Regulacja białek z grupy Baf60 przez mięśniowo specyficzne miRNA-206 oraz oksygenazę hemową-1

licenciate
dc.abstract.enRhabdomyosarcoma (RMS) is a malignancy of mesenchymal origin with histological features of striated skeletal muscle tissue. RMS is characterized by changes in pathways controlling proliferation, cell cycle and muscular differentiation. In particular axis consisting on miR-1, -133a/b and 206, factors from MRF family and Baf60 proteins were shown to be misbalanced in RMS. Both miR and MRF factors are dependent from activity of heme oxygenase-1 (HO-1), which potently abrogates muscle differentiation in murine myoblasts. HO-1 leads also to formation of tumor-like structures when myoblasts where engrafted into muscle in vivo. HO-1 is strongly up regulated in aggressive form of RMS and may abolish muscular differentiation of this tumor by affecting miR-206 pathway. Taking into consideration effect evoked by HO-1 on myogenesis together with dependency of Baf60 proteins from miR-206 cascade in the study presented herein we aimed to delineate whether Baf60a, b and c are affected by HO-1 levels in RMS. To address this question we performed studies on two RMS cell lines, embryonal, more benign (SMS-CTR) and aggressive alveolar (CW9019). Outcome of the study indicates differential expression of Baf60a and b at the protein but not transcript level between RMS cell lines. Those changes are not dependent from HO-1. Also, negative correlation between Baf60b and miR-206 was shown, together with possible different localization of Baf60a and b upon HO-1 inhibition.pl
dc.abstract.plMięsak prążkowanokomórkowy (rhabdomyosarcoma - RMS) jest nowotworem złośliwym o pochodzeniu mezenchymalnym. Histologicznie i molekularnie posiada niektóre cechy tkanki szkieletowych mięśni prążkowanych. Komórki RMS charakteryzują się licznymi zaburzeniami szlaków związanych z kontrolą proliferacji, cyklu komórkowego oraz różnicowania mięśniowego. W proces miogenezy zaangażowane są między innymi miR-1, miR-133a, miR-133b oraz miR-206, czynniki z grupy MRF a także modyfikatory epigenetyczne z rodziny białek Baf60. Według naszych obserwacji ekspresję zarówno mięśniowo specyficznych miRNA jak i białek MRF powiązać można z aktywnością oksygenazy hemowej 1 (HO-1), która prowadzi do zahamowania różnicowania mysich mioblastów i utworzenia hiperplastycznych guzów po wszczepieniu do mięśnia w modelu mysim in vivo. HO-1 ulega również wyższej ekspresji w bardziej złośliwym typie pęcherzykowym RMS i może hamować różnicowanie mięśniowe tego typu nowotworu poprzez modulację przekazu sygnału od miR-206. Biorąc pod uwagę efekt wywierany przez HO-1 na miogenezę oraz zależność białek Baf60 od miR-206 w przedstawionej pracy sprawdzono, czy poziom białek Baf60a, b i c jest regulowany przez aktywność enzymatyczną lub ekspresję HO-1 w komórkach RMS. W tym celu wykonano doświadczenia na dwóch liniach komórkowych RMS, agresywnej typu pęcherzykowego (CW9019) oraz łagodniejszej typu zarodkowego (SMS-CTR). Wyniki końcowe pokazują różnice w ekspresji dojrzałego białka dla czynników z grupy Baf60 pomiędzy badanymi liniami komórkowymi przy braku tych różnic na poziomie mRNA. Różnice te są niezależne od aktywności HO-1. Wykazano także negatywną korelację pomiędzy ekspresją miR-206 a białkiem Baf60b w komórkach RMS typu pęcherzykowego oraz przypuszczalną możliwość zahamowania translokacji białek Baf60a i b pomiędzy jądrem komórkowym a cytoplazmą pod wpływem zahamowania HO-1.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorJózkowicz, Alicja - 128541 pl
dc.contributor.authorKusior, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerŁoboda, Agnieszka - 130081 pl
dc.contributor.reviewerJózkowicz, Alicja - 128541 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:52:36Z
dc.date.available2020-07-26T15:52:36Z
dc.date.submitted2015-07-16pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-98893-160335pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206181
dc.languagepolpl
dc.subject.enheme oxygenase 1, miR-206, Rhabdomyosarcoma, Baf60pl
dc.subject.ploksygenaza hemowa 1, miR-206, mięsak prążkowanokomórkowy, Baf60pl
