie przeprowadzonych wywiadów. Trzeci rozdział stanowi ocenę wykorzystanych innowacji, oraz rekomendacje.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Lewandowski, Mateusz
dc.contributor.authorpl
Olszewski, Dawid
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Lewandowski, Mateusz
dc.contributor.reviewerpl
Koba, Laura
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:15:14Z
dc.date.available
2020-07-27T10:15:14Z
dc.date.submittedpl
2018-06-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-117719-200227
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222870
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
innovations, social media, public management
dc.subject.plpl
innowacje, social media, zarządzanie publiczne
dc.titlepl
Social-media jako innowacja w kreowanie wizerunku artysty muzycznego
dc.title.alternativepl
Social-media as an innovation in creating the image of a music artist
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
62
Views per month
Views per city
Warsaw
17
Oświęcim
6
Poznan
6
Krakow
5
Wroclaw
4
Lodz
3
Sosnowiec
3
Gdansk
2
Lisbon
2
Braniewo
1

No access

No Thumbnail Available