Obraz nowoczesnej rodziny amerykańskiej w sitcomie "Modern Family"

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of my undergraduate thesis is to examine the structure and characteristics of modern American families. I used the American sitcom "Modern Family" as the base material for my research, which presents the image and complexity of modern families living in the United States. By analyzing the images of American families and their television representations from the mid-twentieth century to the present, we can observe the progressive evolution of the meaning of family. The sitcom genre has also been analyzed, as well as its complexity and the way it interacts with reality. The research method I used in this paper is audiovisual content analysis, specifically the analysis of individual episodes of the sitcom "Modern Family". The collected materials prove that the American family has undergone enormous transformations since the 1940s/50s. Social, cultural, and political changes in the United States have contributed to the evolution of society and the perception and structure of modern families.pl
dc.abstract.plCelem mojej pracy licencjackiej jest zbadanie struktury i charakterystyki nowoczesnych rodzin amerykańskich. Za materiał bazowy do badań posłużył mi amerykański sitcom „Modern Family”, który prezentuje obraz i złożoność nowoczesnych rodzin zamieszkujących Stany Zjednoczone. Dzięki analizie wizerunków rodzin amerykańskich oraz ich telewizyjnych przedstawień od połowy XX wieku do współczesności, możemy zaobserwować postępującą ewolucję znaczenia rodziny. Przeanalizowany został także gatunek, jakim jest sitcom oraz jego złożoność i sposób, w jaki oddziałuje na rzeczywistość. Metodą badawczą jaką zastosowałam w pracy jest analiza zawartości audiowizualnej, a dokładnie analiza poszczególnych odcinków sitcomu „Modern Family”. Zgromadzone materiały dowodzą, że rodzina amerykańska od lat 40./50. XX wieku przeszła ogromne przeobrażenia. Zmiany społeczne, kulturowe oraz polityczne w Stanach Zjednoczonych przyczyniły się do ewolucji społeczeństwa oraz postrzegania i struktury współczesnych rodzin.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKuś, Rafałpl
dc.contributor.authorMoszczak, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBartnik, Anna - 160611 pl
dc.contributor.reviewerKuś, Rafałpl
dc.date.accessioned2022-07-07T22:08:36Z
dc.date.available2022-07-07T22:08:36Z
dc.date.submitted2022-07-07pl
dc.fieldofstudyamerykanistykapl
dc.identifier.apddiploma-159915-265607pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295384
dc.languagepolpl
dc.subject.ensitcom, family, Modern Family, television image, United States, televisionpl
dc.subject.plsitcom, rodzina, Modern Family, wizerunek telewizyjny, Stany Zjednoczone, telewizjapl
dc.titleObraz nowoczesnej rodziny amerykańskiej w sitcomie "Modern Family"pl
dc.title.alternativeThe Image of a Modern American Family in the Sitcom "Modern Family"pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of my undergraduate thesis is to examine the structure and characteristics of modern American families. I used the American sitcom "Modern Family" as the base material for my research, which presents the image and complexity of modern families living in the United States. By analyzing the images of American families and their television representations from the mid-twentieth century to the present, we can observe the progressive evolution of the meaning of family. The sitcom genre has also been analyzed, as well as its complexity and the way it interacts with reality. The research method I used in this paper is audiovisual content analysis, specifically the analysis of individual episodes of the sitcom "Modern Family". The collected materials prove that the American family has undergone enormous transformations since the 1940s/50s. Social, cultural, and political changes in the United States have contributed to the evolution of society and the perception and structure of modern families.
dc.abstract.plpl
Celem mojej pracy licencjackiej jest zbadanie struktury i charakterystyki nowoczesnych rodzin amerykańskich. Za materiał bazowy do badań posłużył mi amerykański sitcom „Modern Family”, który prezentuje obraz i złożoność nowoczesnych rodzin zamieszkujących Stany Zjednoczone. Dzięki analizie wizerunków rodzin amerykańskich oraz ich telewizyjnych przedstawień od połowy XX wieku do współczesności, możemy zaobserwować postępującą ewolucję znaczenia rodziny. Przeanalizowany został także gatunek, jakim jest sitcom oraz jego złożoność i sposób, w jaki oddziałuje na rzeczywistość. Metodą badawczą jaką zastosowałam w pracy jest analiza zawartości audiowizualnej, a dokładnie analiza poszczególnych odcinków sitcomu „Modern Family”. Zgromadzone materiały dowodzą, że rodzina amerykańska od lat 40./50. XX wieku przeszła ogromne przeobrażenia. Zmiany społeczne, kulturowe oraz polityczne w Stanach Zjednoczonych przyczyniły się do ewolucji społeczeństwa oraz postrzegania i struktury współczesnych rodzin.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kuś, Rafał
dc.contributor.authorpl
Moszczak, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Bartnik, Anna - 160611
dc.contributor.reviewerpl
Kuś, Rafał
dc.date.accessioned
2022-07-07T22:08:36Z
dc.date.available
2022-07-07T22:08:36Z
dc.date.submittedpl
2022-07-07
dc.fieldofstudypl
amerykanistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-159915-265607
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295384
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sitcom, family, Modern Family, television image, United States, television
dc.subject.plpl
sitcom, rodzina, Modern Family, wizerunek telewizyjny, Stany Zjednoczone, telewizja
dc.titlepl
Obraz nowoczesnej rodziny amerykańskiej w sitcomie "Modern Family"
dc.title.alternativepl
The Image of a Modern American Family in the Sitcom "Modern Family"
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Krakow
2
Bayreuth
1
Bydgoszcz
1
Gdansk
1
Lubin
1
Poznan
1
Warsaw
1
Ząbki
1

No access

No Thumbnail Available