Human rights component in the UN peacekeeping operations, The case study of the Afghanistan

master
dc.abstract.enThe scientific study focuses on an in-depth analysis of the historical perspective missions and prospects of the United Nations (UN) in maintaining international peace and security and protecting human rights, as well as evaluating the approach of the United Nations to the Islamic Emirate of Afghanistan which was re-established in 2021 by the Taliban, The study uses two theories of international relations: realism and liberalism, which have long been in stark contrast to each other's theoretical views In order to analyze and study the UN peacekeeping missions in the protection of human rights. The methodological basis of the study is the principles of historicism and scientific objectivity and mostly qualitative methodology was used for the creation of this thesis to draw a full picture about the role of the UN in the world community.My task will be an attempt to predict; assess the longevity; viability; significance of UN peacekeeping operations in human rights protection, taking into account its role as a global peacekeeping player in world politics, clearly characterized by analyzing the case study of the Afghanistan. The research also assesses the function and significance of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) in providing social and humanitarian assistance to the Afghan people, as well as the protection and promotion of human rights in Afghanistan under the current Taliban regime.pl
dc.abstract.plBadanie naukowe koncentruje się na dogłębnej analizie historycznej perspektywy misji i perspektyw Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ochronie praw człowieka, a także ocenie podejścia ONZ do Islamskiego Emiratu Afganistan, który został ponownie ustanowiony w 2021 r. przez talibów. W opracowaniu wykorzystano dwie teorie stosunków międzynarodowych: realizmu i liberalizmu, które od dawna wyraźnie kontrastują ze sobą poglądami teoretycznymi. W celu analizy i badania misji pokojowych ONZ w zakresie ochrony praw człowieka. Podstawą metodologiczną opracowania są zasady historyzmu i obiektywizmu naukowego, a do stworzenia tej tezy zastosowano głównie metodologię jakościową, aby nakreślić pełny obraz roli ONZ w społeczności światowej.Moim zadaniem będzie próba przewidywania; ocenić długowieczność; zdolność do życia; znaczenie operacji pokojowych ONZ w ochronie praw człowieka, biorąc pod uwagę ich rolę jako globalnego gracza pokojowego w polityce światowej, wyraźnie scharakteryzowane poprzez analizę studium przypadku Afganistanu. Badanie ocenia również funkcję i znaczenie Misji Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie (UNAMA) w udzielaniu pomocy społecznej i humanitarnej ludności afgańskiej, a także ochronie i promocji praw człowieka w Afganistanie w ramach obecnego reżimu talibów.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorPożarlik, Grzegorz - 131537 pl
dc.contributor.authorAlisherov, Azizbekpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerPożarlik, Grzegorz - 131537 pl
dc.contributor.reviewerKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.date.accessioned2022-06-29T21:50:37Z
dc.date.available2022-06-29T21:50:37Z
dc.date.submitted2022-06-28pl
dc.fieldofstudyInternational Relationspl
dc.identifier.apddiploma-159850-287980pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293825
dc.languageengpl
dc.subject.enUnited Nations; General Assembly; Security Council; Charter of the United Nations; Department of Peacekeeping Operations; Security Sector Reform; Universal Declaration of Human Rights: United Nations Assistance Mission in Afghanistan; Taliban; Islamic Emirate of Afghanistanpl
dc.subject.plOrganizacja Narodów Zjednoczonych; Zgromadzenie Ogólne; Rada Bezpieczeństwa; Karta Narodów Zjednoczonych; Departament Operacji Pokojowych; reforma sektora bezpieczeństwa; Powszechna Deklaracja Praw Człowieka: Misja Pomocy ONZ w Afganistanie; talibowie; Islamski Emirat Afganistanupl
dc.titleHuman rights component in the UN peacekeeping operations, The case study of the Afghanistanpl
