Życie kulturalne w Krakowie pod okupacją w świetle "Gońca Krakowskiego"

master
dc.abstract.enThis thesis was devoted to the presentation of one of the darkest pages in history of over 700 year old Cracow, in important for the city and its inhabitants aspect of cultural life. The scope of the development covers a period lasting five years of occupation by Nazi Germany of the city from September 1939 to January 1945. In order to better understand the context of this issue there were briefly reminded the most important political events of Cracow during this period, in particular the creation of the General Government. The creation of the structures that were completely subordinated to the German Reich, not only determined the status of this area but somehow defined the way it operated. This thesis mentions also the methods for treatment of the Polish population and in the conduct in this respect by the occupying forces, not only politics but also cultural extermination, displacement and forced labor. To present these issues has been used extensive bibliography covering various thematic studies, however, with particular regard to be issued during this period of occupation called the "gadzinowa" press ( "reptile press"). Valuable source of information extensively used in this study was ”Goniec Krakowski”. Basing on the information given in this newspaper, this thesis shows the activity of cinemas, theaters, concert halls, cabaret, circus and finally published under the headings, cultural reviews. In particular, drew attention to the choice of repertoire in mentioned above cultural institutions and the frequency of its presentation. The repertoire was cataloged by year and individual cinemas or theaters. These data are summarized in tables. This required a careful look at all the numbers issued in “Goniec Krakowski” during the Nazi occupation and from this point of view, an interesting picture of the cultural life in this period. Because the “Goniec Krakowski” represents the views of the occupier so in this study there was also mentioned the illegal - opposition press, which despite the obvious difficulties appeared regularly throughout the period of occupation.pl
dc.abstract.otherNiniejsza praca magisterska została poświęcona omówieniu jednej z najczarniejszych kart w historii ponad 700 letniego Krakowa w ważnym dla miasta i jego mieszkańców aspekcie życia kulturalnego. Zakres opracowania obejmuje okres trwającej 5 lat okupacji miasta przez hitlerowskie Niemcy tj. od września 1939 r do stycznia 1945 r. W celu lepszego zrozumienia kontekstu omawianego zagadnienia zostały pokrótce przypomniane najważniejsze wydarzenia polityczne dotyczące Krakowa w tym okresie w szczególności powstanie Generalnego Gubernatorstwa. Utworzenie tej całkowicie podporządkowanej Rzeszy Niemieckiej struktury określiło nie tylko status tego obszaru ale niejako zdefiniowało jego funkcjonowanie. Omówiono metody i sposoby traktowania ludności polskiej oraz prowadzoną w tym zakresie przez okupanta politykę nie tylko kulturalną ale też eksterminacji, wysiedleń i robót przymusowych. Do przedstawienia tych zagadnień wykorzystana została obszerna bibliografia obejmująca różne opracowania tematyczne ze szczególnym jednak uwzględnieniem wydawanej w tym okresie okupacyjnej prasy tzw. „gadzinowej”.Cennym źródłem informacji obszernie wykorzystywanym w niniejszej pracy była gazeta codzienna Goniec Krakowski . Opierając się na podawanym w niej informacjach szczegółowo omówiona została działalność kin, teatrów i filharmonii a także kabaretów, cyrku czy wreszcie zamieszczane w rubrykach kulturalnych recenzje. Szczególnie zwrócono uwagę na dobór repertuaru w/w instytucji kulturalnych i częstotliwość jego prezentowania. Repertuar ten został niejako skatalogowany z podziałem na lata oraz poszczególne kina czy teatry. Dane te zestawiono w tabelach. Wymagało to starannego zapoznania się ze wszystkimi numerami Gońca Krakowskiego wydanymi w okresie okupacji i z tego punktu widzenia stanowi interesujący obraz życia kulturalnego tego okresu. Ponieważ „Goniec Krakowski” reprezentował poglądy okupanta stąd w niniejszej pracy wspomniano również o prasie opozycyjnej – podziemnej , która mimo oczywistych trudności ukazywała się regularnie w całym okresie okupacji.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBaczkowski, Michał - 127161 pl
dc.contributor.authorRusek, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerŚlusarek, Krzysztof - 132328 pl
dc.contributor.reviewerBaczkowski, Michał - 127161 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:17:04Z
dc.date.available2020-07-21T23:17:04Z
dc.date.submitted2011-10-26pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-62638-13848pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176207
dc.subject.enOccupation, Cracow, cultural life, Goniec Krakowskipl
dc.subject.otherOkupacja, Kraków, Życie kulturalne, Goniec Krakowskipl
dc.titleŻycie kulturalne w Krakowie pod okupacją w świetle "Gońca Krakowskiego"pl
