Dwujęzyczność i walencja kulturowa osób słowackiego i polskiego pochodzenia ze wsi Krempachy.

master
dc.abstract.enThe presented thesis is devoted to topics related to the national identity of the population of the polish part of Spiš. The paper presents the impact that history had on the contemporary ethnic composition of the Zamagurze Spiš region. The author carried a detailed analysis concerning the inhabitants of Krempachy village located in the Nowotarski district. Great attention was paid to the study of languages used on the Polish-Slovakian borderlands. Based on a survey study, the author discussed such variables as: status, frequency of use and the proficiency in the given languages anddialects. Actual forms of Polish-Slovakian coexistance have also been pointed out. The roles of certain village institutions, such as for example the school and the church, in the process of sustaining the regions national diversity are another important part of the thesis. Based on the results given by the aforementioned surveys, the author attempts to predict the future of the diminishing Slovakian minority in Poland.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest tematyce związanej z tożsamością narodową mieszkańców polskiego Spisza. W pracy zaprezentowano wpływ historii regionu na współczesny skład etniczny Zamagurza Spiskiego. Szczegółowej analizie poddana została zbiorowość mieszkańców wsi Krempachy w powiecie nowotarskim. Dużo uwagi autorka poświęciła językom używanym na terenie pogranicza polsko-słowackiego. W oparciu o badania ankietowe zostały omówione takie zmienne jak: status, częstotliwość używania i stopień znajomości poszczególnych języków i gwary. Autorka wskazała na istniejące przejawy współżycia Polaków i Słowaków we współczesnych Krempachach. Ważnym elementem pracy jest także rola instytucji wiejskich takich jak np. szkoła i kościół, w procesie podtrzymywania różnorodności narodowościowej tego regionu. W oparciu o wyniki badań ankietowych, które udowodniły, iż liczba mieszkańców uważających się za Słowaków maleje, autorka stara się sformułować prognozy na przyszłość dotyczące mniejszości słowackiej w Polsce.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorMiodunka, Władysław - 130631 pl
dc.contributor.authorDobrzyńska, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerStefańczyk, Wiesław - 132088 pl
dc.contributor.reviewerMiodunka, Władysław - 130631 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:53:09Z
dc.date.available2020-07-20T17:53:09Z
dc.date.submitted2011-09-29pl
dc.fieldofstudynauczanie języka polskiego jako obcegopl
dc.identifier.apddiploma-60836-61545pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174420
dc.languagepolpl
dc.subject.enbilingualism, borderland, regionalism, national identitypl
dc.subject.pldwujęzyczność, pogranicze, regionalizm, tożsamość narodowapl
dc.titleDwujęzyczność i walencja kulturowa osób słowackiego i polskiego pochodzenia ze wsi Krempachy.pl
dc.title.alternativeBilingualism and Cultural Valence of People of Slovak and Polish Origins from Krempachy Village.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The presented thesis is devoted to topics related to the national identity of the population of the polish part of Spiš. The paper presents the impact that history had on the contemporary ethnic composition of the Zamagurze Spiš region. The author carried a detailed analysis concerning the inhabitants of Krempachy village located in the Nowotarski district. Great attention was paid to the study of languages used on the Polish-Slovakian borderlands. Based on a survey study, the author discussed such variables as: status, frequency of use and the proficiency in the given languages anddialects. Actual forms of Polish-Slovakian coexistance have also been pointed out. The roles of certain village institutions, such as for example the school and the church, in the process of sustaining the regions national diversity are another important part of the thesis. Based on the results given by the aforementioned surveys, the author attempts to predict the future of the diminishing Slovakian minority in Poland.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest tematyce związanej z tożsamością narodową mieszkańców polskiego Spisza. W pracy zaprezentowano wpływ historii regionu na współczesny skład etniczny Zamagurza Spiskiego. Szczegółowej analizie poddana została zbiorowość mieszkańców wsi Krempachy w powiecie nowotarskim. Dużo uwagi autorka poświęciła językom używanym na terenie pogranicza polsko-słowackiego. W oparciu o badania ankietowe zostały omówione takie zmienne jak: status, częstotliwość używania i stopień znajomości poszczególnych języków i gwary. Autorka wskazała na istniejące przejawy współżycia Polaków i Słowaków we współczesnych Krempachach. Ważnym elementem pracy jest także rola instytucji wiejskich takich jak np. szkoła i kościół, w procesie podtrzymywania różnorodności narodowościowej tego regionu. W oparciu o wyniki badań ankietowych, które udowodniły, iż liczba mieszkańców uważających się za Słowaków maleje, autorka stara się sformułować prognozy na przyszłość dotyczące mniejszości słowackiej w Polsce.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Miodunka, Władysław - 130631
dc.contributor.authorpl
Dobrzyńska, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Stefańczyk, Wiesław - 132088
dc.contributor.reviewerpl
Miodunka, Władysław - 130631
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:53:09Z
dc.date.available
2020-07-20T17:53:09Z
dc.date.submittedpl
2011-09-29
dc.fieldofstudypl
nauczanie języka polskiego jako obcego
dc.identifier.apdpl
diploma-60836-61545
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174420
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
bilingualism, borderland, regionalism, national identity
dc.subject.plpl
dwujęzyczność, pogranicze, regionalizm, tożsamość narodowa
dc.titlepl
Dwujęzyczność i walencja kulturowa osób słowackiego i polskiego pochodzenia ze wsi Krempachy.
dc.title.alternativepl
Bilingualism and Cultural Valence of People of Slovak and Polish Origins from Krempachy Village.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Bühl
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdynia
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available