Is running a state of mind? : sports training as a potential method for developing cognitive flexibility

2023
journal article
article
3
cris.lastimport.wos2024-04-09T18:43:45Z
dc.abstract.enThe study aimed to test the significance of sports participation as a potential means of improving cognitive function, particularly cognitive flexibility. Based on the characteristics of orienteering, such as frequent changes of behavioural strategies in response to changes in the situation or the simultaneous performance of several mental activities, we assumed that practising this sport could foster the development of cognitive flexibility. Two groups of volunteers were compared: 50 middle and long-distance runners and 50 orienteering runners in terms of their performance on the following measures of cognitive flexibility: a divergent thinking task, a computer flexibility task, Cognitive Flexibility Scale, and Verbal Fluency Test as a measure of executive function. Orienteering runners outperformed others on all measures except the Cognitive Flexibility Scale. Furthermore, we found that training characteristics (regularity, frequency, participation in competitions) were associated with levels of cognitive flexibility, particularly among orienteering runners, where they explained between 38% and 39% of the overall flexibility variance. Our results suggest that cognitive flexibility can be developed through sports training requiring effective dealing in a changing, complex environment. We also discuss the implications of our results for cognitive training research.pl
dc.abstract.plBadanie miało na celu sprawdzenie znaczenia uprawiania sportu jako potencjalnego środka poprawy funkcji poznawczych funkcji, w szczególności giętkości poznawczej. W oparciu o cechy biegu na orientację, takie jak częste zmiany strategii behawioralnych w odpowiedzi na zmiany sytuacji lub równoczesne wykonywanie kilku czynności umysłowych, założyliśmy, że uprawianie tego sportu może sprzyjać rozwojowi giętkości poznawczej. Porównano dwie grupy ochotników: 50 biegaczy średnio- i długodystansowych oraz 50 biegaczy na orientację pod względem ich wyników w następujących miarach giętkości poznawczej: zadanie na myślenie rozbieżne, komputerowe zadanie giętkości, Skala Gięktkości Poznawczej i Test Fluencji Werbalnej. Biegacze na orientację osiągnęli lepsze wyniki we wszystkich wskaźnikach z wyjątkiem Skali Giętkości Poznawczej. Ponadto stwierdziliśmy, że cechy treningu (regularność, częstotliwość, udział w zawodach) były związane z poziomy giętkości poznawczej, szczególnie wśród biegaczy na orientację, gdzie wyjaśniały od 38% do 39% ogólnej wariancji giętkości. Nasze wyniki sugerują, że giętkość poznawczą można rozwijać poprzez trening sportowy wymagający efektywnego radzenia sobie w zmieniającym się, złożonym otoczeniu. Omówiono również implikacje prezentowanych wyników badań dotyczących treningu poznawczego.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Psychologiipl
dc.affiliationSzkoła Doktorska Nauk Społecznychpl
dc.contributor.authorKról, Weronika - 367423 pl
dc.contributor.authorGruszka-Gosiewska, Aleksandra - 128191 pl
dc.date.accession2023-04-08pl
dc.date.accessioned2023-04-13T11:27:13Z
dc.date.available2023-04-13T11:27:13Z
dc.date.issued2023pl
dc.description.number67pl
dc.identifier.articleid102425pl
dc.identifier.doi10.1016/j.psychsport.2023.102425pl
dc.identifier.eissn1878-5476pl
dc.identifier.issn1469-0292pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/310313
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk społecznych : psychologiapl
dc.rights*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.encognitive flexibilitypl
dc.subject.encognitive trainingpl
dc.subject.ensports trainingpl
dc.subject.enorienteeringpl
dc.subject.plgiętkość poznawczapl
dc.subject.pltrening poznawczypl
dc.subject.pltrening sportowypl
dc.subject.plbiegi na orientacjępl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleIs running a state of mind? : sports training as a potential method for developing cognitive flexibilitypl
dc.title.journalPsychology of Sport and Exercisepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T18:43:45Z
