Oficjalna mitologia japońska w kontekście teorii archetypów C.G. Junga

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this paper is to analyze japanese mythology by using the archetypes and collective unconscious tools developed by C. G. Jung. The first chapter has theoretical nature. The basic concepts that appear in further parts of the paper are explained there. It also describes process of creating myths and mechanisms of selection and documentation them in chronicles containing history of Japan. The second chapter presents examples of symbols appearing in official Japanese mythology. They are devided into motives typical for culture of Japan and work of collective unconscious of a universal nature. The third chapter is dedicated to comparative analysis of chosen japanese myths in comparison to greek ones. The whole paper focuses on the universal symbols found in Japanese mythology and the similarity of the motives in myths that were created by isolated civilizations.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest analiza oficjalnej mitologii japońskiej przy użyciu narzędzi archetypów i nieświadomości zbiorowej opracowanych przez C. G. Junga. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny. Wyjaśniane są tam podstawowe pojęcia, które pojawiają się w dalszych częściach pracy. Opisany jest proces tworzenia mitów oraz mechanizmy ich selekcji i dokumentacji w kronikach opisujących historię Japonii. W drugim rozdziale zebrane zostały przykłady symboli pojawiających się w oficjalnej mitologii japońskiej. Podzielono je na motywy typowe dla kultury Japonii i dzieła nieświadomości zbiorowej o charakterze uniwersalnym. Trzeci rozdział pracy poświęcony jest analizie komparatystycznej wybranych mitów japońskich w zestawieniu z mitologią grecką. Całość pracy skupia się na symbolach natury ponadindywidualnej znajdujących się w mitologii japońskiej i podobieństwie motywów w podaniach stworzonych przez odizolowane od siebie cywilizacje.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJakubczak, Krzysztof - 128416 pl
dc.contributor.authorBabkiewicz, Wandapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerJakubczak, Krzysztof - 128416 pl
dc.contributor.reviewerPuchalska, Joannapl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:18:33Z
dc.date.available2020-07-28T01:18:33Z
dc.date.submitted2019-07-04pl
dc.fieldofstudystudia dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-134089-229046pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236336
dc.languagepolpl
dc.subject.enMythology, official japanese mythology, C. G. Jung, archetype, collective unconsciouspl
dc.subject.plMitologia, oficjalna mitologia japońska, C. G. Jung, archetyp, nieświadomość zbiorowapl
dc.titleOficjalna mitologia japońska w kontekście teorii archetypów C.G. Jungapl
dc.title.alternativeOfficial Japanese mythology in the context of C.G. Jung’s theory of archetypespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this paper is to analyze japanese mythology by using the archetypes and collective unconscious tools developed by C. G. Jung. The first chapter has theoretical nature. The basic concepts that appear in further parts of the paper are explained there. It also describes process of creating myths and mechanisms of selection and documentation them in chronicles containing history of Japan. The second chapter presents examples of symbols appearing in official Japanese mythology. They are devided into motives typical for culture of Japan and work of collective unconscious of a universal nature. The third chapter is dedicated to comparative analysis of chosen japanese myths in comparison to greek ones. The whole paper focuses on the universal symbols found in Japanese mythology and the similarity of the motives in myths that were created by isolated civilizations.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest analiza oficjalnej mitologii japońskiej przy użyciu narzędzi archetypów i nieświadomości zbiorowej opracowanych przez C. G. Junga. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny. Wyjaśniane są tam podstawowe pojęcia, które pojawiają się w dalszych częściach pracy. Opisany jest proces tworzenia mitów oraz mechanizmy ich selekcji i dokumentacji w kronikach opisujących historię Japonii. W drugim rozdziale zebrane zostały przykłady symboli pojawiających się w oficjalnej mitologii japońskiej. Podzielono je na motywy typowe dla kultury Japonii i dzieła nieświadomości zbiorowej o charakterze uniwersalnym. Trzeci rozdział pracy poświęcony jest analizie komparatystycznej wybranych mitów japońskich w zestawieniu z mitologią grecką. Całość pracy skupia się na symbolach natury ponadindywidualnej znajdujących się w mitologii japońskiej i podobieństwie motywów w podaniach stworzonych przez odizolowane od siebie cywilizacje.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jakubczak, Krzysztof - 128416
dc.contributor.authorpl
Babkiewicz, Wanda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Jakubczak, Krzysztof - 128416
dc.contributor.reviewerpl
Puchalska, Joanna
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:18:33Z
dc.date.available
2020-07-28T01:18:33Z
dc.date.submittedpl
2019-07-04
dc.fieldofstudypl
studia dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-134089-229046
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236336
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Mythology, official japanese mythology, C. G. Jung, archetype, collective unconscious
dc.subject.plpl
Mitologia, oficjalna mitologia japońska, C. G. Jung, archetyp, nieświadomość zbiorowa
dc.titlepl
Oficjalna mitologia japońska w kontekście teorii archetypów C.G. Junga
dc.title.alternativepl
Official Japanese mythology in the context of C.G. Jung’s theory of archetypes
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
49
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Wroclaw
4
Poznan
3
Dabcze
2
Katowice
2
Krakow
2
Lublin
2
Radom
2
Szczecin
2
Zabrze
2

No access

No Thumbnail Available