dc.title.alternativeCultural Life of occupied Cracow according to " Goniec Krakowski "pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis was devoted to the presentation of one of the darkest pages in history of over 700 year old Cracow, in important for the city and its inhabitants aspect of cultural life. The scope of the development covers a period lasting five years of occupation by Nazi Germany of the city from September 1939 to January 1945. In order to better understand the context of this issue there were briefly reminded the most important political events of Cracow during this period, in particular the creation of the General Government. The creation of the structures that were completely subordinated to the German Reich, not only determined the status of this area but somehow defined the way it operated. This thesis mentions also the methods for treatment of the Polish population and in the conduct in this respect by the occupying forces, not only politics but also cultural extermination, displacement and forced labor. To present these issues has been used extensive bibliography covering various thematic studies, however, with particular regard to be issued during this period of occupation called the "gadzinowa" press ( "reptile press"). Valuable source of information extensively used in this study was ”Goniec Krakowski”. Basing on the information given in this newspaper, this thesis shows the activity of cinemas, theaters, concert halls, cabaret, circus and finally published under the headings, cultural reviews. In particular, drew attention to the choice of repertoire in mentioned above cultural institutions and the frequency of its presentation. The repertoire was cataloged by year and individual cinemas or theaters. These data are summarized in tables. This required a careful look at all the numbers issued in “Goniec Krakowski” during the Nazi occupation and from this point of view, an interesting picture of the cultural life in this period. Because the “Goniec Krakowski” represents the views of the occupier so in this study there was also mentioned the illegal - opposition press, which despite the obvious difficulties appeared regularly throughout the period of occupation.
dc.abstract.otherpl
Niniejsza praca magisterska została poświęcona omówieniu jednej z najczarniejszych kart w historii ponad 700 letniego Krakowa w ważnym dla miasta i jego mieszkańców aspekcie życia kulturalnego. Zakres opracowania obejmuje okres trwającej 5 lat okupacji miasta przez hitlerowskie Niemcy tj. od września 1939 r do stycznia 1945 r. W celu lepszego zrozumienia kontekstu omawianego zagadnienia zostały pokrótce przypomniane najważniejsze wydarzenia polityczne dotyczące Krakowa w tym okresie w szczególności powstanie Generalnego Gubernatorstwa. Utworzenie tej całkowicie podporządkowanej Rzeszy Niemieckiej struktury określiło nie tylko status tego obszaru ale niejako zdefiniowało jego funkcjonowanie. Omówiono metody i sposoby traktowania ludności polskiej oraz prowadzoną w tym zakresie przez okupanta politykę nie tylko kulturalną ale też eksterminacji, wysiedleń i robót przymusowych. Do przedstawienia tych zagadnień wykorzystana została obszerna bibliografia obejmująca różne opracowania tematyczne ze szczególnym jednak uwzględnieniem wydawanej w tym okresie okupacyjnej prasy tzw. „gadzinowej”.Cennym źródłem informacji obszernie wykorzystywanym w niniejszej pracy była gazeta codzienna Goniec Krakowski . Opierając się na podawanym w niej informacjach szczegółowo omówiona została działalność kin, teatrów i filharmonii a także kabaretów, cyrku czy wreszcie zamieszczane w rubrykach kulturalnych recenzje. Szczególnie zwrócono uwagę na dobór repertuaru w/w instytucji kulturalnych i częstotliwość jego prezentowania. Repertuar ten został niejako skatalogowany z podziałem na lata oraz poszczególne kina czy teatry. Dane te zestawiono w tabelach. Wymagało to starannego zapoznania się ze wszystkimi numerami Gońca Krakowskiego wydanymi w okresie okupacji i z tego punktu widzenia stanowi interesujący obraz życia kulturalnego tego okresu. Ponieważ „Goniec Krakowski” reprezentował poglądy okupanta stąd w niniejszej pracy wspomniano również o prasie opozycyjnej – podziemnej , która mimo oczywistych trudności ukazywała się regularnie w całym okresie okupacji.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Baczkowski, Michał - 127161
dc.contributor.authorpl
Rusek, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Ślusarek, Krzysztof - 132328
dc.contributor.reviewerpl
Baczkowski, Michał - 127161
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:17:04Z
dc.date.available
2020-07-21T23:17:04Z
dc.date.submittedpl
2011-10-26
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-62638-13848
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176207
dc.subject.enpl
Occupation, Cracow, cultural life, Goniec Krakowski
dc.subject.otherpl
Okupacja, Kraków, Życie kulturalne, Goniec Krakowski
dc.titlepl
Życie kulturalne w Krakowie pod okupacją w świetle "Gońca Krakowskiego"
dc.title.alternativepl
Cultural Life of occupied Cracow according to " Goniec Krakowski "
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bühl
1
Dublin
1
Krakow
1
Legnica
1
Mszana
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available