Projekt zatrudniania pracowników w agnecji ochrony X

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to provide processes for recruitment and selection of employees. Thesis consists of five chapters. To adjust the essence of the process associated with the acquisition of people to work, in the first chapter I undertake issues related to the recruitment and classification stages. In the next chapter I analyze methods and techniques for selection of candidates. After the theoretical part in chapter three I proceeded to describing Protection Agency X company. Based on the documentation of that company I made the analysis of the structure of employment. Due to the specificity of this business I introduced the reasons for high staff turnover. I discussed the benefits of employing disabled people. In chapter four I developed a specification and description for security guard job and the sales agent job, and I discussed how the process of selection and recruitment are implemented in practice. The fifth chapter I about developing procedures for staff recruitment and organizational model for X. Protection Agency. I have discussed the problems associated with the process of hiring people with disabilities.pl
dc.abstract.otherCelem niniejszej pracy magisterskiej jest przedstawienie procesów dotyczących rekrutacji i selekcji pracowników. Praca magisterska składa się z pięciu rozdziałów. W celu przestawienia istoty procesu związanego z pozyskiwaniem ludzi do pracy, w pierwszym rozdziale podejmuję tematykę związaną z klasyfikacją rekrutacji i stosowanymi etapami tego procesu. Kolejny rozdział poświęciłem analizie metod i technik selekcji kandydatów. Po części teoretycznej w rozdziale trzecim przystąpiłem do charakterystyki Agencji Ochrony X. W oparciu o dokumentację firmy dokonałem analizy struktury zatrudnienia. Mając na uwadze specyfikę branży, przedstawiłem przyczyny dużej rotacji pracowników. Omówiłem korzyści wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych. W rozdziale czwartym opracowałem specyfikację oraz opis stanowiska pracy dla pracownika ochrony i przedstawiciela handlowego, a także omówiłem jak w praktyce realizowany jest proces rekrutacji i selekcji. Rozdział piąty poświęciłem opracowaniu procedury rekrutacji pracowników oraz modelu organizacyjnego dla Agencji Ochrony X. Omówiłem problemy związane z procesem zatrudniania osób niepełnosprawnych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.authorGębala, Janpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:56:23Z
dc.date.available2020-07-15T17:56:23Z
dc.date.submitted2011-07-08pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-58608-120467pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172593
dc.subject.enselection - turnover - disabled - recruitmentpl
dc.subject.otherdobór - fluktuacja – niepełnosprawni – rekrutacja - selekcjapl
dc.titleProjekt zatrudniania pracowników w agnecji ochrony Xpl
dc.title.alternativeThe project of a process of hiring in Protection Agency X company.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to provide processes for recruitment and selection of employees. Thesis consists of five chapters. To adjust the essence of the process associated with the acquisition of people to work, in the first chapter I undertake issues related to the recruitment and classification stages. In the next chapter I analyze methods and techniques for selection of candidates. After the theoretical part in chapter three I proceeded to describing Protection Agency X company. Based on the documentation of that company I made the analysis of the structure of employment. Due to the specificity of this business I introduced the reasons for high staff turnover. I discussed the benefits of employing disabled people. In chapter four I developed a specification and description for security guard job and the sales agent job, and I discussed how the process of selection and recruitment are implemented in practice. The fifth chapter I about developing procedures for staff recruitment and organizational model for X. Protection Agency. I have discussed the problems associated with the process of hiring people with disabilities.
dc.abstract.otherpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przedstawienie procesów dotyczących rekrutacji i selekcji pracowników. Praca magisterska składa się z pięciu rozdziałów. W celu przestawienia istoty procesu związanego z pozyskiwaniem ludzi do pracy, w pierwszym rozdziale podejmuję tematykę związaną z klasyfikacją rekrutacji i stosowanymi etapami tego procesu. Kolejny rozdział poświęciłem analizie metod i technik selekcji kandydatów. Po części teoretycznej w rozdziale trzecim przystąpiłem do charakterystyki Agencji Ochrony X. W oparciu o dokumentację firmy dokonałem analizy struktury zatrudnienia. Mając na uwadze specyfikę branży, przedstawiłem przyczyny dużej rotacji pracowników. Omówiłem korzyści wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych. W rozdziale czwartym opracowałem specyfikację oraz opis stanowiska pracy dla pracownika ochrony i przedstawiciela handlowego, a także omówiłem jak w praktyce realizowany jest proces rekrutacji i selekcji. Rozdział piąty poświęciłem opracowaniu procedury rekrutacji pracowników oraz modelu organizacyjnego dla Agencji Ochrony X. Omówiłem problemy związane z procesem zatrudniania osób niepełnosprawnych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.authorpl
Gębala, Jan
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:56:23Z
dc.date.available
2020-07-15T17:56:23Z
dc.date.submittedpl
2011-07-08
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-58608-120467
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172593
dc.subject.enpl
selection - turnover - disabled - recruitment
dc.subject.otherpl
dobór - fluktuacja – niepełnosprawni – rekrutacja - selekcja
dc.titlepl
Projekt zatrudniania pracowników w agnecji ochrony X
dc.title.alternativepl
The project of a process of hiring in Protection Agency X company.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Poznan
5
Warsaw
4
Lodz
2
Wroclaw
2
Bielsko-Biala
1
Dublin
1
Frankfurt am Main
1
Maslow
1
Pruszków
1
Wyszków
1

No access

No Thumbnail Available