Analiza systemu ekspresyjnego ludzkiej interleukiny 1β

licenciate
dc.abstract.enHuman interleukin-1β (hIL-1β) is an important proinflammatory cytokine protein. Analysis of the bacterial expression system in E. coli, strain DH5⍺, based on the plasmid pCellFree_G03 IL1B, was undertaken. Material obtained from chemical lysis of cells was analyzed. Analysis was based on the following methods: bacterial culture, colony PCR, electrophoretic separation and immunodetection, i.e., Western blot and Dot blot. Conducted research allowed to determine exact sequence of the plasmid used. Molecular weight and components of the fusion protein produced were also known. It was established that tested protein is deposited in the inclusion bodies.pl
dc.abstract.plLudzka interleukina-1β (hIL-1β) jest ważnym białkiem z grupy cytokin prozapalnych. Podjęto się analizy bakteryjnego systemu ekspresyjnego w E. coli, szczep DH5⍺, opartego na plazmidzie pCellFree_G03 IL1B. Analizowano materiał pozyskany z lizy chemicznej komórek. Analizę przeprowadzono w oparciu o metody: hodowli bakterii, PCR kolonijny, rozdział elektroforetyczny oraz immunodetekcja tj. Western blot i Dot blot. Przeprowadzone badania pozwoliły określić dokładną sekwencję używanego plazmidu. Została również poznana masa cząsteczkowa oraz składowe produkowanego białka fuzyjnego. Ustalono, że badane białko jest odkładane w ciałkach inkluzyjnych.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorStalińska, Krystyna - 132053 pl
dc.contributor.authorGrabarz, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerStalińska, Krystyna - 132053 pl
dc.contributor.reviewerHorwacik, Irena - 128351 pl
dc.date.accessioned2022-07-07T22:18:07Z
dc.date.available2022-07-07T22:18:07Z
dc.date.submitted2022-07-06pl
dc.fieldofstudybiotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-160479-261829pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295479
dc.languagepolpl
dc.subject.enInterleukin-1β, protein expression, inclusion bodies, bacterial culturepl
dc.subject.plInterleukina-1β, ekspresja białka, ciałka inkluzyjne, hodowla bakteryjnapl
dc.titleAnaliza systemu ekspresyjnego ludzkiej interleukiny 1βpl
dc.title.alternativeExpression system analysis for human interleukin 1βpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Human interleukin-1β (hIL-1β) is an important proinflammatory cytokine protein. Analysis of the bacterial expression system in E. coli, strain DH5⍺, based on the plasmid pCellFree_G03 IL1B, was undertaken. Material obtained from chemical lysis of cells was analyzed. Analysis was based on the following methods: bacterial culture, colony PCR, electrophoretic separation and immunodetection, i.e., Western blot and Dot blot. Conducted research allowed to determine exact sequence of the plasmid used. Molecular weight and components of the fusion protein produced were also known. It was established that tested protein is deposited in the inclusion bodies.
dc.abstract.plpl
Ludzka interleukina-1β (hIL-1β) jest ważnym białkiem z grupy cytokin prozapalnych. Podjęto się analizy bakteryjnego systemu ekspresyjnego w E. coli, szczep DH5⍺, opartego na plazmidzie pCellFree_G03 IL1B. Analizowano materiał pozyskany z lizy chemicznej komórek. Analizę przeprowadzono w oparciu o metody: hodowli bakterii, PCR kolonijny, rozdział elektroforetyczny oraz immunodetekcja tj. Western blot i Dot blot. Przeprowadzone badania pozwoliły określić dokładną sekwencję używanego plazmidu. Została również poznana masa cząsteczkowa oraz składowe produkowanego białka fuzyjnego. Ustalono, że badane białko jest odkładane w ciałkach inkluzyjnych.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Stalińska, Krystyna - 132053
dc.contributor.authorpl
Grabarz, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Stalińska, Krystyna - 132053
dc.contributor.reviewerpl
Horwacik, Irena - 128351
dc.date.accessioned
2022-07-07T22:18:07Z
dc.date.available
2022-07-07T22:18:07Z
dc.date.submittedpl
2022-07-06
dc.fieldofstudypl
biotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-160479-261829
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295479
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Interleukin-1β, protein expression, inclusion bodies, bacterial culture
dc.subject.plpl
Interleukina-1β, ekspresja białka, ciałka inkluzyjne, hodowla bakteryjna
dc.titlepl
Analiza systemu ekspresyjnego ludzkiej interleukiny 1β
dc.title.alternativepl
Expression system analysis for human interleukin 1β
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Krakow
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available