Uzdrowisko jako obszar turystyki zdrowotnej na przykładzie Krynicy Zdrój.

master
dc.abstract.enThe aim of the study is to present Krynica – Zdroj as an important spa resort in health tourism, spa, therapeutic and show prospects for the development of health tourism in this city. Tourist activity is one of the measures living standard and an indicator of the civilization development of society. The importance of tourism is reflected in a high ability to generate new jobs, improve the quality of life local communities, increasing the competitiveness of regions. At the same time, tourism contributes to discovery of the most valuable cultural and environmental resources, which improves the visibility of internal and external image of country, region and city. Paying attention to the local community on the most important natural and cultural assets will be conducive to keeping traditional values and development. Today tourism is one of the fastest growing sectors of the economy.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie Krynicy – Zdrój jako uzdrowiska ważnego w turystyce zdrowotnej, uzdrowiskowej, leczniczej oraz ukazanie perspektyw rozwoju turystyki zdrowotnej w tej miejscowości. Aktywność turystyczna jest jednym z mierników poziomu życia mieszkańców i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Znaczenie turystyki przejawia się w wysokiej zdolności do generowania nowych miejsc pracy, podnoszenia jakości życia lokalnych społeczności, podwyższania konkurencyjności regionów. Jednocześnie, turystyka przyczynia się do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i środowiskowych, których eksponowanie poprawia wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek kraju, regionów oraz miejscowości. Zwracając uwagę lokalnych społeczności na najważniejsze atuty przyrodnicze i kulturowe, sprzyjać będzie zachowaniu tradycyjnych wartości i rozwojowi. W dzisiejszych czasach turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKowalska-Bobko, Iwona - 130354 pl
dc.contributor.authorGrys, Kazimierapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWłodarczyk, Włodzimierz - 133804 pl
dc.contributor.reviewerKowalska-Bobko, Iwona - 130354 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:19:09Z
dc.date.available2020-07-25T01:19:09Z
dc.date.submitted2014-10-14pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-87637-171321pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196182
dc.languagepolpl
dc.subject.enspa, health tourism, cross-border healthcare, definition, tourismpl
dc.subject.pluzdrowisko, turystyka zdrowotna, transgraniczna opieka zdrowotna, definicja, turystykapl
dc.titleUzdrowisko jako obszar turystyki zdrowotnej na przykładzie Krynicy Zdrój.pl
dc.title.alternativeHealth resort as area of the health tourism on the example Krynica- Zdroj.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study is to present Krynica – Zdroj as an important spa resort in health tourism, spa, therapeutic and show prospects for the development of health tourism in this city. Tourist activity is one of the measures living standard and an indicator of the civilization development of society. The importance of tourism is reflected in a high ability to generate new jobs, improve the quality of life local communities, increasing the competitiveness of regions. At the same time, tourism contributes to discovery of the most valuable cultural and environmental resources, which improves the visibility of internal and external image of country, region and city. Paying attention to the local community on the most important natural and cultural assets will be conducive to keeping traditional values and development. Today tourism is one of the fastest growing sectors of the economy.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie Krynicy – Zdrój jako uzdrowiska ważnego w turystyce zdrowotnej, uzdrowiskowej, leczniczej oraz ukazanie perspektyw rozwoju turystyki zdrowotnej w tej miejscowości. Aktywność turystyczna jest jednym z mierników poziomu życia mieszkańców i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Znaczenie turystyki przejawia się w wysokiej zdolności do generowania nowych miejsc pracy, podnoszenia jakości życia lokalnych społeczności, podwyższania konkurencyjności regionów. Jednocześnie, turystyka przyczynia się do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i środowiskowych, których eksponowanie poprawia wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek kraju, regionów oraz miejscowości. Zwracając uwagę lokalnych społeczności na najważniejsze atuty przyrodnicze i kulturowe, sprzyjać będzie zachowaniu tradycyjnych wartości i rozwojowi. W dzisiejszych czasach turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kowalska-Bobko, Iwona - 130354
dc.contributor.authorpl
Grys, Kazimiera
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Włodarczyk, Włodzimierz - 133804
dc.contributor.reviewerpl
Kowalska-Bobko, Iwona - 130354
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:19:09Z
dc.date.available
2020-07-25T01:19:09Z
dc.date.submittedpl
2014-10-14
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-87637-171321
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196182
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
spa, health tourism, cross-border healthcare, definition, tourism
dc.subject.plpl
uzdrowisko, turystyka zdrowotna, transgraniczna opieka zdrowotna, definicja, turystyka
dc.titlepl
Uzdrowisko jako obszar turystyki zdrowotnej na przykładzie Krynicy Zdrój.
dc.title.alternativepl
Health resort as area of the health tourism on the example Krynica- Zdroj.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Krakow
5
Warsaw
3
Wroclaw
2
Bobowa
1
Bobrowniki Male
1
Czerwionka-Leszczyny
1
Dublin
1
Lodz
1
Poznan
1
Puławy
1

No access

No Thumbnail Available