Obraz Radomia i radomian w dzienniku „Echo Dnia. Radom”

licenciate
dc.abstract.enThe concept of a stereotype has been reflected in many research works so far. Stereotypes of cities and their inhabitants form an integral part of the life of a given community.The aim of this work is to present the image of Radom and it’s inhabitants that emerges from the regional edition of the daily newspaper „Echo Dnia ”.The introduction is followed by a chapter on the subject of the stereotype. The first part defines the phenomenon, then shows the source of the process and its structure. The attention is paid to auto-stereotypes and their functions. The phenomenon of stereotyping and the stereotype of the city and its inhabitants are analysed as well.In the third chapter is devoted to the historical and social aspect of Radom. It presents the cultural identity of Radom citizens and their image in the media.The fourth part of the work presents, the genesis and scope of the regional magazine „Echo Dnia. Radom” are interpreted. The territorial scope and circulation of the newspaper are emphasized. The participation of the publishing house in the lives of Radom citizens is showed, too.The fifth part of the work exposes Radom and its inhabitants in „Echo Dnia. Radom” daily newspaper. The linguistic and cultural conditions in creating stereotypes, the influence of the environment on the perception of the city and its inhabitants and their stereotype are also brought under discussion. The interpretation of the phenomenon of debunking the stereotype of Radom plays an important role in this part, too.pl
dc.abstract.plPojęcie stereotypu znajduje odzwierciedlenie w wielu pracach badawczych. Stereotypy miast i ich mieszkańców stanowią nieodłączną cześć życia danej społeczności.Celem niniejszej pracy jest przedstawienie obrazu Radomia i jego mieszkańców, jaki wyłania się z regionalnego wydania dziennika „Echo Dnia”. Po wstępie, następuje rozdział przybliżający tematykę stereotypu. W pierwszej części zdefiniowano zjawisko, następnie wykazano źródło procesu oraz jego strukturę. Poświęcono uwagę autostereotypom, ich funkcjom. Zanalizowano zjawisko stereotypizacji oraz stereotypu miasta i ich mieszkańców.Trzeci rozdział został poświęcony rysowi historyczno-społecznemu Radomia. Zaprezentowano w nim tożsamość kulturową radomian oraz ich obraz w mediach. W czwartym rozdziale zinterpretowano genezę oraz zakres regionalnego czasopisma „Echo Dnia. Radom”. Podkreślono zasięg terytorialny jak i nakład gazety. Wyeksponowano udział wydawnictwa w życiu radomian. Piąta część pracy eksponuje Radom i radomian w dzienniku „Echo Dnia. Radom” Przedstawione zostały uwarunkowania językowo-kulturowe w tworzeniu stereotypów, wpływ środowiska na postrzeganie miasta i mieszkańców oraz ich stereotyp. Ważne miejsce w tym rozdziale zajmuję interpretacja zjawiska obalania stereotypu Radomia.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPiechnik, Anna - 147045 pl
dc.contributor.authorCebula, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerKurdyła, Tomaszpl
dc.contributor.reviewerPiechnik, Anna - 147045 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:36:43Z
dc.date.available2020-10-21T19:36:43Z
dc.date.submitted2020-09-28pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-145598-232241pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250520
dc.languagepolpl
dc.subject.enStereotype, Radompl
dc.subject.plStereotyp, Radompl
dc.titleObraz Radomia i radomian w dzienniku „Echo Dnia. Radom”pl
dc.title.alternativeImage of Radom and radomians in the daily newspaper „Echo Dnia. Radom”pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The concept of a stereotype has been reflected in many research works so far. Stereotypes of cities and their inhabitants form an integral part of the life of a given community.The aim of this work is to present the image of Radom and it’s inhabitants that emerges from the regional edition of the daily newspaper „Echo Dnia ”.The introduction is followed by a chapter on the subject of the stereotype. The first part defines the phenomenon, then shows the source of the process and its structure. The attention is paid to auto-stereotypes and their functions. The phenomenon of stereotyping and the stereotype of the city and its inhabitants are analysed as well.In the third chapter is devoted to the historical and social aspect of Radom. It presents the cultural identity of Radom citizens and their image in the media.The fourth part of the work presents, the genesis and scope of the regional magazine „Echo Dnia. Radom” are interpreted. The territorial scope and circulation of the newspaper are emphasized. The participation of the publishing house in the lives of Radom citizens is showed, too.The fifth part of the work exposes Radom and its inhabitants in „Echo Dnia. Radom” daily newspaper. The linguistic and cultural conditions in creating stereotypes, the influence of the environment on the perception of the city and its inhabitants and their stereotype are also brought under discussion. The interpretation of the phenomenon of debunking the stereotype of Radom plays an important role in this part, too.
dc.abstract.plpl
Pojęcie stereotypu znajduje odzwierciedlenie w wielu pracach badawczych. Stereotypy miast i ich mieszkańców stanowią nieodłączną cześć życia danej społeczności.Celem niniejszej pracy jest przedstawienie obrazu Radomia i jego mieszkańców, jaki wyłania się z regionalnego wydania dziennika „Echo Dnia”. Po wstępie, następuje rozdział przybliżający tematykę stereotypu. W pierwszej części zdefiniowano zjawisko, następnie wykazano źródło procesu oraz jego strukturę. Poświęcono uwagę autostereotypom, ich funkcjom. Zanalizowano zjawisko stereotypizacji oraz stereotypu miasta i ich mieszkańców.Trzeci rozdział został poświęcony rysowi historyczno-społecznemu Radomia. Zaprezentowano w nim tożsamość kulturową radomian oraz ich obraz w mediach. W czwartym rozdziale zinterpretowano genezę oraz zakres regionalnego czasopisma „Echo Dnia. Radom”. Podkreślono zasięg terytorialny jak i nakład gazety. Wyeksponowano udział wydawnictwa w życiu radomian. Piąta część pracy eksponuje Radom i radomian w dzienniku „Echo Dnia. Radom” Przedstawione zostały uwarunkowania językowo-kulturowe w tworzeniu stereotypów, wpływ środowiska na postrzeganie miasta i mieszkańców oraz ich stereotyp. Ważne miejsce w tym rozdziale zajmuję interpretacja zjawiska obalania stereotypu Radomia.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Piechnik, Anna - 147045
dc.contributor.authorpl
Cebula, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Kurdyła, Tomasz
dc.contributor.reviewerpl
Piechnik, Anna - 147045
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:36:43Z
dc.date.available
2020-10-21T19:36:43Z
dc.date.submittedpl
2020-09-28
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-145598-232241
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250520
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Stereotype, Radom
dc.subject.plpl
Stereotyp, Radom
dc.titlepl
Obraz Radomia i radomian w dzienniku „Echo Dnia. Radom”
dc.title.alternativepl
Image of Radom and radomians in the daily newspaper „Echo Dnia. Radom”
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
46
Views per month
Views per city
Warsaw
7
New Albany
4
Bydgoszcz
2
Wroclaw
2
Abidjan
1
Braniewo
1
Chorzów
1
Dublin
1
Gorzów Wielkopolski
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available