dc.titleRegulacja białek z grupy Baf60 przez mięśniowo specyficzne miRNA-206 oraz oksygenazę hemową-1pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Rhabdomyosarcoma (RMS) is a malignancy of mesenchymal origin with histological features of striated skeletal muscle tissue. RMS is characterized by changes in pathways controlling proliferation, cell cycle and muscular differentiation. In particular axis consisting on miR-1, -133a/b and 206, factors from MRF family and Baf60 proteins were shown to be misbalanced in RMS. Both miR and MRF factors are dependent from activity of heme oxygenase-1 (HO-1), which potently abrogates muscle differentiation in murine myoblasts. HO-1 leads also to formation of tumor-like structures when myoblasts where engrafted into muscle in vivo. HO-1 is strongly up regulated in aggressive form of RMS and may abolish muscular differentiation of this tumor by affecting miR-206 pathway. Taking into consideration effect evoked by HO-1 on myogenesis together with dependency of Baf60 proteins from miR-206 cascade in the study presented herein we aimed to delineate whether Baf60a, b and c are affected by HO-1 levels in RMS. To address this question we performed studies on two RMS cell lines, embryonal, more benign (SMS-CTR) and aggressive alveolar (CW9019). Outcome of the study indicates differential expression of Baf60a and b at the protein but not transcript level between RMS cell lines. Those changes are not dependent from HO-1. Also, negative correlation between Baf60b and miR-206 was shown, together with possible different localization of Baf60a and b upon HO-1 inhibition.
dc.abstract.plpl
Mięsak prążkowanokomórkowy (rhabdomyosarcoma - RMS) jest nowotworem złośliwym o pochodzeniu mezenchymalnym. Histologicznie i molekularnie posiada niektóre cechy tkanki szkieletowych mięśni prążkowanych. Komórki RMS charakteryzują się licznymi zaburzeniami szlaków związanych z kontrolą proliferacji, cyklu komórkowego oraz różnicowania mięśniowego. W proces miogenezy zaangażowane są między innymi miR-1, miR-133a, miR-133b oraz miR-206, czynniki z grupy MRF a także modyfikatory epigenetyczne z rodziny białek Baf60. Według naszych obserwacji ekspresję zarówno mięśniowo specyficznych miRNA jak i białek MRF powiązać można z aktywnością oksygenazy hemowej 1 (HO-1), która prowadzi do zahamowania różnicowania mysich mioblastów i utworzenia hiperplastycznych guzów po wszczepieniu do mięśnia w modelu mysim in vivo. HO-1 ulega również wyższej ekspresji w bardziej złośliwym typie pęcherzykowym RMS i może hamować różnicowanie mięśniowe tego typu nowotworu poprzez modulację przekazu sygnału od miR-206. Biorąc pod uwagę efekt wywierany przez HO-1 na miogenezę oraz zależność białek Baf60 od miR-206 w przedstawionej pracy sprawdzono, czy poziom białek Baf60a, b i c jest regulowany przez aktywność enzymatyczną lub ekspresję HO-1 w komórkach RMS. W tym celu wykonano doświadczenia na dwóch liniach komórkowych RMS, agresywnej typu pęcherzykowego (CW9019) oraz łagodniejszej typu zarodkowego (SMS-CTR). Wyniki końcowe pokazują różnice w ekspresji dojrzałego białka dla czynników z grupy Baf60 pomiędzy badanymi liniami komórkowymi przy braku tych różnic na poziomie mRNA. Różnice te są niezależne od aktywności HO-1. Wykazano także negatywną korelację pomiędzy ekspresją miR-206 a białkiem Baf60b w komórkach RMS typu pęcherzykowego oraz przypuszczalną możliwość zahamowania translokacji białek Baf60a i b pomiędzy jądrem komórkowym a cytoplazmą pod wpływem zahamowania HO-1.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Józkowicz, Alicja - 128541
dc.contributor.authorpl
Kusior, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Łoboda, Agnieszka - 130081
dc.contributor.reviewerpl
Józkowicz, Alicja - 128541
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:52:36Z
dc.date.available
2020-07-26T15:52:36Z
dc.date.submittedpl
2015-07-16
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-98893-160335
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206181
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
heme oxygenase 1, miR-206, Rhabdomyosarcoma, Baf60
dc.subject.plpl
oksygenaza hemowa 1, miR-206, mięsak prążkowanokomórkowy, Baf60
dc.titlepl
Regulacja białek z grupy Baf60 przez mięśniowo specyficzne miRNA-206 oraz oksygenazę hemową-1
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Lubliniec
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available