A study on social exclusion in human-robot groups

licenciate
dc.abstract.enThe thesis concerns human-robot group interaction and presents a study investigating how the robot that favors one of the group members impacts participants’ well-being, perceptions of the robot, feeling of belonging to the team, and feeling of exclusion from the team. Sixty-two participants paired into thirty-one teams took part in the study. They interacted with the Nao robot to compose the target code from colorful cables. In the experimental group, the interaction was preceded by a 5-minutes conversation between the robot and one of the participants. The same person was then favored by the robot, which means that the robot addressed only the participant with whom it had a conversation before. The second participant was ignored by the robot. Data analysis indicates that discriminated participants reported a higher feeling of exclusion. Even though no other hypotheses were confirmed, following the participants’ behavior allowed for some interesting observations. For example, it was possible to notice that the participants who behaved more open and extravert acted more comfortably when interacting with the robot.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy interakcji w grupach złożonych z człowieka i robota oraz przedstawia eksperyment, którego celem było sprawdzenie wpływu robota faworyzującego jednego z członków grupy na samopoczucie badanych, ich oceny oraz nastawienia do robota. W badaniu tym wzięły udział sześćdziesiąt dwie osoby podzielone na trzydzieści jeden grup, które wraz z robotem Nao miały za zadanie odgadnięcie kodu złożonego z kolorowych kabelków. W grupie eksperymentalnej interakcję tę poprzedzało pięciominutowe zapoznanie się z robotem jednego z uczestników, który następnie był faworyzowany przez robota podczas gry. Oznacza to, że robot zwracał się podczas interakcji tylko do tego uczestnika, z którym miał okazję się wcześniej zapoznać, a druga osoba była przez niego ignorowana. Analiza zebranych danych wykazała, że osoby dyskryminowane raportowały większe poczucie wykluczenia z grupy. Mimo, że pozostałe hipotezy nie znalazły odzwierciedlenia w danych, obserwacja zachowania uczestników pozwoliła na wysunięcie interesujących spostrzeżeń. Przykładowo, uczestnicy bardziej ekstrawertyczni oraz otwarci zachowywali się swobodniej podczas interakcji z robotem.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorIndurkhya, Bipinpl
dc.contributor.authorSpisak, Sharonpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerIndurkhya, Bipinpl
dc.contributor.reviewerGunia, Arturpl
dc.date.accessioned2021-10-14T04:53:33Z
dc.date.available2021-10-14T04:53:33Z
dc.date.submitted2021-09-15pl
dc.fieldofstudykognitywistykapl
dc.identifier.apddiploma-154054-259865pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280200
dc.languageengpl
dc.subject.enHRI, human-robot groups, social exclusionpl
dc.subject.plinterakcja człowiek-robot, grupy człowiek-robot, wykluczenie społecznepl
dc.titleA study on social exclusion in human-robot groupspl
dc.title.alternativeBadania dotyczącego wykluczenia społecznego w grupach człowiek-robotpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis concerns human-robot group interaction and presents a study investigating how the robot that favors one of the group members impacts participants’ well-being, perceptions of the robot, feeling of belonging to the team, and feeling of exclusion from the team. Sixty-two participants paired into thirty-one teams took part in the study. They interacted with the Nao robot to compose the target code from colorful cables. In the experimental group, the interaction was preceded by a 5-minutes conversation between the robot and one of the participants. The same person was then favored by the robot, which means that the robot addressed only the participant with whom it had a conversation before. The second participant was ignored by the robot. Data analysis indicates that discriminated participants reported a higher feeling of exclusion. Even though no other hypotheses were confirmed, following the participants’ behavior allowed for some interesting observations. For example, it was possible to notice that the participants who behaved more open and extravert acted more comfortably when interacting with the robot.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy interakcji w grupach złożonych z człowieka i robota oraz przedstawia eksperyment, którego celem było sprawdzenie wpływu robota faworyzującego jednego z członków grupy na samopoczucie badanych, ich oceny oraz nastawienia do robota. W badaniu tym wzięły udział sześćdziesiąt dwie osoby podzielone na trzydzieści jeden grup, które wraz z robotem Nao miały za zadanie odgadnięcie kodu złożonego z kolorowych kabelków. W grupie eksperymentalnej interakcję tę poprzedzało pięciominutowe zapoznanie się z robotem jednego z uczestników, który następnie był faworyzowany przez robota podczas gry. Oznacza to, że robot zwracał się podczas interakcji tylko do tego uczestnika, z którym miał okazję się wcześniej zapoznać, a druga osoba była przez niego ignorowana. Analiza zebranych danych wykazała, że osoby dyskryminowane raportowały większe poczucie wykluczenia z grupy. Mimo, że pozostałe hipotezy nie znalazły odzwierciedlenia w danych, obserwacja zachowania uczestników pozwoliła na wysunięcie interesujących spostrzeżeń. Przykładowo, uczestnicy bardziej ekstrawertyczni oraz otwarci zachowywali się swobodniej podczas interakcji z robotem.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Indurkhya, Bipin
dc.contributor.authorpl
Spisak, Sharon
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Indurkhya, Bipin
dc.contributor.reviewerpl
Gunia, Artur
dc.date.accessioned
2021-10-14T04:53:33Z
dc.date.available
2021-10-14T04:53:33Z
dc.date.submittedpl
2021-09-15
dc.fieldofstudypl
kognitywistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-154054-259865
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280200
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
HRI, human-robot groups, social exclusion
dc.subject.plpl
interakcja człowiek-robot, grupy człowiek-robot, wykluczenie społeczne
dc.titlepl
A study on social exclusion in human-robot groups
dc.title.alternativepl
Badania dotyczącego wykluczenia społecznego w grupach człowiek-robot
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Krakow
11
Dublin
2
Wroclaw
2
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available