Implementacja europejskiego prawa pocztowego - wybrane zagadnienia związane z transpozycją do polskiego porządku prawnego Dyrektyw Pocztowych oraz Dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

master
dc.abstract.enWithin the scope of this master’s thesis author carries out the analysis of the accordance of the regulations introduced by the Polish Postal Law Act of November 23rd 2012 with the Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 amended by the Directive 2008/6/EC of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008, regarding promotion of effective competition on the Polish postal market. The thesis encompasses also the analysis of the provisions of the Polish value added tax Act of march 11th 2004, regarding their accordance with the Council directive 2006/112/EC of 28 November 2006 in relation to rulings of the Court of Justice of the European Union on the VAT exemption for postal services.pl
dc.abstract.plW ramach niniejszej pracy autor przeprowadza analizę rozwiązań wprowadzonych przez ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe pod kątem ich zgodności z dyrektywą parlamentu europejskiego i rady z dnia 15 grudnia 1997 r. nr 97/67/WE, zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. nr 2008/6/WE, w zakresie promowania skutecznej konkurencji na polskim ryku pocztowym. Praca obejmuje także analizę przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług pod kątem jej zgodności z dyrektywą Rady z dnia 28 listopada 2006 r. nr 2006/112/WE,w związku z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącym zwolnienia usług pocztowych od podatku od towarów i usług.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWłudyka, Tadeusz - 132679 pl
dc.contributor.authorHryszko, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSmaga, Marcin - 131941 pl
dc.contributor.reviewerWłudyka, Tadeusz - 132679 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:30:28Z
dc.date.available2020-07-24T17:30:28Z
dc.date.submitted2013-07-09pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-76216-101890pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188881
dc.languagepolpl
dc.subject.enpost, postal services, competition, free market, value added taxpl
dc.subject.plpoczta, usługi pocztowe, konkurencja, wolny rynek, podatek od towarów i usługpl
dc.titleImplementacja europejskiego prawa pocztowego - wybrane zagadnienia związane z transpozycją do polskiego porządku prawnego Dyrektyw Pocztowych oraz Dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanejpl
dc.title.alternativeImplementation of the European postal law - selected issues regarding implementation of the Postal Directives and the Directive on the common system of value added tax into the Polish law systempl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Within the scope of this master’s thesis author carries out the analysis of the accordance of the regulations introduced by the Polish Postal Law Act of November 23rd 2012 with the Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 amended by the Directive 2008/6/EC of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008, regarding promotion of effective competition on the Polish postal market. The thesis encompasses also the analysis of the provisions of the Polish value added tax Act of march 11th 2004, regarding their accordance with the Council directive 2006/112/EC of 28 November 2006 in relation to rulings of the Court of Justice of the European Union on the VAT exemption for postal services.
dc.abstract.plpl
W ramach niniejszej pracy autor przeprowadza analizę rozwiązań wprowadzonych przez ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe pod kątem ich zgodności z dyrektywą parlamentu europejskiego i rady z dnia 15 grudnia 1997 r. nr 97/67/WE, zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. nr 2008/6/WE, w zakresie promowania skutecznej konkurencji na polskim ryku pocztowym. Praca obejmuje także analizę przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług pod kątem jej zgodności z dyrektywą Rady z dnia 28 listopada 2006 r. nr 2006/112/WE,w związku z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącym zwolnienia usług pocztowych od podatku od towarów i usług.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Włudyka, Tadeusz - 132679
dc.contributor.authorpl
Hryszko, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Smaga, Marcin - 131941
dc.contributor.reviewerpl
Włudyka, Tadeusz - 132679
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:30:28Z
dc.date.available
2020-07-24T17:30:28Z
dc.date.submittedpl
2013-07-09
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-76216-101890
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188881
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
post, postal services, competition, free market, value added tax
dc.subject.plpl
poczta, usługi pocztowe, konkurencja, wolny rynek, podatek od towarów i usług
dc.titlepl
Implementacja europejskiego prawa pocztowego - wybrane zagadnienia związane z transpozycją do polskiego porządku prawnego Dyrektyw Pocztowych oraz Dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
dc.title.alternativepl
Implementation of the European postal law - selected issues regarding implementation of the Postal Directives and the Directive on the common system of value added tax into the Polish law system
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
3
Ashburn
2
Wroclaw
2
Skawina
1

No access

No Thumbnail Available