dc.abstract.enpl
The study aimed to test the significance of sports participation as a potential means of improving cognitive function, particularly cognitive flexibility. Based on the characteristics of orienteering, such as frequent changes of behavioural strategies in response to changes in the situation or the simultaneous performance of several mental activities, we assumed that practising this sport could foster the development of cognitive flexibility. Two groups of volunteers were compared: 50 middle and long-distance runners and 50 orienteering runners in terms of their performance on the following measures of cognitive flexibility: a divergent thinking task, a computer flexibility task, Cognitive Flexibility Scale, and Verbal Fluency Test as a measure of executive function. Orienteering runners outperformed others on all measures except the Cognitive Flexibility Scale. Furthermore, we found that training characteristics (regularity, frequency, participation in competitions) were associated with levels of cognitive flexibility, particularly among orienteering runners, where they explained between 38% and 39% of the overall flexibility variance. Our results suggest that cognitive flexibility can be developed through sports training requiring effective dealing in a changing, complex environment. We also discuss the implications of our results for cognitive training research.
dc.abstract.plpl
Badanie miało na celu sprawdzenie znaczenia uprawiania sportu jako potencjalnego środka poprawy funkcji poznawczych funkcji, w szczególności giętkości poznawczej. W oparciu o cechy biegu na orientację, takie jak częste zmiany strategii behawioralnych w odpowiedzi na zmiany sytuacji lub równoczesne wykonywanie kilku czynności umysłowych, założyliśmy, że uprawianie tego sportu może sprzyjać rozwojowi giętkości poznawczej. Porównano dwie grupy ochotników: 50 biegaczy średnio- i długodystansowych oraz 50 biegaczy na orientację pod względem ich wyników w następujących miarach giętkości poznawczej: zadanie na myślenie rozbieżne, komputerowe zadanie giętkości, Skala Gięktkości Poznawczej i Test Fluencji Werbalnej. Biegacze na orientację osiągnęli lepsze wyniki we wszystkich wskaźnikach z wyjątkiem Skali Giętkości Poznawczej. Ponadto stwierdziliśmy, że cechy treningu (regularność, częstotliwość, udział w zawodach) były związane z poziomy giętkości poznawczej, szczególnie wśród biegaczy na orientację, gdzie wyjaśniały od 38% do 39% ogólnej wariancji giętkości. Nasze wyniki sugerują, że giętkość poznawczą można rozwijać poprzez trening sportowy wymagający efektywnego radzenia sobie w zmieniającym się, złożonym otoczeniu. Omówiono również implikacje prezentowanych wyników badań dotyczących treningu poznawczego.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii
dc.affiliationpl
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
dc.contributor.authorpl
Król, Weronika - 367423
dc.contributor.authorpl
Gruszka-Gosiewska, Aleksandra - 128191
dc.date.accessionpl
2023-04-08
dc.date.accessioned
2023-04-13T11:27:13Z
dc.date.available
2023-04-13T11:27:13Z
dc.date.issuedpl
2023
dc.description.numberpl
67
dc.identifier.articleidpl
102425
dc.identifier.doipl
10.1016/j.psychsport.2023.102425
dc.identifier.eissnpl
1878-5476
dc.identifier.issnpl
1469-0292
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/310313
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk społecznych : psychologia
dc.rights*
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
cognitive flexibility
dc.subject.enpl
cognitive training
dc.subject.enpl
sports training
dc.subject.enpl
orienteering
dc.subject.plpl
giętkość poznawcza
dc.subject.plpl
trening poznawczy
dc.subject.plpl
trening sportowy
dc.subject.plpl
biegi na orientację
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Is running a state of mind? : sports training as a potential method for developing cognitive flexibility
dc.title.journalpl
Psychology of Sport and Exercise
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Krakow
2
Istanbul
1
Krzeszowice
1
Poznan
1
Tanta
1

No access

No Thumbnail Available