dc.title.alternativeKomponent dotyczący praw człowieka w operacjach pokojowych ONZ, Studium przypadku Afganistanupl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The scientific study focuses on an in-depth analysis of the historical perspective missions and prospects of the United Nations (UN) in maintaining international peace and security and protecting human rights, as well as evaluating the approach of the United Nations to the Islamic Emirate of Afghanistan which was re-established in 2021 by the Taliban, The study uses two theories of international relations: realism and liberalism, which have long been in stark contrast to each other's theoretical views In order to analyze and study the UN peacekeeping missions in the protection of human rights. The methodological basis of the study is the principles of historicism and scientific objectivity and mostly qualitative methodology was used for the creation of this thesis to draw a full picture about the role of the UN in the world community.My task will be an attempt to predict; assess the longevity; viability; significance of UN peacekeeping operations in human rights protection, taking into account its role as a global peacekeeping player in world politics, clearly characterized by analyzing the case study of the Afghanistan. The research also assesses the function and significance of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) in providing social and humanitarian assistance to the Afghan people, as well as the protection and promotion of human rights in Afghanistan under the current Taliban regime.
dc.abstract.plpl
Badanie naukowe koncentruje się na dogłębnej analizie historycznej perspektywy misji i perspektyw Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ochronie praw człowieka, a także ocenie podejścia ONZ do Islamskiego Emiratu Afganistan, który został ponownie ustanowiony w 2021 r. przez talibów. W opracowaniu wykorzystano dwie teorie stosunków międzynarodowych: realizmu i liberalizmu, które od dawna wyraźnie kontrastują ze sobą poglądami teoretycznymi. W celu analizy i badania misji pokojowych ONZ w zakresie ochrony praw człowieka. Podstawą metodologiczną opracowania są zasady historyzmu i obiektywizmu naukowego, a do stworzenia tej tezy zastosowano głównie metodologię jakościową, aby nakreślić pełny obraz roli ONZ w społeczności światowej.Moim zadaniem będzie próba przewidywania; ocenić długowieczność; zdolność do życia; znaczenie operacji pokojowych ONZ w ochronie praw człowieka, biorąc pod uwagę ich rolę jako globalnego gracza pokojowego w polityce światowej, wyraźnie scharakteryzowane poprzez analizę studium przypadku Afganistanu. Badanie ocenia również funkcję i znaczenie Misji Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie (UNAMA) w udzielaniu pomocy społecznej i humanitarnej ludności afgańskiej, a także ochronie i promocji praw człowieka w Afganistanie w ramach obecnego reżimu talibów.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Pożarlik, Grzegorz - 131537
dc.contributor.authorpl
Alisherov, Azizbek
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Pożarlik, Grzegorz - 131537
dc.contributor.reviewerpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.date.accessioned
2022-06-29T21:50:37Z
dc.date.available
2022-06-29T21:50:37Z
dc.date.submittedpl
2022-06-28
dc.fieldofstudypl
International Relations
dc.identifier.apdpl
diploma-159850-287980
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293825
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
United Nations; General Assembly; Security Council; Charter of the United Nations; Department of Peacekeeping Operations; Security Sector Reform; Universal Declaration of Human Rights: United Nations Assistance Mission in Afghanistan; Taliban; Islamic Emirate of Afghanistan
dc.subject.plpl
Organizacja Narodów Zjednoczonych; Zgromadzenie Ogólne; Rada Bezpieczeństwa; Karta Narodów Zjednoczonych; Departament Operacji Pokojowych; reforma sektora bezpieczeństwa; Powszechna Deklaracja Praw Człowieka: Misja Pomocy ONZ w Afganistanie; talibowie; Islamski Emirat Afganistanu
dc.titlepl
Human rights component in the UN peacekeeping operations, The case study of the Afghanistan
dc.title.alternativepl
Komponent dotyczący praw człowieka w operacjach pokojowych ONZ, Studium przypadku Afganistanu
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Tehran
2
Amsterdam
1
Chandigarh
1
Frankfurt am Main
1
Southwark
1
Wandsworth
1

No access

No Thumbnail Available
Collections